Reklama

Měsíc: Leden 2020

Podle Mapy exekucí je v České republice v exekuci 821 tisíc osob. Analytici společnosti InsolCentrum ale tento údaj zpochybňují. Obávají se, že data Exekutorské komory ČR nejsou věrohodná. Podle nich...

24.01.2020

Zdarma

Editorial Rozhovor Martin Junek Zdá se, že letitý příběh stavebníků po H-Systemu v Horoměřicích u Prahy jen tak brzy neskončí Naše téma Každý pátý dlužník, který již prošel úspěšným oddlužením, opět č...

24.01.2020

Zdarma

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Martinem Junkem Často se říká, že soudní spory nevyhrávají strany, ale právníci. Týká se to hlavně pří, které trvají léta. O kauze H-System...

24.01.2020

PlacenéRozhovor

Hovoříme s JUDr. Lukášem Jíchou z Exekutorského úřadu Přerov Podle Exekutorské komory ČR byla loni v České republice vedena exekuční řízení vůči 821 337 osobám. Společnost InsolCentrum sice před časem...

Pro nezanedbatelnou část populace představují vánoční svátky významnou finanční zátěž. Půjčky na dárky přitom bývají z těch nejrizikovějších. Zbrklé zavázání se k úvěrům bohužel často nezůstává bez ná...

24.01.2020

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR varuje před novou vlnou podvodných mailů, které mají v předmětu zprávy uvedeno Exekutorský úřad Šumperk. Zprávy jsou odesílány ze zahraničních emailových adres typu elsewhere@mcs...

24.01.2020

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR na svém statistickém webu „Otevřená data o exekucích“ uveřejnila další zajímavá data o exekučních řízeních v České republice. Souhrn k 13.12.2019 udává počty exekucí podle vymáha...

24.01.2020

ExekucePlacené

Černošickou vilu, kterou vlastnil uprchlý a odsouzený podnikatel Radovan Krejčíř, se nepodařilo vydražit ani na šestý pokus. Vyvolávací cena objektu a zahrady byla 28,1 milionu korun. Vilu loni poškod...

24.01.2020

ExekucePlacené

Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy nabyl účinnosti nový dražební zákon.V této souvislosti jsme se některých dražebníků zeptali: "Jaký byl loňský dražební rok a co očekáváte od toho letošního?" Tad...

Hovoříme s ředitelem společnosti Surveilligence Ing. Jánem Lalkou, CFE Podvodné jednání firem a jednotlivců formou forenzních auditů prověřuje a důvěryhodnost firem a jednotlivců vyhodnocuje společnos...

24.01.2020

PlacenéRozhovor

Výběr z judikatury V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci rozdělování pohledávky, která je zajištěna majetkem dlužníka v přihlášce poh...

Tento článek přiblíží další právní řád, jehož insolvenční právo má přesah na území České republiky díky nařízení č. 2015/848, o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). Je jím právní úprava insolven...

Insolvenční řízení je součástí právního řádu České republiky od roku 1991. A přestože od té doby uplynulo přes 25 let, i přes četné přijaté změny, jsou stále ve spojitosti s insolvenčním řízením otázk...

24.01.2020

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Společně s manželkou jsme si požádali o oddlužení a podepsali prohlášení se souhlasem, aby náš majetek byl považován za majetek ve s...

24.01.2020

InsolvencePlacené

1. Úvod Věřitelé, kteří poskytují svá plnění na fakturu, si často prověřují zákazníka a zjišťují jeho finanční situaci a personální vazby. V níže uvedeném článku je popsaný případ, ve kterém personáln...

24.01.2020

InsolvencePlacené

Tato rubrika přichází ke čtenářům Konkursních novin již podruhé v roce, který má ve svém číselném kódu dvě dvojky a dvě nuly. Poprvé se objevila v roce 2002 a dospěla až do roku 2020. Jestli lze dnes...

24.01.2020

Placené

Od roku 2012 sice klesá podíl společností, které v Česku do státní kasy neodvádějí žádnou daň z příjmů, přesto se stále jedná o každou druhou firmu. Naopak roste podíl firem, které daně platí. Za posl...

24.01.2020

EkonomikaPlacené

Ke konci loňského roku počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal hranici 20 000. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3 382, z 16 707 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. „I k...

24.01.2020

EkonomikaPlacené

V roce 2019 bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, 7 940 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 18 493 osobních bankrotů. Počet bankrotů vzrostl poprvé po šesti letech ve všech třech sledo...

24.01.2020

InsolvencePlacené

Zhruba čtvrtinový meziroční pokles evidovaly tuzemské stavební spořitelny z hlediska zájmu o půjčky na bydlení. Důvodem jsou zejména regulační opatření, kvůli kterým bylo pro část obyvatel těžší vzít...

24.01.2020

EkonomikaPlacené

Elektronická faktura umožňuje přímý import položek daňového dokladu do účetního systému. Výhodou je časová úspora i omezení chybovosti při ručním přepisování faktur. Přesto je e-fakturace mezi českými...

24.01.2020

EkonomikaPlacené

V České republice se jako všeobecně akceptovaná skutečnost uvádí, že téměř deset procent českých obyvatel, respektive 821 tisíc exekučních dlužníků, se nachází v dluhové pasti. Analytická společnost I...

24.01.2020

EkonomikaPlacené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zahájených i starších exekucích. Exekutorská komora ČR se nikdy nebránila p...

24.01.2020

ExekucePlacené

K 31. 12. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 532 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 243 více než v listopadu a o 16 002 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší prosincovou hodnotu od roku...

24.01.2020

EkonomikaPlacené

01.01.2020

Exekuce

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies