Rok: 2020

„Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než by...

23.12.2020 Zdarma

Vánoční přání   Rozhovor Mgr. Lukáš Stoček Snížení odměn správců povede ke kolapsu systému   Naše téma Vidí stromeček, ale ne splá...

21.12.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem Insolvenční správce dnes sdružují dvě o...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem Poradny při finanční tísni Davidem Šmejkalem Vyrovnat se s finančními problémy u nás lidem pomáhají neziskové...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Exekutorská komora ČR (EK ČR) se ohrazuje proti tvrzením, které premiéru Babišovi adresovali někteří podnikatelé a některé nezisko...

21.12.2020 Exekuce Placené

Nejnovější statistiky Exekutorské komory ČR potvrzují dlouhodobý trend poklesu počtu exekucí i povinných. Exekutorská komora ČR mo...

21.12.2020 Exekuce Placené

Začátkem listopadu vláda schválila návrh zákona, který zkrátí délku nových oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky....

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem a místopředsedkyní Spolku moravských in...

21.12.2020 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se posouzení případné neúčinnosti...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, jsem starobní důchodce a zhruba před rokem mi bylo schv...

Problematiku směnek upravuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, který ve svých úvodních paragrafech vymezuje jednotlivé poj...

21.12.2020 Insolvence Placené

Úvod Věřitelé rozhodují o kvalitě svých pohledávek již v době, kdy se zákazníkem uzavírají obchodní smlouvy a současně prověřují u...

21.12.2020 Insolvence Placené

Rok s rokem se sešel a je tu dvanácté zrcadlo nastavené naší době a světu, zrcadlo, ve kterém vidíme o něco ostřeji a plastičtěji...

21.12.2020 Esej Placené

V letošním roce zaniká zhruba stejné množství firem jako loni, kdy bylo z obchodního rejstříku vymazáno rekordní množství společno...

21.12.2020 Ekonomika Placené

Podle prognózy společnosti CRIF letos vznikne v České republice nejméně obchodních společností od roku 2014. Během prvních 10 měsí...

21.12.2020 Ekonomika Placené

Aktuální nouzový stav a s ním související omezení měly výrazný vliv na ochotu lidí řešit začátek nebo konec svého podnikání. V lis...

21.12.2020 Ekonomika Placené

Pandemie nového onemocnění COVID-19 tvrdě zasáhla ekonomický vývoj v ČR. Počet ohrožených firem do konce října meziročně vzrostl o...

21.12.2020 Ekonomika Placené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, 538 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 347 osob...

21.12.2020 Insolvence Placené

Již za několik dnů začne platit několik daňových novinek. Jednou z nich je konec možnosti odpočtu DPH na vstupu u nemovitosti, kte...

21.12.2020 Legislativa Placené

Ministryně financí Alena Schillerová písemně vyzvala nebankovní poskytovatele úvěrů, aby vycházeli vstříc klientům, kteří se vlive...

21.12.2020 Ekonomika Placené

Současná pandemická krize způsobila dvěma třetinám firem pokles poptávky po zboží a službách, často v desítkách procent. Polovina...

21.12.2020 Ekonomika Placené

V polovině listopadu poslanci schválili návrh zákona ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na náhradní výživné. Tato pr...

21.12.2020 Legislativa Placené

Celkový počet přerušených živností za prvních jedenáct měsíců letošního roku se přiblížil 90 000. Podnikání pozastavilo o 39 % víc...

21.12.2020 Ekonomika Placené

K 30. 11. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 274 526 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237 osob více ne...

21.12.2020 Ekonomika Placené

V České republice aktuálně podniká 24 tisíc společností a živnostníků, kteří byli zařazeni mezi nespolehlivé plátce DPH. Od roku 2...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Do podnikání na živnostenský list se letos pustilo téměř 20 000 fyzických osob. Velký zájem je přitom i o obory, které tvrdě zasáh...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Poslanecká sněmovna aktuálně v rámci krizových opatření projednává další odložení exekucí prodejem movitých věcí a nemovitostí, te...

20.11.2020 Exekuce Placené

Vrchní soud v Praze zrušil prohlášení konkurzu na vydavatelství Mladá fronta a. s. podnikatele Františka Savova, a tedy i následný...

20.11.2020 Konkurz Placené

K 31. 10. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 271 685 uchazečů o zaměstnání. To je o 5 330 méně než v září a o 75 167 osob více než...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Slovo dluh označuje povinnost splnit to, co je někdo někomu povinen vyrovnat, protože si to dříve vypůjčil. Vztah mezi dlužníkem a...

20.11.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Renáta Maixnerová Insolvencím bych přála delší klidné období bez zásadních novel Naše téma Novela zákona o...

20.11.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s místopředsedkyní Krajského soudu v Brně Mgr. Renátou Maixnerovou O insolvencích, konkurzech, reorganizacích, oddlužení...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Letos v únoru byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2020 Sb. Novela zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů (napřík...

20.11.2020 Naše téma Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies