2018-04-20

Protože jsi mně půjčil, nedostaneš nic

Diskuze bývá definována jako výměna názorů k danému tématu. Má zpravidla vést k vyřešení, nebo alespoň k vyjasnění problému. Proto i část tohoto čísla Konkursních novin věnujeme ...

2018-04-20

Obsah

Editorial Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Ministerstvo vůbec neřeší dopady novely na věřitele a na administraci velkého množství případů Naše téma Dostat se na nulu bude strašně těžké, říká ...

2018-04-20

Nový zákon o veřejných dražbách

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje návrh nového zákona o veřejných dražbách. (Viz KN 3/2018: “Začali jsme pracovat na návrhu zcela nového zákona o veřejných dražbách”). V ...

2018-04-20

Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních třech letech věřitelům na tomto místě zdůrazňujeme nutnost důsledného prověřování obchodních partnerů. Jak opakovaně ukazují příklady ...

Načíst více (14)