Měsíc: Srpen 2019

I když je léto, exekutoři začali diskutovat o "Sněhulákovi". Takto obrazně nazývají sdružování exekucí. "Sněhuláka" totiž tvoří po...

22.08.2019 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Lukáš Jícha Povinné zastavování exekucí bude motivovat povinné k vyhýbání se placení dluhu   Naše téma...

22.08.2019 Obálka Zdarma

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu Přerov JUDr. Lukášem Jíchou Před časem vláda projednala a schválila návrh zákon...

22.08.2019 Placené Rozhovor

"Jak jsem již některým médiím sdělil, v prázdninovém přetlaku spektra nejrůznějších mediálních informací rezonuje mezi odbornou i...

22.08.2019 Naše téma Placené

Před časem vláda projednala a schválila návrh novely exekučního řádu, předložený Ministerstvem spravedlnosti ČR. Proto jsme se obr...

Rakouská republika je sousedním státem, se kterým probíhá významná hospodářská výměna. Tato interakce ústí v celou řadu obchodních...

22.08.2019 Legislativa Placené

Hovoříme s členem organizace Člověk v tísni Danielem Hůlem Organizace Člověk v tísni je členem mezinárodní platformy humanitárních...

22.08.2019 Placené Rozhovor

Dne 1. 5. 2019 jsme si připomněli devatenáct let od nabytí účinnosti zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.). Dne 1. 10....

22.08.2019 Dražby Placené

Úvod Česká asociace věřitelů dne 26. 7. 2019 zařadila do Monitoringu médií pro své členy článek od JUDr. Michala Žantovského s náz...

22.08.2019 Insolvence Placené

Jedním ze symbolů životaschopnosti nějakého systému nebo společenství je přítomnost vody. Proto chci věnovat srpnové snění uprostř...

(1) I po rozhodnutí o úpadku trvají účinky spojené s předběžným opatřením nařízeným insolvenčním soudem; insolvenční soud však můž...

22.08.2019 Legislativa Placené

Počet osobních bankrotů a bankrotů fyzických osob podnikatelů vzrostl po účinnosti novely insolvenčního zákona na dvojnásobek. V č...

22.08.2019 Insolvence Placené

V České republice vzniklo v prvním pololetí tohoto roku 15 589 obchodních společností a 8 262 jich naopak zaniklo. Počet zaniklých...

22.08.2019 Insolvence Placené

V prvním pololetí roku 2019 začalo v České republice podnikat téměř 32 tisíc fyzických osob, což je nejvyšší počet za poslední čty...

22.08.2019 Ekonomika Placené

V negativním Registru Fyzických osob SOLUS bylo ke konci června zapsáno 586 tisíc osob. Je to téměř o 10 tisíc osob méně, než ke k...

22.08.2019 Insolvence Placené

K 31. 7. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 205 120 uchazečů o zaměstnání. To je o 9 397 více než v červnu a o 26 445 osob méně ne...

22.08.2019 Ekonomika Placené

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR ing. Vladimírem Váchou Podle červencových údajů je v České republice...

22.08.2019 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje otázce promlčení zástavníh...

Dne 2. 7. 2019 rozhodlo plénum Ústavního soudu nálezem pod sp. zn. Pl. ÚS 2/19, že ustanovení § 410 odst. 2 věty první zákona č. 1...

22.08.2019 Legislativa Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040