Reklama

Měsíc: Listopad 2018

Listopadové vydání Konkursních novin věnujeme hlavně novele insolvenčního zákona, kterou koncem října schválila Poslanecká sněmovn...

23.11.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA Novela přináší řadu zásadních změn, které mohou proces oddlužení výrazně z...

23.11.2018 Obsah Zdarma

Hovoříme s místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D., MPA Koncem října (26. 10.) sc...

23.11.2018 Placené Rozhovor

Před několika týdny byla zahájena první insolvence české firmy, která emitovala svoji kryptoměnu. Pravidelně jsou medializovány př...

23.11.2018 Naše téma Placené

Touto cestou bych se chtěl velice důrazně ohradit proti některým výrokům předsedy představenstva Komory dražebníků ČR, které uvedl...

23.11.2018 Exekuce Placené

Loni poklesl počet dražeb proti roku 2016 téměř o čtvrtinu. Protože nás zajímalo, zda tento trend pokračuje, vybraných dražebníků...

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum, s.r.o. JUDr. Jarmilou Veselou Již deset let se InsolCentrum věnuje insolvencím. Z...

23.11.2018 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokráte přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci aplikace institutu osvob...

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Může zajištěný věřitel přihlásit do insol...

23.11.2018 Insolvence Placené

Stav legislativního procesu Koncem října Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala a schválila novelu insolvenčního zákona. Jed...

23.11.2018 Insolvence Placené

Dostat firmu do kolen dokáže kdekdo. Ti, kteří jí naopak umí vdechnout nový život, si začátkem listopadu vyměňovali zkušenosti na...

23.11.2018 Insolvence Placené

Malé a střední firmy a podnikatelé zatím větší ekonomické problémy neočekávají. Zvyšují investice do nových projektů, vstupují do...

23.11.2018 Ekonomika Placené

Hovoříme s JUDr. Michalem Žižlavským, členem představenstva České advokátní komory a PhDr. Ivou Chaloupkovou, mluvčí České advokát...

23.11.2018 Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V rámci insolvenčního řízení řešeného konkurzem jsme občas svědky toho, že schůze věřit...

23.11.2018 Insolvence Placené

Vrchol letošních celoročních oslav sta let uplynulých od založení Československa je za námi. Je určitě správné se pokusit o krátké...

23.11.2018 Placené Úvaha

(1) Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolv...

23.11.2018 Legislativa Placené

Pojem dveřní právo mně vysvětlil před několika lety jeden ze spolupracujících advokátů. Řešil jsem s ním, jak uspokojit pohledávku...

23.11.2018 Dražby Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies