Měsíc: Leden 2020

Podle Mapy exekucí je v České republice v exekuci 821 tisíc osob. Analytici společnosti InsolCentrum ale tento údaj zpochybňují. O...

24.01.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Martin Junek Zdá se, že letitý příběh stavebníků po H-Systemu v Horoměřicích u Prahy jen tak brzy neskončí Naše...

24.01.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Martinem Junkem Často se říká, že soudní spory nevyhrávají strany, ale...

24.01.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s JUDr. Lukášem Jíchou z Exekutorského úřadu Přerov Podle Exekutorské komory ČR byla loni v České republice vedena exekuč...

24.01.2020 Naše téma Placené

Pro nezanedbatelnou část populace představují vánoční svátky významnou finanční zátěž. Půjčky na dárky přitom bývají z těch nejriz...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR varuje před novou vlnou podvodných mailů, které mají v předmětu zprávy uvedeno Exekutorský úřad Šumperk. Zpr...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR na svém statistickém webu „Otevřená data o exekucích“ uveřejnila další zajímavá data o exekučních řízeních v...

24.01.2020 Exekuce Placené

Černošickou vilu, kterou vlastnil uprchlý a odsouzený podnikatel Radovan Krejčíř, se nepodařilo vydražit ani na šestý pokus. Vyvol...

24.01.2020 Exekuce Placené

Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy nabyl účinnosti nový dražební zákon.V této souvislosti jsme se některých dražebníků zeptali...

Hovoříme s ředitelem společnosti Surveilligence Ing. Jánem Lalkou, CFE Podvodné jednání firem a jednotlivců formou forenzních audi...

24.01.2020 Placené Rozhovor

Výběr z judikatury V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci rozděl...

Tento článek přiblíží další právní řád, jehož insolvenční právo má přesah na území České republiky díky nařízení č. 2015/848, o in...

24.01.2020 Legislativa Placené

Insolvenční řízení je součástí právního řádu České republiky od roku 1991. A přestože od té doby uplynulo přes 25 let, i přes četn...

24.01.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Společně s manželkou jsme si požádali o oddlužení a podepsali...

24.01.2020 Insolvence Placené

1. Úvod Věřitelé, kteří poskytují svá plnění na fakturu, si často prověřují zákazníka a zjišťují jeho finanční situaci a personáln...

24.01.2020 Insolvence Placené

Tato rubrika přichází ke čtenářům Konkursních novin již podruhé v roce, který má ve svém číselném kódu dvě dvojky a dvě nuly. Popr...

Od roku 2012 sice klesá podíl společností, které v Česku do státní kasy neodvádějí žádnou daň z příjmů, přesto se stále jedná o ka...

24.01.2020 Ekonomika Placené

Ke konci loňského roku počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal hranici 20 000. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3 3...

24.01.2020 Ekonomika Placené

V roce 2019 bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, 7 940 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 18 493 osobních bankro...

24.01.2020 Insolvence Placené

Zhruba čtvrtinový meziroční pokles evidovaly tuzemské stavební spořitelny z hlediska zájmu o půjčky na bydlení. Důvodem jsou zejmé...

24.01.2020 Ekonomika Placené

Elektronická faktura umožňuje přímý import položek daňového dokladu do účetního systému. Výhodou je časová úspora i omezení chybov...

24.01.2020 Ekonomika Placené

V České republice se jako všeobecně akceptovaná skutečnost uvádí, že téměř deset procent českých obyvatel, respektive 821 tisíc ex...

24.01.2020 Ekonomika Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zaháj...

24.01.2020 Exekuce Placené

K 31. 12. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 532 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 243 více než v listopadu a o 16 002 osob mé...

24.01.2020 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies