Reklama

Měsíc: Červenec 2019

Začátkem června nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která má většímu počtu dlužníků ulehčit oddlužení. Velký zájem ale n...

19.07.2019 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Ondřej Zezulka Pro dlužníky je možná nejdůležitější nařízení vlády o nezabavitelných částkách......

19.07.2019 Obsah Zdarma

Oddlužovací novela insolvenčního zákona, účinná od 1. června, má být dotvořena prováděcími předpisy. O které předpisy půjde a kdy...

19.07.2019 Placené Rozhovor

Asi třetina samoživitelů má problém s neplacením výživného, kvůli kterému se řada neúplných rodin pohybuje na hranici chudoby. Týk...

19.07.2019 Naše téma Placené

Komplexní statistiky a data o exekucích poskytuje od 1. července2019 Exekutorská komora ČR prostřednictvím nově zřízené webové str...

19.07.2019 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR má výhrady k chystané novele exekučního řádu. Varuje před zavedením tzv. „sněhuláka“ (koncentrace řízení) a...

19.07.2019 Exekuce Placené

Minulý měsíc Ministerstvo spravedlnosti ČR v souvislosti s oddlužovací novelou, která je účinná od 1. června, registrovalo více ne...

Již deset let pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze vědecký tým Výzkum insolvence. Jeho členem je i Ing. Jaroslav Schönfeld,...

19.07.2019 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje problematice srá...

Pro insolvenčního správce není ničím výjimečným, když v majetkové podstatě identifikuje pohledávky za zahraničními subjekty. I tit...

19.07.2019 Insolvence Placené

Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2018 po osmé v řadě v přebytku, tentokrát 1,6 miliardy korun. Šlo o nejnižší...

19.07.2019 Ekonomika Placené

Věřitelé, kteří dodávají svá plnění zákazníkům na fakturu, mají několik možností jak získat o zákazníkovi kreditní informace včetn...

19.07.2019 Insolvence Placené

Máme tu léto. Léto je časem školních prázdnin, a proto je mimo jiné vhodným časem k zamyšlení nejen nad školou a školstvím, ale i...

(1) Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení...

19.07.2019 Legislativa Placené

Během prvního měsíce, kdy začala platit novela insolvenčního zákona, lidé podali 3 135 nových žádostí o osobní bankrot. Ačkoli jde...

19.07.2019 Insolvence Placené

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 32 bankrotů obchodních společností, 420 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 927 osobních...

19.07.2019 Insolvence Placené

V květnu letošního roku vzniklo v České republice 2 428 obchodních společností a 1 262 jich naopak zaniklo. Díky tomu přibylo v ČR...

19.07.2019 Ekonomika Placené

Sdružení SOLUS slaví 20 let své existence. Vzniklo v červnu 1999 díky unikátní dohodě o spolupráci v oblasti odpovědného úvěrování...

19.07.2019 Insolvence Placené

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravilo novelu vyhlášky č. 6...

19.07.2019 Ekonomika Placené

K 30. 6. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 195 723 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 952 méně než v květnu a o 28 063 osob méně ne...

19.07.2019 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies