2017-11-21

OBSAH

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Jarmila Veselá Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním – ve spravedlivém uspokojování věřitelů   » 7 Naše téma Češi neplatí své dluhy ...

2017-11-21

Editorial

Příliš mnoho zadlužených V tomto vydání Konkursních novin hovoříme s dlouholetou insolvenční správkyní a také s jedním pražským exekutorem. Oba se, nezávisle na sobě, shodují ...

2017-11-21

Rozhovor s JUDr. Jarmilou Veselou

Hovoříme s JUDr. Jarmilou Veselou, advokátkou a jednatelkou společnosti InsolCentrum, s.r.o,    Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním – ve spravedlivém uspokojování věřitelů    Jste ...

2017-11-21

Roste počet povinných, kteří nesplácejí?

   V prvním pololetí letošního roku bylo nařízeno 355 774 nových exekucí, což je o sedm procent více než v předchozím pololetí, a o tři procenta více než v prvním pololetí roku 2016. Protože nás ...

2017-11-21

Rozhovor s Mgr. Ondřejem Svobodou

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu pro Prahu 9 Mgr. Ondřejem Svobodou    Exekutoři dělají úplně stejnou práci jako Celní správa ČR, nebo finanční úřady    Počet exekucí neustále ...

2017-11-21

NS ČR – zánik zjištěné pohledávky

    V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci možnosti zániku pohledávky, která byla v insolvenčním řízení zjištěna v důsledku ...

2017-11-21

Novela insolvenčního zákona (8)

Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů ve světle novely insolvenčního zákona V řadě série článků o novelizaci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších ...

2017-11-21

Rozhovor s Ing. Petrou Petlachovou

   Hovoříme s ředitelkou Odboru komunikace Generální finančního ředitelství Ing. Petrou Petlachovou    Zajišťovací příkaz: Nástroj efektivního výběru daní, který firmy často kritizují    V ...

Načíst více (9)