Reklama

Měsíc: Únor 2019

Jen co Poslanecká sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která pomůže mnohým dlužníkům vymanit se z osidel šedé ekonomiky...

18.02.2019 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Sněmovní verze pomůže poctivým dlužníkům, kteří jsou ochotni a schopni dluhy splácet...

18.02.2019 Obsah Zdarma

Hovoříme s poslancem Parlamentu České republiky Ing. Patrikem Nacherem Koncem ledna Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schvá...

18.02.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Ing. Janem Vysloužilem a ředitelem metodického odboru SČ...

18.02.2019 Naše téma Placené

V nedávné době proběhlo médii množství článků, podle nichž prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., prohrál s...

18.02.2019 Exekuce Placené

Loni v březnu jsme v Konkursních novinách zveřejnili informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR začalo připravovat návrh zcel...

Hovoříme s výkonnou ředitelkou Asociace inkasních agentur Janou Tatýrkovou Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné česk...

18.02.2019 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí týkající se problematiky exekučního řízení. Nejvyšší soud České re...

V současné době právní úprava vyžaduje, aby návrh na povolení oddlužení dlužníka byl podán osobou uvedenou přímo v ust. § 390a ods...

18.02.2019 Legislativa Placené

Poslanci koncem ledna svým hlasováním upřednostnili sněmovní verzi novely insolvenčního zákona před její senátní podobou. Novela m...

18.02.2019 Legislativa Placené

V současné době vrcholí v České republice diskuse nad horkým mediálním tématem, jak zachránit lidi hluboce ponořené do dluhových p...

18.02.2019 Insolvence Placené

Už několik let statistika dražeb ukazuje, že z hlediska počtu dražeb je dražební trh v dlouhodobé krizi. Od roku 2016 počet dražeb...

18.02.2019 Dražby Placené

Institut nuceného prodeje cenných papírů již dlouhou řadu let zakotvuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozděj...

18.02.2019 Legislativa Placené

V letošním roce slavíme celou řadu vyznaných výročí. My dražebníci si prvního května připomeneme dvacet let účinnosti zákona o veř...

18.02.2019 Placené

Proces oddlužení a jeho chystané změny vyvolávají v posledních měsících a týdnech velký zájem médií, politiků i veřejnosti. Pozadu...

18.02.2019 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V Konkursních novinách č. 9/2018 jsme v úvodu našeho pravidelného článku „Věřitel a ins...

18.02.2019 Insolvence Placené

Toto pokračování celoročního cyklu esejů vzniká, podobně tak jako mnohá předešlá, v rakouské alpské obci Ramsau am Dachstein. Píšu...

18.02.2019 Placené Úvaha

(1) Nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka r...

18.02.2019 Legislativa Placené

V roce 2018 začalo v České republice podnikat téměř 59 tisíc lidí, zatímco necelých 46 tisíc lidí své podnikání naopak ukončilo. V...

18.02.2019 Ekonomika Placené

V roce 2018 vzniklo v České republice 31 634 obchodních společností a zaniklo jich 13 328. Počet nově vzniklých obchodních společn...

18.02.2019 Ekonomika Placené

Ke konci roku 2018 bylo v registru fyzických osob SOLUS zapsáno 620 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným závazkem...

18.02.2019 Ekonomika Placené

Více než 64 tisíc obchodních společností v České republice, tedy každá osmá společnost, má své sídlo na virtuální adrese. V České...

18.02.2019 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies