Reklama

Měsíc: Květen 2019

Editorial Rozhovor JUDr. Pavel Staněk Novela insolvenčního zákona se netýká jen soudců, advokátů, nebo správců, ale i věřitelů Naš...

24.05.2019 Obsah Zdarma

Bylo, nebylo. Za devatero horami a devatero řekami leží království, ve kterém platí zákon, že letité dluhy nebudou za děti hradit...

24.05.2019 Editorial Zdarma

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Od 1. června by měla být účinná takzvaná oddlužovací novela in...

24.05.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s poslancem Parlamentu České republiky Patrikem Nacherem Exekucím dnes nečelí jen dospělí, ale i tisíce děti. O poslaneck...

24.05.2019 Naše téma Placené

ČSSZ dne 10. 5. 2019 zveřejnila počty srážek z důchodů a zároveň se v médiích objevily informace o možných řešeních tohoto problém...

24.05.2019 Exekuce Placené

Exekucí na důchod v Česku dál přibývá. Na konci března je kvůli dluhům mělo přes 90 400 osob. Bylo jich tak zhruba o 3800 víc než...

24.05.2019 Exekuce Placené

V loňském roce bylo v České republice nově zahájeno 505 120 exekucí, což je oproti roku 2017 o 106 445 exekucí méně. Na klesajícím...

Hovoříme s náměstkyní ministryně spravedlnosti JUDr. Klárou Cetlovou Na Insolvenčním kongresu 2019 koncem dubna v Praze vystoupila...

24.05.2019 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se zabývá problematikou exekučního a insolvenčníh...

Uplatnění pohledávek věřitelů prostřednictvím přihlášek v rámci insolvenčního řízení může být pro věřitele často obtížné. Projev v...

24.05.2019 Insolvence Placené

Byl pozdní večer, první Máj a v roce 2000 nabyl účinnosti zákon o veřejných dražbách číslo 26/2000 sbírky. V těchto dnech slavíme...

24.05.2019 Dražby Placené

Evropské právo podle nařízení č. 2015/848, o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“), zavádí přímou účinnost práva, podle kteréh...

24.05.2019 Insolvence Placené

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu 23,5 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešen...

24.05.2019 Insolvence Placené

1. Úvod Věřitelé často sledují osud svých pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení a zjišťují, že jednatel dlužníka v průbě...

24.05.2019 Insolvence Placené

Ministerstvo financí ČR připravilo návrh na zvýšení spotřebních daní z tabáku, lihu a hazardu. Jde o reakci na růst dostupnosti ná...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Je těžké věnovat květnové snění o moudré zemi něčemu jinému než věčnému a neobyčejně bohatému a pestrému tématu lásky. Nemyslím tí...

Vstup do řízení a záměna účastníka řízení nejsou v insolvenčním řízení přípustné. Komentář: Z komentovaného ustanovení plyne, že v...

24.05.2019 Legislativa Placené

V loňském roce byla v ČR vedena exekuční řízení vůči 821 337 osobám; v exekuci se tedy nacházelo o přibližně 41 000 lidí méně než...

24.05.2019 Exekuce Placené

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 53 bankrotů obchodních společností, 392 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 021 osobních...

24.05.2019 Insolvence Placené

V březnu letošního roku vzniklo v České republice 2 826 obchodních společností a 1 560 jich naopak zaniklo. Zároveň začalo podnika...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Celkový objem kapitálu investovaného do základního jmění tuzemských firem klesá druhý rok v řadě za sebou. Meziročně se snížil o 2...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši 7,55 mld. Kč. Objem zajištěných p...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Podle aktuálního průzkumu společnosti MetLife žije téměř polovina zaměstnanců od výplaty k výplatě a 52 procent jich kvůli finančn...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Mezi nejhůře obsaditelné pozice se dlouhodobě řadí řemeslníci, techničtí pracovníci, inženýři či IT specialisté. Podle zástupců fi...

24.05.2019 Ekonomika Placené

K 30. 4. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 209 828 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 225 méně než v březnu a o 32 970 osob méně n...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Přestože zaměstnankyně stále pobírají výrazně nižší mzdu než jejich mužské protějšky, jsou to právě ony, které jsou dle aktuální s...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Dle analýzy českého stavebnictví rostla tato oblast v uplynulém roce o více než osm procent. Letos odhady hovoří o růstu přesahují...

24.05.2019 Ekonomika Placené

Ačkoli si lidé na nepříjemné podomní prodejce už dávají trochu větší pozor, nekalé obchodní praktiky v energetice pokračují. Takzv...

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies