Reklama

Měsíc: Únor 2018

Editorial   Rozhovor RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. Rok po neúspěšné novele zákona o veřejných dražbách je stále mediální ticho   Dr...

28.02.2018 Obsah Zdarma

Toto číslo Konkursních novin věnujeme hlavně takzvané oddlužovací novele insolvenčního zákona, jejíž návrh vláda v lednu schválila...

28.02.2018 Editorial Zdarma

Loni v únoru Legislativní rada vlády ČR vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) návrh novely zákona o veřejných dražbách....

28.02.2018 Placené Rozhovor

Dražební společnost PROKONZULTA měla za loňský rok největší finanční objem dosažený vydražením. Podařilo se jí zpeněžit majetek v ...

28.02.2018 Dražby Placené

Vláda v lednu schválila takzvanou oddlužovací novelu insolvenčního zákona připravenou Ministerstvem spravedlnosti ČR, která výrazn...

28.02.2018 Naše téma Placené

Za zpronevěru asi 113 milionů korun a zneužití pravomoci úřední osoby stráví bývalý soudní exekutor Jozef Višváder 11 let ve vězen...

28.02.2018 Exekuce Placené

Vláda v lednu schválila takzvanou oddlužovací novelu insolvenčního zákona, která výrazně mění podmínky pro oddlužení. Podle nových...

Lidé, kteří se v České republice chytli do takzvané dluhové pasti a dosud neměli možnost se z ní dostat, mají šanci na nový životn...

28.02.2018 Placené Rozhovor

V rubrice výběr z judikatury se tentokrát budeme zabývat rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, který se zabýval otázkou dů...

Jak by mělo postupovat společenství vlastníků když zjistí, že je zpeněžována jednotka v domě? Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brych...

28.02.2018 Insolvence Placené

Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ  uspořádaly již 13. ročník soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém...

28.02.2018 Placené

Vláda ČR předložila dne 29. 1. 2018 Poslanecké sněmovně k projednání návrh zákona, kterým má dojít k novelizaci dosavadního insolv...

28.02.2018 Legislativa Placené

V České republice máme nejrůznějšími registry neplatičů. Klientské registry se totiž stávají standardem a nezbytným nástrojem pro...

28.02.2018 Placené Rozhovor

Zatím se podle politických událostí první dvanáctiny tohoto roku zdá, že bychom se mohli dočkat událostí, které tento rok budou př...

28.02.2018 Placené Úvaha

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Česká asociace věřitelů denně konzultuje s věřiteli jejich zkušenosti s řešením nevymahate...

28.02.2018 Insolvence Placené

(1) Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen "minist...

28.02.2018 Legislativa Placené

V lednu roku 2018 bylo vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 422 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 006 osobních bank...

28.02.2018 Insolvence Placené

V roce 2017 vzniklo v České republice 32 557 obchodních společností a zaniklo jich 12 100. Počet vzniklých i zaniklých společností...

28.02.2018 Ekonomika Placené

V roce 2017 začalo v České republice podnikat téměř 58 tisíc fyzických osob a více než 48 tisíc jich své podnikání naopak ukončilo...

28.02.2018 Ekonomika Placené

Výhodnost moderního a transparentního způsobu prodeje veřejného i soukromého majetku, kterými jsou elektronické aukce a dražby, po...

28.02.2018 Dražby Placené

V roce 2017 bylo v pohostinství založeno nebo obnoveno celkem 16 420 živnostenských oprávnění a 17 373 jich bylo ukončeno nebo pře...

28.02.2018 Ekonomika Placené

K 31. 1. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 289 228 uchazečů o zaměstnání. To je o 8 608 více než v prosinci, o 100 188 méně než p...

28.02.2018 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies