Reklama

Měsíc: Září 2018

Dlouhodobě vedené bezvýsledné exekuce, v nichž soudní exekutoři objektivně nemohou nic vymoci z důvodu například nemajetnosti povi...

22.09.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ústavní soud rozhodl bezodkladně. Situace klientů H-Systemu není bezprostředně ohrožena Naše téma Z pohledu ink...

22.09.2018 Obsah Zdarma

Hovoříme s Mgr. Lubomírem Kinclem, vedoucím advokátem z Advokátní kanceláře Indra, Šebesta, Kincl V srpnovém čísle Konkursních nov...

22.09.2018 Placené Rozhovor

Asociace inkasních agentur ČR (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. O tét...

22.09.2018 Naše téma Placené

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny senátorů na zrušení části exekutorského tarifu. Vyhláška, snižující minimální odměny...

22.09.2018 Exekuce Placené

Dne 30. 8. 2018 vyšel na portálu www.ceska-justice.cz článek o chystaných změnách exekučního řízení. K uvedenému článku Exekutorsk...

22.09.2018 Exekuce Placené

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR loni snížila některé příjmy exekutorů. V minulých dnech ji Ústavní soud ČR svým rozhodnutím...

Hovoříme s ing. Jánem Lalkou, CFE, ředitelem společnosti Surveilligence Surveilligence je specializovaná forenzní agentura zaměřen...

22.09.2018 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci postupu při uplatňování p...

Hovoříme s insolvenčním správcem se zvláštním povolením JUDr. Lukášem Zrůstem, BA (Hons), LL.M., MBA Zatímco o advokátní či exekut...

22.09.2018 Placené Rozhovor

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také je...

22.09.2018 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Na tomto místě věřitelům pravidelně přinášíme konkrétní příklady dlužníků, na kterých p...

22.09.2018 Insolvence Placené

Tento letošní devátý text, věnovaný století uplynulému od vzniku Československa, je poslední, který vyjde před nadcházejícími říjn...

22.09.2018 Placené Úvaha

1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne,...

22.09.2018 Legislativa Placené

Česká republika silně zaostává v elektronizaci procesu oddlužení. Insolvenční soudy i insolvenční správci tak s velkým očekáváním...

22.09.2018 Insolvence Placené

Desítky miliard korun by mohl získat stát, pokud by od firem, které neplní informační povinnost, začal systematicky vymáhal pokuty...

22.09.2018 Ekonomika Placené

Dluh obchodních společností u nebankovních finančních institucí dosáhl na konci druhého čtvrtletí částky 151,8 miliardy korun a me...

22.09.2018 Ekonomika Placené

V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 50 bankrotů obchodních společností, 484 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 027 osobních...

21.09.2018 Ekonomika Placené

Obliba takzvaných ready made společností, tedy firem, se kterými může nový majitel po jejich koupi začít okamžitě podnikat, se v p...

21.09.2018 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies