Reklama

Měsíc: Březen 2020

Celkem 14 259 spotřebitelský podání přijal loni Energetický regulační úřad. Oproti předchozímu roku se jejich počet znovu zvýšil,...

20.03.2020 Editorial Zdarma

Hovoříme s Ing. Mgr. Jiřím Fröhlichem z Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) Domácnosti v posledních letech často...

20.03.2020 Placené Rozhovor

Nejsme žádné chudé Česko, jak se to prezentuje v médiích, zaznělo loni koncem října opakovaně na tiskové konferenci Hospodářské ko...

20.03.2020 Naše téma Placené

V roce 2019 poklesl počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí. Zatímco v minulém roce jich bylo 821 337, nyní...

20.03.2020 Exekuce Placené

Politici velmi často hovoří o tom, jak by chtěli pomoci dlužníkům usnadnit splácení dluhů a lidem v dluhových pastech umožnit návr...

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Soudní spory s úřady i běžné civilní soudní podání se lidem pr...

20.03.2020 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice popření pohledávky...

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Věřitelský výbor je v...

20.03.2020 Insolvence Placené

Dne 1. 10. 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která reaguje na vysoký počet takzvaných dětských exekucí, přičemž n...

20.03.2020 Insolvence Placené

Úvod    Dle ustanovení § 98 odst. 1) Insolvenčního zákona má dlužník v úpadku na sebe podat insolvenční návrh bez zbytečného odkla...

20.03.2020 Insolvence Placené

Je tu březen, astronomické jaro klepe na dveře a my se již potřetí pokusíme nastavit zrcadlo času, místu a prostředí, které právě...

20.03.2020 Placené Úvaha

Spolu se vzestupem ekonomiky a zvyšujícími se průměrnými výdělky rostou i roční příjmy českých domácností. Klesá počet rodin, kter...

20.03.2020 Ekonomika Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti článkům týkající se zastižitelnosti soudních exekutorů. Informace v nich uvedené j...

20.03.2020 Exekuce Placené

Mezi délkou úřední doby exekutorských úřadů existují propastné rozdíly. Z oficiálních informací uvedených na jejich webových strán...

20.03.2020 Exekuce Placené

Dluh obyvatel ČR evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací dosahoval ke konci roku 2019 celkem 2,45 bilio...

20.03.2020 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies