Reklama

Měsíc: Říjen 2018

Lhát se nemá. To už nám říkali naši rodiče. Pokud se přesto stane, že někdo zalže, měl by následovat trest. Ne vždy tomu tak bývá. Proto Poslanecká sněmovna v říjnu schválila novelu trestního zákoníku...

19.10.2018

Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr..Jan Chvojka Hrozivá míra zadlužení některých našich občanů je dědictvím divoké praxe půjčování peněz Naše téma Zastupuji zadlužené děti, jejichž rodiče neplnili řádně svoji vy...

19.10.2018

Zdarma

Hovoříme s poslancem Parlamentu ČR JUDr. Janem Chvojkou Začátkem října Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona, která má otevřít institut oddlužení širš...

19.10.2018

PlacenéRozhovor

Hovoříme s advokátkou Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou Mgr. et Mgr. Alena Vlachová je advokátka a partnerka pražské advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ. Zaměřuje se zejména na řešení sporů ve všech...

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatelé se vydávají ze Exekutorskou komoru ČR. E-mailové zprávy, které zaznamenala v minulých dnech, vyz...

19.10.2018

ExekucePlacené

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona. V této souvislosti jsme se vybraných insolvenčních správců zeptali: "Co očekáváte od této nove...

Hovoříme s vedoucí Občanské poradny Remedium v Praze Mgr. Lucií Kovandovou, DiS. Vyrovnat se s finančními problémy a obtížnou situací u nás pomáhá několik neziskových organizací. Objektivně vyhodnotí...

19.10.2018

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou možného vzniku exekučního titulu proti insolvenčnímu správci v průběhu insolve...

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát a insolvenční správce Uvažuji o vyhlášení osobního bankrotu. Jsem ale značně zmaten z toho, co mě potom bude čekat. Slyšel jsem totiž, že vláda...

19.10.2018

InsolvencePlacené

Při výkonu funkce insolvenčního správce se lze, v případě zpeněžování nemovitého majetku dlužníka, často setkat s případy omezení převodu vlastnického v podobě předkupního práva jiné osoby. Na toto om...

19.10.2018

InsolvencePlacené

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona, která má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Šanci zbavit se svých dluhů dnes...

Česká asociace věřitelů považuje velkou část pozměňovacích návrhů k takzvané oddlužovací novele, které doporučil Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny, za krok správným směrem. Zejména vítá odstran...

V trestním zákoníku zřejmě bude nový paragraf, který se týká maření spravedlnosti. Poslanecká sněmovna totiž schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zně...

Na stránkách Konkursních novin probíhala zajímavá diskuze k rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci platnosti, respektive oprávněnosti novely vyhlášky o odměnách a náhradách exekutorů (viz Vyhl. č. 330/...

19.10.2018

DražbyPlacené

1. Úvod O štěstí v neštěstí mohou hovořit věřitelé v případě, kdy je úpadek jejich dlužníka řešen reorganizací. V takové situaci si věřitelé mohou sami odsouhlasit návrh reorganizačního plánu včetně v...

19.10.2018

InsolvencePlacené

Tento text budou čtenáři Konkursních novin číst už po komunálních i senátních volbách v době nadcházejícího stého výročí 28. října 1918. Politická mapa je opět trochu jiná a jak říká klasik - změna je...

19.10.2018

PlacenéÚvaha

(1) Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. (2) Věřitel, který vzal zpět insolvenční návr...

Každá pátá firma v České republice má adresu na virtuálním sídle a jejich počet se zvyšuje. Aktuálně jich je 95 815, což je o šest procent více než ve srovnatelném období loňského roku. Nejvíc virtuál...

19.10.2018

EkonomikaPlacené

Ke konci září v České republice podnikalo 15 542 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Jedná se o 8 317 nespolehlivých plátců DPH a 7 225 nespolehlivých osob. Informace zveřejnila poradenská společ...

19.10.2018

EkonomikaPlacené

Česká republika dosáhla v uplynulých letech výrazného zlepšení ve výběru DPH. Podle nejnovější studie Evropské komise se mezera ve výběru DPH (tzv. VAT GAP) představující rozdíl mezi očekávaným a skut...

19.10.2018

EkonomikaPlacené

Praha byla donedávna, z pohledu četnosti daňových kontrol, považována za daňový ráj, který některé firmy využívaly jako vhodné místo k tzv. daňové optimalizaci. To potvrdila studie leadera v oblasti d...

19.10.2018

EkonomikaPlacené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 34 bankrotů obchodních společností, 425 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 090 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 69 návrhů na bankrot obchodních společno...

19.10.2018

EkonomikaPlacené

K 30. 9. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 224 331 uchazečů o zaměstnání. To je o 6 168 méně než v srpnu a o 60 584 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší zářijovou hodnotu od roku 1996, kd...

19.10.2018

EkonomikaPlacené

Dne 9. února 2016 vydal Ústavní soud České republiky klíčový nález (sp. zn. Pl. ÚS 17/15), podle kterého je insolvenční správce oprávněn k výkonu činností ve zřízené provozovně užít své zaměstnance ne...

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies