Reklama

Měsíc: Srpen 2018

Velkou diskuzi v nejvyšších patrech české politiky a justice odstartoval Nejvyšší soud, který vyhověl dovolání insolvenčního správ...

17.08.2018 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Zaplatit domek třikrát a dostavět jej nestačí. Bydlet v něm nebudete, protože je to vaše vina   Naš...

17.08.2018 Obsah Zdarma

Hovoříme s mluvčím stavebního bytového družstva Svatopluk Martinem Junkem Podle nedávného rozsudku Nejvyššího soudu se mají členov...

17.08.2018 Placené Rozhovor

Cestovní kanceláře v ČR musí být dle zákona povinně pojištěny proti úpadku. Mezi 833 pojištěnými cestovními kancelářemi jich je, p...

17.08.2018 Naše téma Placené

O letošní turistické sezóně jsme hovořili s místopředsedou ACK Janem Papežem Zastupovat a chránit hospodářské zájmy členů, podpoři...

17.08.2018 Placené Rozhovor

Hovoříme s tiskovou mluvčí České správy sociálního zabezpečení Janou Buraňovou Exekuce nepostihuje jen lidi v produktivním věku, k...

17.08.2018 Exekuce Placené

Česká ekonomika je na tom dnes poměrně dobře. Proto jsme se v této souvislosti vybraných exekutorů zeptali: "Roste stále počet neú...

Hovoříme s ředitelem společnosti Bisnode Česká republika a. s. Jiřím Skopovým Majitelé některých firem, které v České republice po...

17.08.2018 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká některých aspektů...

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně U insolvenčního správce jsem uplatnil pohledávku za majetkovou podst...

17.08.2018 Insolvence Placené

V souvislosti s insolvenčním řízením a zjišťováním úpadku dlužníků je zpravidla běžné, že tyto osoby budou mít dluhy vůči více věř...

17.08.2018 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Věřitelé, kteří usilují o zaplacení svých pohledávek po splatnosti, využívají například mi...

17.08.2018 Insolvence Placené

Podle www.seznamzpravy.cz část insolvenčních správců přijde o právo řídit velké bankroty. Také elitní klub 39 insolvenčních správc...

17.08.2018 Insolvence Placené

Ve dnech, kdy vyjde srpnový „Bulletin“ Konkursnáích novin, budou sdělovací prostředky jistě plné půlstoletí, které uplynulo od pře...

17.08.2018 Placené Úvaha

Insolvenční soud je povinen učinit do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci. O insolvenčním návr...

17.08.2018 Legislativa Placené

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 377 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 962 osobníc...

17.08.2018 Insolvence Placené

V prvním pololetí roku 2018 začalo v České republice podnikat 31 187 fyzických osob, zatímco své podnikání ukončilo 24 698 lidí. D...

17.08.2018 Ekonomika Placené

V Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci druhého čtvrtletí zapsáno 7,14 % dospělých občanů ČR s nesplaceným závazkem po splat...

17.08.2018 Ekonomika Placené

K 31. 7. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 231 565 uchazečů o zaměstnání. To je o 7 779 více než v červnu a o 71 509 osob méně ne...

17.08.2018 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies