Měsíc: Listopad 2017

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Jarmila Veselá Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním - ve spravedlivém uspokojování...

21.11.2017 Obsah Zdarma

Příliš mnoho zadlužených V tomto vydání Konkursních novin hovoříme s dlouholetou insolvenční správkyní a také s jedním pražským ex...

21.11.2017 Editorial Zdarma

Hovoříme s JUDr. Jarmilou Veselou, advokátkou a jednatelkou společnosti InsolCentrum, s.r.o,    Podnikatelské insolvence selhávají...

21.11.2017 Placené Rozhovor

  Podaří se zpomalit, nebo zastavit tento trend? Žití "na dluh“ se v minulých letech stalo běžnou součástí života řady našich domá...

21.11.2017 Naše téma Placené

   Exekutorská komora upozorňuje na podvodné e-maily, které jménem exekutorského úřadu v Plzni vyzývají adresáty k úhradě neexistu...

21.11.2017 Exekuce Placené

   V prvním pololetí letošního roku bylo nařízeno 355 774 nových exekucí, což je o sedm procent více než v předchozím pololetí, a...

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu pro Prahu 9 Mgr. Ondřejem Svobodou    Exekutoři dělají úplně stejnou práci jako...

21.11.2017 Placené Rozhovor

    V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci možnosti zániku pohle...

Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů ve světle novely insolvenčního zákona V řadě série článků o novelizaci zákona č. 182/...

21.11.2017 Legislativa Placené

   Hovoříme s ředitelkou Odboru komunikace Generální finančního ředitelství Ing. Petrou Petlachovou    Zajišťovací příkaz: Nástroj...

21.11.2017 Placené Rozhovor

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    Při spolupráci s věřiteli v době, kdy řeší své pohledávky přihlášené do insolvenčního ř...

21.11.2017 Insolvence Placené

   Jedenácté pokračování začneme jenom stručnou zmínkou o výsledcích parlamentních voleb v naší zemi a potom se vrátíme na naučnou...

21.11.2017 Placené Úvaha

   Unie spolků insolvenčních správců v posledních dnech, týdnech a měsících obdržela velkou spoustu různých zpráv a informací svýc...

21.11.2017 Insolvence Placené

   Poslední říjnový den se v Kongresovém centru České národní banky uskutečnil 6. ročník konference Restrukturalizační fórum roku...

21.11.2017 Insolvence Placené

   (1) Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, na přezkumném jednání nařízeném inso...

21.11.2017 Legislativa Placené

Minulý měsíc bylo vyhlášeno 78 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 998 osobních bankrotů. Z...

21.11.2017 Insolvence Placené

V září letošního roku vzniklo 2 254 nových obchodních společností a pět tisíc fyzických osob podnikatelů. Svoji činnost naopak uko...

21.11.2017 Ekonomika Placené

Počet dospělých občanů České republiky se závazkem po splatnosti zapsaným v Registru fyzických osob SOLUS je nejnižší od roku 2011...

21.11.2017 Ekonomika Placené

   Počet nově založených obchodních společností v roce 2017 poprvé v historii České republiky přesáhne počet 30 tisíc. Počet zanik...

21.11.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies