Reklama

Měsíc: Březen 2018

Naše ekonomika je dnes v dobré kondici. Dokonce podle ekonomů roste o něco rychleji, než by měla. Míra nezaměstnanosti patří v Čes...

22.03.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Filip Hanzlík Jde o podkopání velmi zdravé a nezbytné zásady, že dluhy se mají plnit.... Naše téma Exekuce si m...

22.03.2018 Obsah Zdarma

Podle posledních údajů Ministerstva spravedlnosti ČR je nyní v exekuci 836 000 osob, což je o 3,4 procenta více než v roce 2016. T...

22.03.2018 Placené Rozhovor

Exekuce nepostihuje jen lidi v produktivním věku, kteří si vzali více půjček, než dokáží splatit. Neobvyklé nejsou ani exekuce na...

Téměř desetina Čechů a Češek nad 15 let má nějakou exekuci. Celkově se jedná o 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich přibylo zhruba...

22.03.2018 Exekuce Placené

Před více než rokem nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. který přinesl do oblasti spotřebitelských úvěr...

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) je v rámci svých kompetencí mimo jiné pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolo...

22.03.2018 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokráte přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky výži...

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením "Od roku 2014 jsem v ...

22.03.2018 Insolvence Placené

V dubnu 2016 bylo Evropským parlamentem přijato obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (General data Protection Regulation, tzv...

22.03.2018 Legislativa Placené

Obyvatelé České republiky dlužili ke konci loňského roku celkem 2,14 bilionu korun, o 177,5 miliardy korun více, než v roce 2016....

22.03.2018 Ekonomika Placené

V Poslanecké sněmovně je dnes vládní novela insolvenčního zákona, která má zpřístupnit osobní bankrot mnohem většímu počtu zadluže...

22.03.2018 Insolvence Placené

Probační a mediační služba (PMS) je státní instituce, které komplexní pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. V roce 2017 spolup...

Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřadu práce ČR podpisem dvou memorand zahájili intenzivnější spoluprá...

1. Úvod prezidenta České asociace věřitel Nemalý počet insolvenčních řízení končí pro věřitele obdržením rozvrhového usnesení, kte...

22.03.2018 Insolvence Placené

Potřetí se dnes vracíme k uplynulému století českých dějin, které jsme v předešlých zamyšleních charakterizovali především jako lé...

22.03.2018 Placené Úvaha

(1) Přijme-li schůze věřitelů usnesení o odvolání ustanoveného insolvenčního správce, aniž se usnese na ustanovení insolvenčního s...

22.03.2018 Legislativa Placené

V únoru letošního roku bylo vyhlášeno 48 bankrotů obchodních společností, což je třetí nejmenší počet za posledních 10 let. Dále b...

22.03.2018 Insolvence Placené

V uplynulých čtyřech letech bylo každoročně prodáno zhruba 3 500 českých firem zahraničním podnikatelům. Naše firmy nejčastěji kup...

22.03.2018 Ekonomika Placené

Od začátku roku 2016, kdy plátcům daně z přidané hodnoty vznikla nová zákonná povinnost, a to podávat takzvaná kontrolní hlášení,...

22.03.2018 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies