Reklama

Měsíc: Duben 2018

Diskuze bývá definována jako výměna názorů k danému tématu. Má zpravidla vést k vyřešení, nebo alespoň k vyjasnění problému. Proto i část tohoto čísla Konkursních novin věnujeme prezentaci názorů k no...

20.04.2018

Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Ministerstvo vůbec neřeší dopady novely na věřitele a na administraci velkého množství případů Naše téma Dostat se na nulu bude strašně těžké, říká Daniel Hůl...

20.04.2018

Zdarma

Hovoříme s předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců JUDr. Michalem Žižlavským V současné době je v Poslanecké sněmovně takzvaná oddlužovací novela insolvenčního zákona, která se v případě...

20.04.2018

PlacenéRozhovor

V Poslanecké sněmovně je dnes takzvaná oddlužovací novela insolvenčního zákona, která počítá se třemi variantami oddlužení. Během tří let může dlužník splatit věřitelům 50 procent dluhu, v případě pět...

Novela insolvenčního zákona, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, není podle České asociace věřitelů (ČAV) adekvátním řešením předluženosti části českých obyvatel. Ve svém důsled...

Sněm soudních exekutorů v Brně zvolil nové vedení Exekutorské komory ČR. Prezidentem se stal dosavadní viceprezident Vladimír Plášil, který ve funkci vystřídá Pavlu Fučíkovou. Novým viceprezidentem je...

20.04.2018

ExekucePlacené

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje návrh nového zákona o veřejných dražbách. (Viz KN 3/2018: "Začali jsme pracovat na návrhu zcela nového zákona o veřejných dražbách"). V této souvislosti js...

Hovoříme s ředitelem Finančního analytického útvaru Ing. Liborem Kazdou Boj s legalizací výnosů z trestné činnosti, nestandardní finanční toky a praní špinavých peněz v České republice sleduje a odhal...

20.04.2018

PlacenéRozhovor

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá dopady insolvenčního řízení vedeného na původního dlužníka, na poddlužnickou žalobu, řízení...

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních třech letech věřitelům na tomto místě zdůrazňujeme nutnost důsledného prověřování obchodních partnerů. Jak opakovaně ukazují příklady z praxe, v...

20.04.2018

InsolvencePlacené

I. Úvod Do čtvrté části – její hlavy druhé – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“ či „občanský zákoník“), je zařazena právní úprava zaopatřovatelských...

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, která se v případě konkurzu určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek...

20.04.2018

InsolvencePlacené

V březnu Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z v...

Toto pokračování textu o klíčových charakteristikách uplynulého století dějin naší společnosti vzniká o Velikonocích, které jsou z mnoha ohledů nejvýznamnějšími svátky celého roku. Jde o svátky jara,...

20.04.2018

PlacenéÚvaha

Pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkurzu vypořádáním společného jmění manželů se považuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky. Komentář: Komentované u...

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 468 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 263 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 98 návrhů na bankrot obchodních společ...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Obce v České republice vlastní 1 022 obchodních společností. Pětina obecních firem podniká v teplárenství, více než desetina potom ve vodárenství či v odpadovém hospodářství. Obecní firmy nejčastěji z...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Mezi lety 2008 a 2017 bylo v České republice zahájeno celkem 246 tisíc insolvenčních řízení s 202 tisíci právními subjekty. Insolvenčním řízením prošlo více než 133 tisíc fyzických osob, téměř 43 tisí...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Zisk téměř 410 tisíc korun za rok na jednoho zaměstnance vygeneruje firma, která podniká ve finančním zprostředkování. Z tohoto pohledu je tak finanční zprostředkování nejziskovějším oborem činnosti v...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

K 31. 3. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 263 608 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 291 méně než v únoru a o 92 504 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od listopadu 1997, kdy by...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Cestovní kancelář...

20.04.2018

InsolvencePlacené

  Na konci března v ČR působilo celkem 10 286 nespolehlivých plátců DPH, a jejich počet poslední tři měsíce kontinuálně klesá. Letos jich ubylo 327, nicméně nespolehlivé osoby, které se zpravidla...

20.04.2018

InsolvencePlacené

Nejstabilnější českou firmou v letech 2014 až 2018 jsou podle poradenské společnosti Bisnode Pražské vodovody a kanalizace. Společnost v posledních pěti letech nepřetržitě dosahovala na nejvyšší možné...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich majiteli. Nejhorší přístup k placení svých závazků mají firmy s litevskými, rumunskými, ázerbájdžánskými, in...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies