Reklama

Měsíc: Duben 2020

K 31. 3. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 225 678 uchazečů o zaměstnání. To je o 1 691 méně než v únoru a o 1 375 osob méně než...

24.04.2020 Ekonomika Placené

Exekutorská komora ČR se rozhodla v rámci aktuální situace zintenzivnit online poradenství pro obyvatele zasažené epidemií. Provoz...

22.04.2020 Exekuce Placené

Koncem března 2020 zjistila Exekutorská komora ČR novou podvodnou aktivitu. V obci Libčany (okr. Hradec Králové) neznámý pachatel...

22.04.2020 Exekuce Placené

Neveřejná iniciativa uspořádaná Exekutorskou komorou ČR vynesla během dvou týdnů 500 000 Kč. Částka putuje na sbírku Domovy senior...

22.04.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR pozitivně hodnotí, že se stát snaží v době nouzového stavu, způsobeného onemocněním COVID-19, pomoci osobám...

22.04.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR si je vědoma vážnosti aktuální situace, která je složitá pro dlužníky, ale i věřitele. Proto připravila šest...

22.04.2020 Exekuce Placené

K návrhu Ministerstva spravedlnosti ČR, zavádějícímu v oblasti exekucí některá krizová opatření v souvislosti s epidemií onemocněn...

22.04.2020 Exekuce Placené

Celosvětová koronavirová pandemie se týká, ať chceme nebo nechceme, každého z nás. Proto jsme se tentokráte zeptali některých inso...

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou V minulých dnech jsme měli možnost se seznámit s návrhy, kt...

22.04.2020 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci zákonného omezení nákladů...

V případě, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, vzniknou náklady účastníku řízení zaviněním insolvenčního správce...

22.04.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Dobrý den, přítel je v oddlužení a momentálně je se synem z dů...

22.04.2020 Insolvence Placené

1. Úvod Věřitelům doporučujeme vždy důkladně zvážit informaci o změně statutárního orgánu u obchodních partnerů. Pouhá změna jedna...

22.04.2020 Insolvence Placené

Asi by bylo zbytečné využít, či spíše zneužít, vzácný prostor Konkursních novin, který je mi jednou za měsíc k dispozici k pokračo...

22.04.2020 Placené Úvaha

Dluh obchodních společností evidovaný u Nebankovního registru klientských informací (NRKI) dosahoval na konci roku 2019 celkem 184...

22.04.2020 Ekonomika Placené

Počet firem a podnikatelů s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru IČ klesl ke konci roku 2019 o 11 procent na 47 tisíc. Suma zá...

22.04.2020 Ekonomika Placené

Největší podíl lidí s úvěrem na bydlení na počtu obyvatel má v České republice Královéhradecký kraj. Hypotéku nebo úvěr ze stavebn...

22.04.2020 Ekonomika Placené

Možnost založit společnost s ručením omezeným s minimální výši vkladu vlastníka do základního kapitálu společnosti preferuje čím d...

22.04.2020 Ekonomika Placené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 62 bankrotů obchodních společností, 655 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 515 osobníc...

22.04.2020 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies