Reklama

Měsíc: Prosinec 2019

Mladí lidé vydávají nejvíce peněz na bydlení a dopravu, rádi by si pořídili vlastní byt či dům, a když se dostanou do ekonomických...

20.12.2019 Ekonomika Placené

V České republice přibývají firmy rychleji než obyvatelé. V loňském roce na každých 1 000 obyvatel připadalo 46,6 firmy, aktuálně...

20.12.2019 Ekonomika Placené

V říjnu tohoto roku vzniklo v České republice 2 736 obchodních společností a 5 100 fyzických osob podnikatelů. Zároveň zaniklo 1 3...

20.12.2019 Ekonomika Placené

Letos již posedmé poradenská společnost Bisnode, v rámci soutěže Exportér roku, udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně uz...

20.12.2019 Ekonomika Placené

Celých 24 procent dlužníků, na které je vedena exekuce, se exekutorům nedaří dohledat. Pouze necelá pětina lidí v exekuci se totiž...

20.12.2019 Exekuce Placené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 66 bankrotů obchodních společností, 890 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 064 osob...

20.12.2019 Insolvence Placené

Situaci, kdy jeden z rodičů neplní své finanční závazky vůči svému dítěti, by měl řešit zákon o zálohovém výživném, který je nyní...

20.12.2019 Exekuce Placené

Česká republika bude usilovat o prodloužení platnosti výjimky, během níž by bylo možné využívat všeobecný mechanismus přenesení da...

20.12.2019 Ekonomika Placené

Koncem listopadu byly v prostorách Vlasteneckého sálu Karolina slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Randovy nadace o vynikající d...

20.12.2019 Justice Placené

Dluh obchodních společností u finančních institucí evidovaný v Nebankovním registru klientských informací dosáhl na konci třetího...

20.12.2019 Ekonomika Placené

V 90. letech se lidé nadšení z nových svobod po hlavě vrhali do podnikání ve vidině rychlého zbohatnutí a získání společenského po...

20.12.2019 Ekonomika Placené

K 30. 11. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 197 289 uchazečů o zaměstnání. To je o 771 více než v říjnu a o 17 721 osob méně než...

20.12.2019 Ekonomika Placené

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem V minulých dnech Exekutorská komora ČR spolu se Stálou konf...

1.12.2019 Nezařazené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies