Reklama

Měsíc: Leden 2019

Editorial Rozhovor JUDr. Ondřej Mareš, ll.M. Spojovat exekuce k prvnímu exekutorovi není příliš šťastné Přání Naše téma U neplacen...

18.01.2019 Obsah Zdarma

V příštích dnech bychom se mohli dozvědět v jakém znění bude schválena novela insolvenčního zákona, kterou senátoři před Vánoci vr...

18.01.2019 Editorial Zdarma

V současné době se nachází v legislativním procesu několik novelizačních předpisů, které lze bez jakýchkoliv pochyb nazvat s určit...

18.01.2019 Exekuce Placené

V loňském roce zorganizovala dražební společnost PROKONZULTA celkem 222 dražeb, z toho bylo 12 dražeb nedobrovolných. Většina, cca...

18.01.2019 Dražby Placené

Vstoupili jsme do nového roku a tak jsme se vybraných insolvenčních správců zeptali: "Co očekáváte od roku 2019?" Tady jsou jejich...

18.01.2019 Naše anketa

Hovoříme s ředitelem Poradny při finanční tísni Davidem Šmejkalem a právničkou poradny Alenou Doubkovou Dlužníkům ve finančních pr...

18.01.2019 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zbývá problematikou roz...

V insolvenční praxi lze pozorovat, že téměř v každém insolvenčním řízení je jednou z uplatněných pohledávek pohledávka daňového ch...

18.01.2019 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V roce 2019 budeme čtenářům opět předkládat nové a nové skutečné příklady neplatících s...

18.01.2019 Insolvence Placené

Vyjádření Martina Richtera, ředitele odboru insolvenčních a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR: „Úvodem je nutno uvést,...

18.01.2019 Insolvence Placené

Když se v roce 2000 začaly pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) konat veřejné dražby, všichni byli naplněni optim...

18.01.2019 Dražby Placené

Novela insolvenčního zákona zamířila před Vánoci zpět do Poslanecké sněmovny. Senát ji vrátil s několika pozměňovacími návrhy, kte...

18.01.2019 Legislativa Placené

Nevím, jestli je to dobrá zpráva pro čtenáře Konkursních novin, ale budu se pravidelně pokoušet o jejich přízeň i v tomto kalendář...

18.01.2019 Placené

Při projednávání insolvenčního návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem mají jiní účastníci insolvenčního řízení než dlužník ste...

18.01.2019 Legislativa Placené

V roce 2018 bylo vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, 5 418 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 13 103 osobních bankro...

18.01.2019 Insolvence Placené

V listopadu loňského roku vzniklo v České republice 2 938 obchodních společností a 4 274 fyzických osob podnikatelů. Zároveň zanik...

18.01.2019 Ekonomika Placené

Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním událostem, te...

18.01.2019 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies