Měsíc: Červen 2018

Hovoříme s Mgr. Petr Sprinzem, Ph.D., LL.M., partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS Koncem května se na půdě Vysoké šk...

22.06.2018 Placené Rozhovor

Dlužníkům, kteří se dostanou do finančních problémů, u nás pomáhají různé neziskové organizace. Objektivně vyhodnotí jak na tom za...

22.06.2018 Naše téma Placené

Počet nově nařízených exekucí pokračuje v dlouhodobém klesajícím trendu. V porovnání s rokem 2011, kdy se počet nově nařízených ex...

22.06.2018 Exekuce Placené

O dražbě se říká, že je nejprůhlednějším způsobem zpeněžování majetku. Proto jsme se vybraných dražebníků zeptali: "Jak často draž...

Hovoříme s místopředsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny JUDr. Janem Chvojkou V Poslanecké sněmovně je dnes návrh nov...

22.06.2018 Placené Rozhovor

Ve výběru z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které se zabývá otázkou pokračování v oddlužení plněním sp...

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Jak by měl insolvenční správce postupovat...

22.06.2018 Insolvence

Insolvenční správce se může dostat do situace, kdy bude pro vedení insolvenčního řízení potřebovat vypovědět nájemní smlouvy, kter...

22.06.2018 Legislativa Placené

1. Úvod Mezi řízení, která jsou upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dá...

22.06.2018 Legislativa Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V únoru 2016 jsme na tomto místě v článku „Jak urychlit a zjednodušit agendu spojenou s...

22.06.2018 Insolvence Placené

Na úvod splňme roli kronikáře a připomeňme, že právě v těchto dnech jmenoval prezident republiky podruhé premiérem Andreje Babiše....

22.06.2018 Placené Úvaha

Průměrná mzda vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku o 8,6 %. Nejvíce za posledních deset let. Během nich si lidé v průměru po...

22.06.2018 Ekonomika Placené

Z takzvané oddlužovací novely insolvenčního zákona, která by v červnu mohla postoupit do druhého čtení Poslanecké sněmovny, bude p...

22.06.2018 Insolvence Placené

V závěru května se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference „Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence...

22.06.2018 Insolvence Placené

(1) Správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu,...

22.06.2018 Legislativa Placené

V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 63 bankrotů obchodních společností, 569 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 070 osobníc...

22.06.2018 Ekonomika Placené

Ačkoliv všeobecně roste objem dluhů, ke konci prvního čtvrtletí mělo dluhy po splatnosti nejméně Čechů za posledních 10 let. Výraz...

22.06.2018 Ekonomika Placené

Hypotečním úvěrům a úvěrům ze stavebního spoření se nejvíce daří v Praze. Obyvatelé Prahy si na bydlení půjčují největší částky a ...

22.06.2018 Ekonomika Placené

Šance, že si firma dokáže poradit se situací, kdy není schopna splácet své závazky, silně závisí na oboru jejího podnikání. Zemědě...

22.06.2018 Ekonomika Placené

K 31. 5. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 229 632 uchazečů o zaměstnání. To je o 13 166 méně než v dubnu a o 78 889 osob méně ne...

22.06.2018 Ekonomika Placené

Celkový dluh obyvatel ČR činil ke konci prvního čtvrtletí tohoto roku celkem 2,18 bilionu korun a meziročně vzrostl o 175,1 miliar...

22.06.2018 Ekonomika Placené

Ministr Robert Pelikán v polovině června představil druhou výroční zprávu českého soudnictví. Z ní mimo jiné vyplývá, že délka civ...

22.06.2018 Justice Placené

Bisnode letos již po deváté, v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100, zveřejnil 100 nejstabilnějších českých firem. Hl...

22.06.2018 Ekonomika Placené

Na nedávném konferenci "Insolvence 2018" soudce Ústavního soudu JUDr. David Uhlíř připomněl citát amerického kosmonauta Franka Bor...

22.06.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., Deset let oddlužení v Čechách, aneb umění být bankrotářem... Naše téma Lidé se...

22.06.2018 Obsah Zdarma

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies