Reklama

Měsíc: Říjen 2018

Lhát se nemá. To už nám říkali naši rodiče. Pokud se přesto stane, že někdo zalže, měl by následovat trest. Ne vždy tomu tak bývá....

19.10.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr..Jan Chvojka Hrozivá míra zadlužení některých našich občanů je dědictvím divoké praxe půjčování peněz Naše...

19.10.2018 Obsah Zdarma

Hovoříme s poslancem Parlamentu ČR JUDr. Janem Chvojkou Začátkem října Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh...

19.10.2018 Placené Rozhovor

Hovoříme s advokátkou Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou Mgr. et Mgr. Alena Vlachová je advokátka a partnerka pražské advokátní kancelá...

19.10.2018 Naše téma Placené

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatelé se vydávají ze Exekutorsko...

19.10.2018 Exekuce Placené

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona. V této souvislosti jsme...

Hovoříme s vedoucí Občanské poradny Remedium v Praze Mgr. Lucií Kovandovou, DiS. Vyrovnat se s finančními problémy a obtížnou situ...

19.10.2018 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou možného...

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát a insolvenční správce Uvažuji o vyhlášení osobního bankrotu. Jsem ale znač...

19.10.2018 Insolvence Placené

Při výkonu funkce insolvenčního správce se lze, v případě zpeněžování nemovitého majetku dlužníka, často setkat s případy omezení...

19.10.2018 Insolvence Placené

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona, která má otevřít institu...

19.10.2018 Legislativa Placené

Česká asociace věřitelů považuje velkou část pozměňovacích návrhů k takzvané oddlužovací novele, které doporučil Ústavně právní vý...

19.10.2018 Legislativa Placené

V trestním zákoníku zřejmě bude nový paragraf, který se týká maření spravedlnosti. Poslanecká sněmovna totiž schválila vládní návr...

19.10.2018 Legislativa Placené

Na stránkách Konkursních novin probíhala zajímavá diskuze k rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci platnosti, respektive oprávněnos...

19.10.2018 Dražby Placené

1. Úvod O štěstí v neštěstí mohou hovořit věřitelé v případě, kdy je úpadek jejich dlužníka řešen reorganizací. V takové situaci s...

19.10.2018 Insolvence Placené

Tento text budou čtenáři Konkursních novin číst už po komunálních i senátních volbách v době nadcházejícího stého výročí 28. října...

19.10.2018 Placené Úvaha

(1) Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnut...

19.10.2018 Legislativa Placené

Každá pátá firma v České republice má adresu na virtuálním sídle a jejich počet se zvyšuje. Aktuálně jich je 95 815, což je o šest...

19.10.2018 Ekonomika Placené

Ke konci září v České republice podnikalo 15 542 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Jedná se o 8 317 nespolehlivých plátců D...

19.10.2018 Ekonomika Placené

Česká republika dosáhla v uplynulých letech výrazného zlepšení ve výběru DPH. Podle nejnovější studie Evropské komise se mezera ve...

19.10.2018 Ekonomika Placené

Praha byla donedávna, z pohledu četnosti daňových kontrol, považována za daňový ráj, který některé firmy využívaly jako vhodné mís...

19.10.2018 Ekonomika Placené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 34 bankrotů obchodních společností, 425 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 090 osobních...

19.10.2018 Ekonomika Placené

K 30. 9. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 224 331 uchazečů o zaměstnání. To je o 6 168 méně než v srpnu a o 60 584 osob méně než...

19.10.2018 Ekonomika Placené

Dne 9. února 2016 vydal Ústavní soud České republiky klíčový nález (sp. zn. Pl. ÚS 17/15), podle kterého je insolvenční správce op...

19.10.2018 Legislativa Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies