Reklama

Měsíc: Prosinec 2017

Vánoční přání Rozhovor JUDr. Miloslav Oliva Proces dražeb je příliš složitý a nákladný. Tento stav je dnes již neudržitelný... Naš...

22.12.2017 Obsah Zdarma

Již sedmnáct roků se Česká asociace dražebníků (ČAD) snaží zjednodušit a zprůhlednit proces zpeněžování movitého a nemovitého maje...

22.12.2017 Placené Rozhovor

   Mnozí lidé si stále neumí spočítat, kdy se mohou zadlužit, a proto nedokáží dluhy splácet. Podle listopadového průzkumu Exekuto...

22.12.2017 Naše téma Placené

   Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní...

22.12.2017 Naše téma Placené

Vážené kolegyně a kolegové, traduje se, že konec roku je obdobím bilancování. Neznám nikoho, kdo by to dělal. První leden je den j...

Je čas Vánoc, očekáváme s různými předsevzetími nový rok 2018 a máme i novou vládu. Proto jsme se některých insolvenčních správců...

22.12.2017 Naše téma Placené

  Česká ekonomika ožila a míra nezaměstnanosti je nízká. Jak je to ale se zadlužeností našich obyvatel? Zadlužují se méně a l...

22.12.2017 Placené Rozhovor

      V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se vyjadřuje k otázce existenc...

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát, ohlášený společník BERGER - insolvenční správce a spol. "Vše nasvědčuje tomu, že mi...

22.12.2017 Placené

  "V jaké podobě je možné předkládat formuláře zpráv a jiných předepsaných podání z datové schránky insolvenčního správce v oddluž...

22.12.2017 Insolvence Placené

 Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V posledních dvou letech jsme na tomto místě věřitelům v rámci prevence pravidelně dop...

22.12.2017 Insolvence Placené

      Než se rozloučíme s dalším ročníkem naší rubriky, nelze se nevrátit ke zhodnocení dosavadního průběhu ustavování Poslanecké...

22.12.2017 Placené Úvaha

   Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize vyplývající z úvěrů poskytnutých povinné osobě podle zákona upravujícího ozdravné...

22.12.2017 Legislativa Placené

Ve svém minulém článku se autoři věnovali rozdílnému přístupu soudů a soudců k postihování příjmu podnikajících osob v oddlužení p...

22.12.2017 Legislativa Placené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 018 osob...

22.12.2017 Insolvence Placené

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich velikosti. Nejlepší platební chování v...

22.12.2017 Ekonomika Placené

   Pražané si na bydlení půjčují v průměru o 1,5 milionu více než obyvatelé Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Oba tyto kraje jso...

22.12.2017 Ekonomika Placené

V České republice je aktuálně evidováno 10 448 nespolehlivých plátců DPH. V listopadu se jejich počet zvýšil o 50, což je nejméně...

22.12.2017 Ekonomika Placené

   Během prvních 10 měsíců letošního roku přibylo v České republice 17,5 tisíce obchodních společností, když jich vzniklo 27 tisíc...

22.12.2017 Insolvence Placené

   K 30. 11. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  265 469 uchazečů o zaměstnání. To je o  5 704 méně než v říjnu, o  97 286 méně ne...

22.12.2017 Ekonomika Placené

      Již popáté poradenská společnost Bisnode udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně uznávané ocenění Top Rating.  Nejlé...

22.12.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies