Reklama

Měsíc: Prosinec 2017

Vánoční přání Rozhovor JUDr. Miloslav Oliva Proces dražeb je příliš složitý a nákladný. Tento stav je dnes již neudržitelný... Naše téma Radost z dárků může brzy vystřídat starost jak úvěr včas splati...

22.12.2017

Zdarma

Již sedmnáct roků se Česká asociace dražebníků (ČAD) snaží zjednodušit a zprůhlednit proces zpeněžování movitého a nemovitého majetku. Spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) také připravoval...

22.12.2017

PlacenéRozhovor

   Mnozí lidé si stále neumí spočítat, kdy se mohou zadlužit, a proto nedokáží dluhy splácet. Podle listopadového průzkumu Exekutorské komory ČR si na výdaje spojené s Vánoci letos hodlá půjčit 13 pro...

   Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů...

Vážené kolegyně a kolegové, traduje se, že konec roku je obdobím bilancování. Neznám nikoho, kdo by to dělal. První leden je den jako každý jiný, s výjimkou výrazně zvýšené hladiny hydroxylových skupi...

22.12.2017

Placené

Je čas Vánoc, očekáváme s různými předsevzetími nový rok 2018 a máme i novou vládu. Proto jsme se některých insolvenčních správců zeptali: "Kdybyste si mohl(a) v souvislosti s insolvencemi něco přát,...

  Česká ekonomika ožila a míra nezaměstnanosti je nízká. Jak je to ale se zadlužeností našich obyvatel? Zadlužují se méně a lépe splácejí své dluhy? Na to jsme se zeptali Ing. Vladimíra Vachela,...

22.12.2017

PlacenéRozhovor

      V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se vyjadřuje k otázce existence pohledávky z titulu náhrady nákladů exekuce, kterou soudní exekutoři...

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát, ohlášený společník BERGER - insolvenční správce a spol. "Vše nasvědčuje tomu, že mi bude schváleno oddlužení splátkovým kalendářem, i když jsem vlastníke...

22.12.2017

Placené

  "V jaké podobě je možné předkládat formuláře zpráv a jiných předepsaných podání z datové schránky insolvenčního správce v oddlužení soudu, je nutná jejich konverze, či opatření uznávaným elektronick...

22.12.2017

InsolvencePlacené

 Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V posledních dvou letech jsme na tomto místě věřitelům v rámci prevence pravidelně doporučovali prověřovat jednoduchým způsobem prostřednictvím internetové...

22.12.2017

InsolvencePlacené

      Než se rozloučíme s dalším ročníkem naší rubriky, nelze se nevrátit ke zhodnocení dosavadního průběhu ustavování Poslanecké sněmovny a vlády po říjnových volbách. Byli jsme svědky postupného ust...

22.12.2017

PlacenéÚvaha

   Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize vyplývající z úvěrů poskytnutých povinné osobě podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu a pohledávky vyplývající z ná...

Ve svém minulém článku se autoři věnovali rozdílnému přístupu soudů a soudců k postihování příjmu podnikajících osob v oddlužení plněním splátkového kalendáře. V miniseriálu “co soudce, to názor” se a...

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 018 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 82 návrhů na bankrot obchodních spo...

22.12.2017

InsolvencePlacené

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich velikosti. Nejlepší platební chování vykazují mikro firmy – faktury v termínu splatnosti uhradí téměř 46 pro...

22.12.2017

EkonomikaPlacené

   Pražané si na bydlení půjčují v průměru o 1,5 milionu více než obyvatelé Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Oba tyto kraje jsou zároveň nejvíce rizikové z pohledu poskytování úvěrů – necelá pětina...

22.12.2017

EkonomikaPlacené

V České republice je aktuálně evidováno 10 448 nespolehlivých plátců DPH. V listopadu se jejich počet zvýšil o 50, což je nejméně za poslední dva roky. Důvodem nízkého přírůstku subjektů v registru je...

22.12.2017

EkonomikaPlacené

   Během prvních 10 měsíců letošního roku přibylo v České republice 17,5 tisíce obchodních společností, když jich vzniklo 27 tisíc a necelých 9,5 tisíce jich naopak zaniklo. Ve stejné době bylo přitom...

22.12.2017

InsolvencePlacené

   K 30. 11. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  265 469 uchazečů o zaměstnání. To je o  5 704 méně než v říjnu, o  97 286 méně než  před rokem a zároveň nejméně od listopadu 1997, kdy jich bylo 254 1...

22.12.2017

EkonomikaPlacené

      Již popáté poradenská společnost Bisnode udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně uznávané ocenění Top Rating.  Nejlépe hodnocenými exportéry podle Top Ratingu Bisnode za rok 2016 jsou ŠK...

22.12.2017

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies