Reklama

Měsíc: Duben 2019

Nejvíce rizikových firem z celé České republiky podniká v Jihomoravském kraji a Praze. Tyto společnosti mají nepříznivý skóring, v...

18.04.2019 Insolvence Placené

Popularita firem s nízkým základním kapitálem je na vzestupu. Z 30 385 společností s ručením omezeným, které byly založeny v roce...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Nerovnoměrné zastoupení jednotlivých generací a hrozba, že seniorní zaměstnanci nebudou mít komu plnohodnotně předat své zkušenost...

18.04.2019 Ekonomika Placené

V únoru tohoto roku vzniklo v České republice 2 484 obchodních společností a 5 059 fyzických osob podnikatelů. Zároveň zaniklo 1 2...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Nejstabilnější českou firmou v letech 2015 až 2019 se podle poradenské společnosti Bisnode stal LINDAB. Společnost v posledních pě...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Níže shrnujeme zásadní body rozsudku Soudního dvora Evropské unie, který vyjasnil možný střet působnosti tzv. insolvenčního naříze...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Ke konci března v České republice podnikalo 17 736 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 36...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Digitalizace a robotizace se pro stále více firem stává ekonomickou nutností. Tlak na růst produktivity i efektivity práce sílí a...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Počet firem a podnikatelů s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru IČ klesl ke konci roku 2018 na více než 52 tisíc (meziročně o...

18.04.2019 Insolvence Placené

K 31. 3. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 227 053 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 364 méně než v únoru a o 36 555 osob méně ne...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Daňová Kobra pokračuje v úspěšném potírání daňových úniků a daňové kriminality. Operativní spolupráce při výměně informací mezi po...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Nejčastějšími zahraničními majiteli českých firem jsou Rusové, Slováci, Ukrajinci a Němci. Toto pořadí je neměnné poslední čtyři r...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Editorial Rozhovor RNDr. Simona Měřinská Česká republika se řadí mezi země s nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou...

18.04.2019 Obsah Zdarma

Ve čtvrtek 25. dubna se v Praze uskuteční "Insolvenční kongres". Bude věnován novele insolvenčního zákona a jeho uvádění do praxe...

18.04.2019 Editorial Zdarma

Hovoříme s RNDr. Simonou Měřinskou z Odboru šetření v domácnostech Českého statistického úřadu Podle výběrového šetření Českého st...

18.04.2019 Placené Rozhovor

Finanční gramotnost obyvatel České republiky není příliš vysoká. Svědčí o tom stále značný počet osobních bankrotů a exekucí. Češi...

18.04.2019 Naše téma Placené

Dlužníci v insolvenci nebo exekuci budou mít od června novou motivaci k vyšším výdělkům. Vláda koncem března schválila novelu vyhl...

18.04.2019 Exekuce Placené

Od 1. června 2019 vstoupí v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona, která pomůže oddlužit se většímu počtu dlužníků. Reago...

Hovoříme s vedoucí Mgr. Hanou Krusberskou a projektovou manažerkou Mgr. Kristýnou Schreilovou z Občanské poradny Remedium Insolven...

18.04.2019 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice posuzování neúčinných právní...

V první části příspěvku týkajícího se uplatnění nároku na náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu jsme se nejprve za...

18.04.2019 Legislativa Placené

Začátkem dubna poslali věřitelé na schůzi u insolvenčního Krajského soudu v Brně do konkurzu stavební firmu PSJ z Jihlavy, která j...

18.04.2019 Insolvence Placené

1. Úvod Současný stav insolvenčního řízení v České republice charakterizovaný nízkým průměrným uspokojením přihlášených pohledávek...

18.04.2019 Insolvence Placené

Duben býval, alespoň kdysi v dobách mého mládí, měsícem bezpečnosti. Proto se přímo nabízí věnovat dubnové snění otázkám bezpečnos...

Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustn...

18.04.2019 Legislativa Placené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 441 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 219 osobníc...

18.04.2019 Insolvence Placené

Češi nejraději podnikají sami bez společníků. Dvě třetiny obchodních společností v České republice mají pouze jednoho vlastníka. T...

18.04.2019 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies