Reklama

Měsíc: Listopad 2017

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Jarmila Veselá Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním - ve spravedlivém uspokojování věřitelů   » 7 Naše téma Češi neplatí své dluhy a počet exekucí r...

21.11.2017

ObsahZdarma

Příliš mnoho zadlužených V tomto vydání Konkursních novin hovoříme s dlouholetou insolvenční správkyní a také s jedním pražským exekutorem. Oba se, nezávisle na sobě, shodují v tom, že insolvence i ex...

21.11.2017

EditorialZdarma

Hovoříme s JUDr. Jarmilou Veselou, advokátkou a jednatelkou společnosti InsolCentrum, s.r.o,    Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním – ve spravedlivém uspokojování věřitelů    Jste advokát...

21.11.2017

PlacenéRozhovor

  Podaří se zpomalit, nebo zastavit tento trend? Žití "na dluh“ se v minulých letech stalo běžnou součástí života řady našich domácností. Kreditní karty, hypotéky, leasingy, spotřebitelské úvěry a dal...

   Exekutorská komora upozorňuje na podvodné e-maily, které jménem exekutorského úřadu v Plzni vyzývají adresáty k úhradě neexistujících dluhů. Přílohou e-mailu je soubor ve formátu ZIP, který může in...

21.11.2017

ExekucePlacené

   V prvním pololetí letošního roku bylo nařízeno 355 774 nových exekucí, což je o sedm procent více než v předchozím pololetí, a o tři procenta více než v prvním pololetí roku 2016. Protože nás zajím...

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu pro Prahu 9 Mgr. Ondřejem Svobodou    Exekutoři dělají úplně stejnou práci jako Celní správa ČR, nebo finanční úřady    Počet exekucí neustále roste....

21.11.2017

PlacenéRozhovor

    V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci možnosti zániku pohledávky, která byla v insolvenčním řízení zjištěna v důsledku úspěchu sp...

Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů ve světle novely insolvenčního zákona V řadě série článků o novelizaci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpi...

   Hovoříme s ředitelkou Odboru komunikace Generální finančního ředitelství Ing. Petrou Petlachovou    Zajišťovací příkaz: Nástroj efektivního výběru daní, který firmy často kritizují    V minulých tý...

21.11.2017

PlacenéRozhovor

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    Při spolupráci s věřiteli v době, kdy řeší své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení svých dlužníků, zjišťujeme nejčastěji následující nedostatky: a)...

21.11.2017

InsolvencePlacené

   Jedenácté pokračování začneme jenom stručnou zmínkou o výsledcích parlamentních voleb v naší zemi a potom se vrátíme na naučnou stezku po úpadku EU. Název jedenáctého zastavení je „Špatné vládnutí....

21.11.2017

PlacenéÚvaha

   Unie spolků insolvenčních správců v posledních dnech, týdnech a měsících obdržela velkou spoustu různých zpráv a informací svých členů o způsobu, rozsahu a požadavcích ministerstva spravedlnosti př...

21.11.2017

InsolvencePlacené

   Poslední říjnový den se v Kongresovém centru České národní banky uskutečnil 6. ročník konference Restrukturalizační fórum roku 2017 s podtitulem Restrukturalizace: vzestupy a pády. Tuto odbornou ko...

21.11.2017

InsolvencePlacené

   (1) Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem.    (2) Termín a místo konání přezkumného jednání určí...

Minulý měsíc bylo vyhlášeno 78 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 998 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 108 návrhů na bankrot obchodních společností, 518 n...

21.11.2017

InsolvencePlacené

V září letošního roku vzniklo 2 254 nových obchodních společností a pět tisíc fyzických osob podnikatelů. Svoji činnost naopak ukončilo 860 obchodních společností a více než 2 400 fyzických osob podni...

21.11.2017

EkonomikaPlacené

Počet dospělých občanů České republiky se závazkem po splatnosti zapsaným v Registru fyzických osob SOLUS je nejnižší od roku 2011. Ke konci září bylo v negativním registru zapsáno 7,36 % osob (oproti...

21.11.2017

EkonomikaPlacené

   Počet nově založených obchodních společností v roce 2017 poprvé v historii České republiky přesáhne počet 30 tisíc. Počet zaniklých obchodních společností bude také rekordní a pravděpodobně poprvé...

21.11.2017

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies