2018-05-26

Insolvenční poradna

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Dobrý den, jsem rozvedený, mám jedno dítě a nemám soudně stanovené výživné. Po vzájemné ústní dohodě s matkou platím výživné ve ...

2018-05-26

Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K řešení firemních dluhů a firemních úpadků používají někteří podnikatelé-dlužníci osob s přezdívkou „bílý kůň“. Pro čtenáře, kteří se s tímto pojmem ...

2018-05-26

Sto roků hledání trůnu…V.

Až vyjdou tyto řádky v Konkursních novinách, bude bezmála konec května a podobně jako v uplynulých sedmi měsících se budeme s nejvyšší možnou pravděpodobností stále ještě těšit na to, že budeme ...

2018-05-26

Komentář k § 33 insolvenčního zákona

Je-li to účelné, může insolvenční soud ustanovit insolvenčnímu správci zástupce pro případ, že by ze závažných důvodů nemohl přechodně svou funkci vykonávat. Pro zástupce insolvenčního správce ...

2018-05-26

V Kolíně klesla kriminalita o polovinu

Komunikace s veřejností, prevence a dobře naplánovaná práce v terénu jsou základem projektu Bezpečné město. V Kolíně se díky němu podařilo od roku 2014 snížit kriminalitu o polovinu, majetkovou ...

Načíst více (14)