Reklama

Měsíc: Únor 2018

Editorial   Rozhovor RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. Rok po neúspěšné novele zákona o veřejných dražbách je stále mediální ticho   Dražby Prokozulta se loni opět stala dražebníkem roku   Naše téma Oddluž...

28.02.2018

Zdarma

Toto číslo Konkursních novin věnujeme hlavně takzvané oddlužovací novele insolvenčního zákona, jejíž návrh vláda v lednu schválila. Podle jedné z navržených variant postačí, když dlužník nabídne věřit...

28.02.2018

Zdarma

Loni v únoru Legislativní rada vlády ČR vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) návrh novely zákona o veřejných dražbách. Od té doby je kolem veřejných dražeb mediální ticho. Redakce Konkursní...

28.02.2018

PlacenéRozhovor

Dražební společnost PROKONZULTA měla za loňský rok největší finanční objem dosažený vydražením. Podařilo se jí zpeněžit majetek v celkové hodnotě téměř 800 milionů korun (přesně 782.568.345,- Kč) a ob...

28.02.2018

DražbyPlacené

Vláda v lednu schválila takzvanou oddlužovací novelu insolvenčního zákona připravenou Ministerstvem spravedlnosti ČR, která výrazně mění podmínky pro oddlužení. Zpřístupňuje proces oddlužení širšímu o...

Za zpronevěru asi 113 milionů korun a zneužití pravomoci úřední osoby stráví bývalý soudní exekutor Jozef Višváder 11 let ve vězení. Trest, který zahrnuje 8,5 roku, jež muži soudy v minulosti uložily...

28.02.2018

ExekucePlacené

Vláda v lednu schválila takzvanou oddlužovací novelu insolvenčního zákona, která výrazně mění podmínky pro oddlužení. Podle nových pravidel postačí, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluh...

Lidé, kteří se v České republice chytli do takzvané dluhové pasti a dosud neměli možnost se z ní dostat, mají šanci na nový životní start. Vláda schválila novelu insolvenčního zákona připravenou minis...

28.02.2018

PlacenéRozhovor

V rubrice výběr z judikatury se tentokrát budeme zabývat rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, který se zabýval otázkou důsledků zjištěné neplatnosti dohody o vzájemném zápočtu pohledávek pro...

Jak by mělo postupovat společenství vlastníků když zjistí, že je zpeněžována jednotka v domě? Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. V kontextu polože...

28.02.2018

InsolvencePlacené

Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ  uspořádaly již 13. ročník soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém 10 právníků z různých oblastí práva převzalo titul Právník roku 2017...

28.02.2018

Placené

Vláda ČR předložila dne 29. 1. 2018 Poslanecké sněmovně k projednání návrh zákona, kterým má dojít k novelizaci dosavadního insolvenčního zákona (sněmovní tisk č. 71/0; dále také jen „novela“). Ačkoli...

V České republice máme nejrůznějšími registry neplatičů. Klientské registry se totiž stávají standardem a nezbytným nástrojem pro řízení rizika u poskytovaných služeb. Někteří lidé totiž žádají o posk...

28.02.2018

PlacenéRozhovor

Zatím se podle politických událostí první dvanáctiny tohoto roku zdá, že bychom se mohli dočkat událostí, které tento rok budou připomínat i jinak než jako rok stého výročí založení Československé rep...

28.02.2018

PlacenéÚvaha

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Česká asociace věřitelů denně konzultuje s věřiteli jejich zkušenosti s řešením nevymahatelných pohledávek a také s jejich účastí v insolvenčním řízení jejich b...

28.02.2018

InsolvencePlacené

(1) Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen "ministerstvo"). (2) Náležitosti seznamu insolvenčních správců, údaje do něj...

V lednu roku 2018 bylo vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 422 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 006 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 85 návrhů na bankrot obchodních společností,...

28.02.2018

InsolvencePlacené

V roce 2017 vzniklo v České republice 32 557 obchodních společností a zaniklo jich 12 100. Počet vzniklých i zaniklých společností byl vůbec nejvyšší v historii České republiky. V uplynulém roce tak v...

28.02.2018

EkonomikaPlacené

V roce 2017 začalo v České republice podnikat téměř 58 tisíc fyzických osob a více než 48 tisíc jich své podnikání naopak ukončilo. V České republice tak v uplynulém roce přibylo 9,5 tisíce fyzických...

28.02.2018

EkonomikaPlacené

Výhodnost moderního a transparentního způsobu prodeje veřejného i soukromého majetku, kterými jsou elektronické aukce a dražby, potvrdilo nedávno ukončené první kolo prodeje bytů v majetku Prahy 5. Mě...

28.02.2018

DražbyPlacené

V roce 2017 bylo v pohostinství založeno nebo obnoveno celkem 16 420 živnostenských oprávnění a 17 373 jich bylo ukončeno nebo přerušeno. Počet aktivních živnostenských oprávnění tak meziročně klesl o...

28.02.2018

EkonomikaPlacené

K 31. 1. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 289 228 uchazečů o zaměstnání. To je o 8 608 více než v prosinci, o 100 188 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 1998, kdy j...

28.02.2018

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies