Reklama

Měsíc: Červen 2018

Hovoříme s Mgr. Petr Sprinzem, Ph.D., LL.M., partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS Koncem května se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference "Insolvence 2018 – restr...

22.06.2018

PlacenéRozhovor

Dlužníkům, kteří se dostanou do finančních problémů, u nás pomáhají různé neziskové organizace. Objektivně vyhodnotí jak na tom zadlužení jsou a hlavně poradí, jaká správná rozhodnutí mají učinit. Vys...

Počet nově nařízených exekucí pokračuje v dlouhodobém klesajícím trendu. V porovnání s rokem 2011, kdy se počet nově nařízených exekucí vyšplhal na svůj vrchol, došlo v roce 2017 k celorepublikovém po...

22.06.2018

ExekucePlacené

O dražbě se říká, že je nejprůhlednějším způsobem zpeněžování majetku. Proto jsme se vybraných dražebníků zeptali: "Jak často draží svůj majetek obce, města a kraje?" Tady jsou jejich odpovědi: Mgr. J...

Hovoříme s místopředsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny JUDr. Janem Chvojkou V Poslanecké sněmovně je dnes návrh novely insolvenčního zákona, který počítá se třemi variantami oddlužení....

22.06.2018

PlacenéRozhovor

Ve výběru z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které se zabývá otázkou pokračování v oddlužení plněním splátkového kalendáře poté, kdy jeden z manželů, vůči nimž je insolvenčn...

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Jak by měl insolvenční správce postupovat v případě, kdy dojde ze strany příslušného správce daně k uplatnění p...

22.06.2018

Insolvence

Insolvenční správce se může dostat do situace, kdy bude pro vedení insolvenčního řízení potřebovat vypovědět nájemní smlouvy, které dlužník uzavřel. Tato potřeba může vzniknout z různých důvodů, napří...

1. Úvod Mezi řízení, která jsou upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.ř.s.“ či „zákon o zvláštních řízeních soudních“), patří i ří...

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V únoru 2016 jsme na tomto místě v článku „Jak urychlit a zjednodušit agendu spojenou se správou pohledávek“ publikovali názory deseti odborníků na insolvenč...

22.06.2018

InsolvencePlacené

Na úvod splňme roli kronikáře a připomeňme, že právě v těchto dnech jmenoval prezident republiky podruhé premiérem Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že o termínu podzimních komunálních a senátních vole...

22.06.2018

PlacenéÚvaha

Průměrná mzda vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku o 8,6 %. Nejvíce za posledních deset let. Během nich si lidé v průměru polepšili o více než čtyřicet procent. Výdělky přitom stouply ve všech o...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

Z takzvané oddlužovací novely insolvenčního zákona, která by v červnu mohla postoupit do druhého čtení Poslanecké sněmovny, bude pravděpodobně odstraněna sedmiletá varianta oddlužení fyzických osob pů...

22.06.2018

InsolvencePlacené

V závěru května se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference „Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech“. Registrovalo se na ni téměř 200 zájemců a na jejím pořádá...

22.06.2018

InsolvencePlacené

(1) Správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby ned...

V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 63 bankrotů obchodních společností, 569 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 070 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 87 návrhů na bankrot obchodních společ...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

Ačkoliv všeobecně roste objem dluhů, ke konci prvního čtvrtletí mělo dluhy po splatnosti nejméně Čechů za posledních 10 let. Výrazně se též snižuje objem dluhu ohroženého nesplácením. Podle odborníků...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

Hypotečním úvěrům a úvěrům ze stavebního spoření se nejvíce daří v Praze. Obyvatelé Prahy si na bydlení půjčují největší částky a také své úvěry nejlépe splácejí. Na konci prvního čtvrtletí roku 2018...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

Šance, že si firma dokáže poradit se situací, kdy není schopna splácet své závazky, silně závisí na oboru jejího podnikání. Zemědělské firmy nebo subjekty z oblasti ubytování, stravování a služeb, se...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

K 31. 5. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 229 632 uchazečů o zaměstnání. To je o 13 166 méně než v dubnu a o 78 889 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od července 1997, kdy byl...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

Celkový dluh obyvatel ČR činil ke konci prvního čtvrtletí tohoto roku celkem 2,18 bilionu korun a meziročně vzrostl o 175,1 miliardy korun, tedy o 8,7 %. Objem dluhu ohroženého nesplácením naopak kles...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

Ministr Robert Pelikán v polovině června představil druhou výroční zprávu českého soudnictví. Z ní mimo jiné vyplývá, že délka civilního řízení se oproti roku 2016 loni zkrátila u okresních soudů z té...

22.06.2018

JusticePlacené

Bisnode letos již po deváté, v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100, zveřejnil 100 nejstabilnějších českých firem. Hlavní cenu, prestižní ocenění CZECH Stability Award za rok 2017, získal...

22.06.2018

EkonomikaPlacené

Na nedávném konferenci "Insolvence 2018" soudce Ústavního soudu JUDr. David Uhlíř připomněl citát amerického kosmonauta Franka Bormana, že kapitalismus bez bankrotu je jako křesťanství bez pekla. Jak...

22.06.2018

Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., Deset let oddlužení v Čechách, aneb umění být bankrotářem... Naše téma Lidé se v rodině lépe znají. Přesto jsou ochotni půjčovat spíše menší částky E...

22.06.2018

Zdarma

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies