Reklama

Měsíc: Březen 2019

V lednu tohoto roku vzniklo v České republice 2 831 obchodních společností a 6 364 fyzických osob podnikatelů, přičemž počet novýc...

22.03.2019 Ekonomika Placené

K 28. 2. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 241 417 uchazečů o zaměstnání. To je o 3 640 méně než v lednu a o 39 482 osob méně než...

22.03.2019 Ekonomika Placené

V roce 2018 v České republice vzniklo více než 100 000 nových společností. Přes polovinu nově vzniklých subjektů tvoří OSVČ, zatím...

22.03.2019 Ekonomika Placené

Velká Británie by měla opustit Evropskou unii koncem března 2019. Poradenská společnost Bisnode, která dlouhodobě sleduje vzájemné...

22.03.2019 Ekonomika Placené

Editorial Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Snaha o jmenování soudním znalcem je spíše kaskadérstvím než završením kariéry Naše téma Dl...

22.03.2019 Obsah Zdarma

Co nezakazuje zákon, zakazuje stud. Ne tak v Česku. Dlužníci v exekuci se před obsílkami nezřídka skrývají na obecních úřadech. Ne...

22.03.2019 Editorial Zdarma

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou V minulých dnech Poslanecká sněmovna schválil...

22.03.2019 Placené Rozhovor

Dlužníci v exekuci se nezřídka před obsílkami skrývají na obecních úřadech. Nechají si tam zřídit formální trvalé bydliště a pak b...

22.03.2019 Naše téma Placené

Může v současné době ekonomicky obstát nezastupitelná právnická profese soudního exekutora, který je považován za podnikatele, ovš...

22.03.2019 Exekuce Placené

Po velké insolvenční novele, která nabyla účinnosti v polovině loňského roku, přichází další, již v minulosti velmi diskutovaná no...

Hovoříme s ředitelem Odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Jakubem Severou Zákon o odpovědnosti za škodu způsoben...

22.03.2019 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou úročení pohl...

Na dotaz odpovídá advokát JUDr. Pavel Berger V insolvenčním zákoně jsem se setkal s termínem výkaz stavu likvidity. Můžete mi, pro...

22.03.2019 Insolvence Placené

Ačkoliv je v oblasti insolvenčního práva v současné době předmětem odborných debat a příspěvků především novela insolvenčního záko...

22.03.2019 Insolvence Placené

Úvod Zpeněžení majetkové podstaty je jednou z fází insolvenčního řízení a je upraveno zejména v ust. § 283 až 295 zákona č. 182/20...

22.03.2019 Insolvence Placené

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident republiky novelu insolvenčního zákona, která výrazně mění dosavadní podmínky pro oddlužení. Nov...

22.03.2019 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V minulosti jsme sledovali několik konkurzů, ve kterých dlužníci nebyli schopni dát ins...

22.03.2019 Insolvence Placené

V loňském roce bylo v České republice nově zahájeno 505 120 exekucí, což je oproti roku 2017 o 106 445 exekucí méně. Informovali o...

22.03.2019 Exekuce Placené

Březnové pokračován cyklu popisujícího představy o moudré zemi, ve které chce většina z nás nejen žít, ale chce k ní v dobrém i zl...

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí...

22.03.2019 Legislativa Placené

V únoru bylo vyhlášeno 47 bankrotů obchodních společností, 340 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 945 osobních bankrotů. Zárove...

22.03.2019 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies