Reklama

Měsíc: Září 2018

Dlouhodobě vedené bezvýsledné exekuce, v nichž soudní exekutoři objektivně nemohou nic vymoci z důvodu například nemajetnosti povinného, představují nepřiměřenou historickou zátěž pro celý systém vymá...

22.09.2018

Zdarma

Editorial Rozhovor Ústavní soud rozhodl bezodkladně. Situace klientů H-Systemu není bezprostředně ohrožena Naše téma Z pohledu inkasních agentur je dnes špatná doba. Lidé dobře platí, je málo pohledáv...

22.09.2018

Zdarma

Hovoříme s Mgr. Lubomírem Kinclem, vedoucím advokátem z Advokátní kanceláře Indra, Šebesta, Kincl V srpnovém čísle Konkursních novin jsme otiskli rozhovor s tiskovým mluvčím Stavebního bytového družst...

22.09.2018

PlacenéRozhovor

Asociace inkasních agentur ČR (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. O této asociaci, inkasních agenturách samotných, o mimosoudním vymáhání poh...

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny senátorů na zrušení části exekutorského tarifu. Vyhláška, snižující minimální odměny exekutorů, není dle Ústavního soudu protiústavní. „Exekutorská komora...

22.09.2018

ExekucePlacené

Dne 30. 8. 2018 vyšel na portálu www.ceska-justice.cz článek o chystaných změnách exekučního řízení. K uvedenému článku Exekutorská komora ČR podotýká, že vítá snahu ministra spravedlnosti o úpravu pr...

22.09.2018

ExekucePlacené

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR loni snížila některé příjmy exekutorů. V minulých dnech ji Ústavní soud ČR svým rozhodnutím ponechal v platnosti. Neúspěšný návrh na zrušení tří pasáží zákona po...

Hovoříme s ing. Jánem Lalkou, CFE, ředitelem společnosti Surveilligence Surveilligence je specializovaná forenzní agentura zaměřená na vyšetřovaní sofistikované finanční kriminality v segmentu privátn...

22.09.2018

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci postupu při uplatňování pohledávky za majetkovou podstatou vůči osobě s dispozičními oprávněním...

Hovoříme s insolvenčním správcem se zvláštním povolením JUDr. Lukášem Zrůstem, BA (Hons), LL.M., MBA Zatímco o advokátní či exekutorské komoře slyšel už asi každý, insolvenční správci podobnou stavovs...

22.09.2018

PlacenéRozhovor

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také jen „IZ“), jasně vyplývá, že nabyde-li dlužník za trvání oddlužení plněn...

22.09.2018

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Na tomto místě věřitelům pravidelně přinášíme konkrétní příklady dlužníků, na kterých poukazujeme na výhody prověřování obchodních partnerů pomocí internetov...

22.09.2018

InsolvencePlacené

Tento letošní devátý text, věnovaný století uplynulému od vzniku Československa, je poslední, který vyjde před nadcházejícími říjnovými komunálními a senátními volbami. Z podstatné části tedy dnešní p...

22.09.2018

PlacenéÚvaha

1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak nepr...

Česká republika silně zaostává v elektronizaci procesu oddlužení. Insolvenční soudy i insolvenční správci tak s velkým očekáváním vyhlížejí plánovaný systém eISIR (elektronický Informační systém insol...

22.09.2018

InsolvencePlacené

Desítky miliard korun by mohl získat stát, pokud by od firem, které neplní informační povinnost, začal systematicky vymáhal pokuty. Ke zlepšení přístupu českých firem k zveřejňování finančních výkazů...

22.09.2018

EkonomikaPlacené

Dluh obchodních společností u nebankovních finančních institucí dosáhl na konci druhého čtvrtletí částky 151,8 miliardy korun a meziročně se zvýšil o 20,7 miliardy, tedy o 15,8 %. Na růstu objemu dluh...

22.09.2018

EkonomikaPlacené

V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 50 bankrotů obchodních společností, 484 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 027 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 79 návrhů na bankrot obchodních společn...

21.09.2018

EkonomikaPlacené

Obliba takzvaných ready made společností, tedy firem, se kterými může nový majitel po jejich koupi začít okamžitě podnikat, se v posledních čtyřech letech snížila téměř o 60 %. Od roku 2000 vzniklo v...

21.09.2018

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 2

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies