Reklama

Měsíc: Duben 2018

Diskuze bývá definována jako výměna názorů k danému tématu. Má zpravidla vést k vyřešení, nebo alespoň k vyjasnění problému. Proto...

20.04.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Ministerstvo vůbec neřeší dopady novely na věřitele a na administraci velkého množství p...

20.04.2018 Obsah Zdarma

Hovoříme s předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců JUDr. Michalem Žižlavským V současné době je v Poslanecké sněmovn...

20.04.2018 Placené Rozhovor

V Poslanecké sněmovně je dnes takzvaná oddlužovací novela insolvenčního zákona, která počítá se třemi variantami oddlužení. Během...

20.04.2018 Naše téma Placené

Novela insolvenčního zákona, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, není podle České asociace věřitelů (ČAV) a...

20.04.2018 Legislativa Placené

Sněm soudních exekutorů v Brně zvolil nové vedení Exekutorské komory ČR. Prezidentem se stal dosavadní viceprezident Vladimír Pláš...

20.04.2018 Exekuce Placené

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje návrh nového zákona o veřejných dražbách. (Viz KN 3/2018: "Začali jsme pracovat na ná...

Hovoříme s ředitelem Finančního analytického útvaru Ing. Liborem Kazdou Boj s legalizací výnosů z trestné činnosti, nestandardní f...

20.04.2018 Placené Rozhovor

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá dopady insolvenčního ř...

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních třech letech věřitelům na tomto místě zdůrazňujeme nutnost důsledného prov...

20.04.2018 Insolvence Placené

I. Úvod Do čtvrté části – její hlavy druhé – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ...

20.04.2018 Legislativa Placené

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, která...

20.04.2018 Insolvence Placené

V březnu Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsob...

20.04.2018 Legislativa Placené

Toto pokračování textu o klíčových charakteristikách uplynulého století dějin naší společnosti vzniká o Velikonocích, které jsou z...

20.04.2018 Placené Úvaha

Pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkurzu vypořádáním společného jmění manželů se považuje za přihlášenou pohledá...

20.04.2018 Legislativa Placené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 468 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 263 osobníc...

20.04.2018 Ekonomika Placené

Obce v České republice vlastní 1 022 obchodních společností. Pětina obecních firem podniká v teplárenství, více než desetina potom...

20.04.2018 Ekonomika Placené

Mezi lety 2008 a 2017 bylo v České republice zahájeno celkem 246 tisíc insolvenčních řízení s 202 tisíci právními subjekty. Insolv...

20.04.2018 Ekonomika Placené

Zisk téměř 410 tisíc korun za rok na jednoho zaměstnance vygeneruje firma, která podniká ve finančním zprostředkování. Z tohoto po...

20.04.2018 Ekonomika Placené

K 31. 3. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 263 608 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 291 méně než v únoru a o 92 504 osob méně ne...

20.04.2018 Ekonomika Placené

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o v...

20.04.2018 Insolvence Placené

  Na konci března v ČR působilo celkem 10 286 nespolehlivých plátců DPH, a jejich počet poslední tři měsíce kontinuálně klesá...

20.04.2018 Insolvence Placené

Nejstabilnější českou firmou v letech 2014 až 2018 jsou podle poradenské společnosti Bisnode Pražské vodovody a kanalizace. Společ...

20.04.2018 Ekonomika Placené

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich majiteli. Nejhorší přístup k placení s...

20.04.2018 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies