Reklama

Měsíc: Únor 2020

Exekutorská komora ČR má zásadní připomínky k návrhu novely zákona, který předává zodpovědnost za justiční pohledávky Celní správě...

26.02.2020 Exekuce Placené

Po takzvané oddlužovací novele, provedené zákonem č. 31/2019 Sb., účinné od 1.6.2019, došlo k další novelizaci insolvenčního zákon...

21.02.2020 Legislativa Placené

V tomto článku se věnuji problematice socioekonomického vlivu na průměrného dlužníka v oddlužení, kdy srovnávám insolvenční případ...

21.02.2020 Insolvence Placené

1. Úvod Pravidelně nás kontaktují věřitelé, kteří nemají zaplacené pohledávky ani dlouho po termínu splatnosti a tvrdí, že na jeji...

21.02.2020 Insolvence Placené

Únorové pokračování „Nastavených zrcadel“ nemůžeme začít jinak, než zamáčknutou slzou nad dvěma evergreeny politického a mediálníh...

21.02.2020 Placené Úvaha

Lidé loni podali přes 30 tisíc žádostí o insolvenci. Meziročně jde o nárůst o téměř polovinu, odborníci ale čekali větší čísla. Dů...

21.02.2020 Insolvence Placené

Zálohované výživné bude stát vyplácet nanejvýše dva roky, a to rodičům, jimž partner neposlal celé soudem stanovené výživné po čty...

21.02.2020 Placené

V negativním Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci roku zapsáno 567 tisíc osob s dluhem po splatnosti. Je to o 53 tisíc osob...

21.02.2020 Insolvence Placené

V České republice vzniklo od roku 1990 více než 56 tisíc tzv. ready made společností, které jsou zakládané za účelem jejich dalšíh...

21.02.2020 Ekonomika Placené

V roce 2019 začalo v České republice podnikat téměř 60 tisíc lidí. Necelých 31 tisíc nových podnikatelů bylo ve věku do 30 let, da...

21.02.2020 Ekonomika Placené

V lednu letošního roku bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, 743 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 799 osobních...

21.02.2020 Insolvence Placené

Hromadná žaloba je legislativní řešení projednávání hromadných škod v soudním řízení. Toto řešení má mnoho pozitiv, například odbř...

21.02.2020 Legislativa Placené

K 31. 1. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 230 022 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 490 více než v prosinci a o 15 035 osob méně...

21.02.2020 Ekonomika Placené

Vášeň pro věc je pro podnikatele důležitým motivátorem, který je žene kupředu. Pokud ale chcete podnikat jen kvůli tomu, abyste se...

21.02.2020 Ekonomika Placené

Zahraniční podnikatelé loni koupili 3 366 českých firem, což je o 3,4 % méně, než v roce 2018 a nejméně za posledních šest let. Če...

21.02.2020 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies