Reklama

Měsíc: Květen 2018

V tomto Výběru z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou odstoupení od...

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Dobrý den, jsem rozvedený, mám jedno dítě a nemám soudně stano...

26.05.2018 Insolvence Placené

Dle dřívější úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění do 30. 6. 2017 bylo pomě...

26.05.2018 Insolvence Placené

Dle dřívější úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění do 30. 6. 2017 bylo pomě...

26.05.2018 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K řešení firemních dluhů a firemních úpadků používají někteří podnikatelé-dlužníci osob...

26.05.2018 Insolvence Placené

Až vyjdou tyto řádky v Konkursních novinách, bude bezmála konec května a podobně jako v uplynulých sedmi měsících se budeme s nejv...

26.05.2018 Placené Úvaha

Je-li to účelné, může insolvenční soud ustanovit insolvenčnímu správci zástupce pro případ, že by ze závažných důvodů nemohl přech...

26.05.2018 Legislativa Placené

Asociace insolvenčních správců (ASIS) podporuje zmírnění podmínek pro vstup do oddlužení. Kritizuje však skutečnost, že návrh nove...

26.05.2018 Insolvence Placené

Komunikace s veřejností, prevence a dobře naplánovaná práce v terénu jsou základem projektu Bezpečné město. V Kolíně se díky němu...

26.05.2018 Justice Placené

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 45 bankrotů obchodních společností, což je druhý nejnižší počet za posledních 10 let. Dále b...

26.05.2018 Insolvence Placené

V březnu roku 2018 přibylo v České republice více než 1 300 fyzických osob podnikatelů. Zatímco s podnikáním začalo téměř 5 300 fy...

26.05.2018 Ekonomika Placené

Editorial Rozhovor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. Česko již brzy dospěje do bodu, kdy celkový počet exekucí začne klesat Naše téma N...

26.05.2018 Obsah Zdarma

Skoro desetina Čechů patří na seznam dlužníků. Exekuce nepostihuje jen mladé a nerozvážné lidi, kteří si vzali více půjček, než do...

26.05.2018 Editorial Zdarma

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M. Exekutorskou komoru ČR vede nové prezidium. Rozhodli...

26.05.2018 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem Asociace občanských poraden Stanislavem Skalickým Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdru...

26.05.2018 Naše téma Placené

Desetitisíce až statisíce korun musí členové společenství vlastníků bytových jednotek doplácet na některé své sousedy, kteří nehra...

26.05.2018 Exekuce Placené

Poslanecká sněmovna dnes projednává takzvanou oddlužovací novelu insolvenčního zákona. Ta by mohla pomoci snížit počet zadlužených...

Hovoříme s ing. Janem Plačkem, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Jedním z panelistů semináře „Odd...

26.05.2018 Placené Rozhovor

V Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci prvního čtvrtletí zapsáno 624 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným z...

25.05.2018 Insolvence Placené

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) významně pokročil v čištění katastru nemovitostí od majetku, který je zap...

25.05.2018 Ekonomika Placené

K 30. 4. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 242 798 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 810 méně než v březnu a o 84 401 osob méně n...

25.05.2018 Ekonomika Placené

V březnu roku 2018 přibylo v České republice 1 802 obchodních společností, když jich 2 815 vzniklo a zároveň došlo k zániku 1 013...

25.05.2018 Placené

Počet společností, které jsou ovládány zahraničními subjekty, přesáhl v roce 2018 hranici 86 tisíc firem. Za posledních sedm let s...

25.05.2018 Ekonomika Placené

Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2017 posedmé v řadě v přebytku, tentokrát 14 miliard korun. Šlo o druhý nejvy...

25.05.2018 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies