Reklama

Měsíc: Listopad 2019

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ve kterých jsou vymezeny podmínky pro přem...

V případě zpeněžovaní nemovité věci ve vztahu k užívacím právům je možno v obecné rovně rozlišovat dvě situace. Nemovitá věc, kter...

22.11.2019 Insolvence Placené

Tento článek má za cíl seznámit čtenáře s institutem hostujícího insolvenčního správce a s jeho významným praktickým dopadem, kter...

22.11.2019 Insolvence Placené

I. Úvod. Stejně jako americký film s hercem Dustinem Hoffmanem dostal název Malý velký muž, tak i níže uvedené insolvenční řízení...

22.11.2019 Insolvence Placené

Dostáváme se k předposlednímu letošnímu snění. Bude o moudrém, diferencovaném vládnutí. Náš tradiční koutek společenských a politi...

22.11.2019 Placené Úvaha

Vážení a milí čtenáři, je to již téměř pět let, co v rámci Konkursních novin vznikla rubrika „Komentář k paragrafu“. V ní jsem se...

22.11.2019 Zdarma

Začátkem listopadu se v Kongresovém centru České národní banky uskutečnil 8. ročník konference Restrukturalizační fórum roku 2019...

22.11.2019 Ekonomika Placené

Zatímco Česká ekonomika zaznamenal pokles zakázek a náklady v automobilovém průmyslu rostou, cestovní ruch se drží. Od počátku let...

22.11.2019 Ekonomika Placené

V září letošního roku vzniklo v České republice 2 383 obchodních společností a 5 956 fyzických osob podnikatelů. Zároveň zaniklo 1...

22.11.2019 Ekonomika Placené

Obavy podnikatelů z dalšího vývoje tuzemské ekonomiky se odrážejí na tempu zakládání nových firem. Letos bylo v ČR založeno 22 250...

22.11.2019 Ekonomika Placené

V negativním Registru Fyzických osob SOLUS bylo ke konci září zapsáno 578 tisíc osob s dluhem po splatnosti – to je o 43 tisíc oso...

22.11.2019 Insolvence Placené

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v ČR téměř 100 000 společn...

22.11.2019 Ekonomika Placené

K 31. 10. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 196 518 uchazečů o zaměstnání. To je o 5 389 méně než v září a o 19 104 osob méně než...

22.11.2019 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies