Reklama

Měsíc: Červenec 2018

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou Na tiskové konferenci koncem června představila společnost...

20.07.2018 Placené Rozhovor

V polovině července se poslanci konečně dostali k projednávání léta odkládaného tématu, kterým je místní příslušnost exekutorů - t...

20.07.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Aktuální novela přináší zejména naprosté rozostření koncepce insolvenčního zákona...

20.07.2018 Obsah Zdarma

Hovoříme s JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., advokátem a společníkem insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o....

20.07.2018 Placené Rozhovor

Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. Etický k...

20.07.2018 Naše téma Placené

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 23,7 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky...

20.07.2018 Placené

Při zavedení teritoriality by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by, jako doposud, závislá na vůli jedné...

20.07.2018 Exekuce Placené

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. V polovině...

20.07.2018 Exekuce Placené

Hovoříme s vedoucí analytického oddělení CRIF - Czech Credit Bureau Věrou Kameníčkovou Společnost CCB – Czech Credit Bureau - je z...

20.07.2018 Ekonomika Placené

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky závazků z podni...

Vážení čtenáři! V těchto dnech se dostává do rukou nejenom odborné veřejnosti vydání publikace autorů Mgr. Renaty Valešové a Ing....

20.07.2018 Placené

Evropské právo ponechávalo oblast insolvenčního práva členským státům. Pro své zásahy do národních právních úprav využívalo prostř...

20.07.2018 Ekonomika Placené

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. Poslaneckou...

20.07.2018 Ekonomika Placené

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 901 osobních bankrotů, což je nejméně za posledních šest let. Dále bylo vyhlášeno 58 bankro...

20.07.2018 Ekonomika Placené

V květnu letošního roku vzniklo 2 665 obchodních společností a zároveň začalo podnikat pět tisíc fyzických osob. Ve stejném období...

20.07.2018 Ekonomika Placené

Více než 81 tisíc českých společností je přímo ovládáno jednotlivci či společnostmi ze zahraničí. Více než 13 tisíc přímých zahran...

20.07.2018 Ekonomika Placené

K 30. 6. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 297 439 uchazečů o zaměstnání. To je o 11 082 méně než v květnu a o 86 889 méně než př...

20.07.2018 Ekonomika Placené

Počet nespolehlivých plátců DPH se ke konci června vyšplhal na 9 429, což meziročně představuje nárůst o 71 procent. V průběhu prv...

20.07.2018 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies