Měsíc: Červen 2020

Nedostatek pracovní síly, administrativní a finanční náklady v řádu stovek tisíc až milionů korun, negativní dopady na výkonnost z...

19.06.2020 Exekuce Placené

S propadem cen benzínu a nafty současně vzrostl podíl fixní složky jejich konečné ceny. Tou je spotřební daň. Výsledkem je výrazný...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Mzdy českých zaměstnanců byly v loňském roce na úrovni 43 % průměru Evropské unie. Dynamika růstu domácích výdělků byla od roku 20...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Během prvních čtyř měsíců letošního roku začalo podnikat necelých 20 tisíc lidí. Zároveň své podnikání přerušilo téměř 46 tisíc ži...

19.06.2020 Ekonomika Placené

V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 49 bankrotů obchodních společností, 619 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 458 osobníc...

19.06.2020 Insolvence Placené

Na zmírňování dopadů šíření koronaviru vláda 8. června schválila další výdaje. Počítá mimo jiné s kompenzací 1200 korun na obyvate...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Exekutorská komora České republiky plní závazky, které na sebe sama v minulosti v rámci zodpovědného přístupu k informování veřejn...

19.06.2020 Exekuce Placené

Ekonomika se od propuknutí koronavirové krize v České republice pomalu začala probouzet. Za tři měsíce, od března do května, podni...

19.06.2020 Insolvence Placené

V květnu začalo v České republice podnikat 4 400 fyzických osob, o 631 více než v dubnu. Počet nových podnikatelů se tak zvýšil té...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Dluh obchodních společností u uživatelů Nebankovního registru klientských informací (NRKI) dosáhl na konci prvního čtvrtletí letoš...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Český statistický úřad varuje podnikatelskou veřejnost před výzvami k zaplacení údajné registrace firmy v Registru ekonomických su...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Novela Občanského zákoníku, která začne platit již od července, přináší řadu změn týkajících se bydlení. Například dosud nebylo mo...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Kompenzační bonus nepodléhá exekuci a svoji povahu neztrácí ani připsáním na bankovní účet. Generální finanční ředitelství proto i...

19.06.2020 Ekonomika Placené

K 31. 5. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 266 144 uchazečů o zaměstnání. To je o 12 104 více než v dubnu a o 65 469 osob více ne...

19.06.2020 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040