Reklama

Měsíc: Říjen 2017

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Pavel Berger Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního říze...

20.10.2017 Obsah Zdarma

Úkol pro novou vládu České ekonomice se daří. Ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,7 procenta a proti předchozímu čtvrtletí...

20.10.2017 Editorial Zdarma

Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního řízení    Již déle než čtvrt roku je účinná rozsáhlá...

20.10.2017 Placené Rozhovor

Ministerstvo spravedlnosti ČR chce zavést znovu přísnější pravidla pro soudní znalce a proto až v roce 2016 přichystalo návrh nové...

20.10.2017 Naše téma Placené

   Nejvyšší správní soud uložil začátkem října pokutu 50 000 korun prezidentce Exekutorské komory ČR Pavle Fučíkové. Úřad v Ostrav...

20.10.2017 Exekuce Placené

   Zvlášť ohroženou skupinou našich spoluobčanů, kteří se stávají oběťmi různých podvodníků, bývají senioři. Občas je využívají ne...

   V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká některých aspek...

   Dražební babí léto, aneb současný stav našeho dražebního trhu    Objem i počet dražeb dlouhodobě klesá. Největší navrhovatelé d...

20.10.2017 Placené Rozhovor

    Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka Asociace...

20.10.2017 Insolvence Placené

   Téměř 8 200 českých firem má vlastníka, který má oficiální trvalé bydliště na adrese, kde sídlí radnice, nebo se takováto osoba...

20.10.2017 Insolvence Placené

   Že ten nadpis nedává smysl a zdá se nelogický? Omyl. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc - takhle nějak...

20.10.2017 Dražby Placené

   Odměňování insolvenčních správců Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb....

20.10.2017 Legislativa Placené

   Je čas voleb, a proto si úvodem desátého zastavení naučné stezky, provázející nejen samotnou EU, ale i řadu dalších návštěvníků...

20.10.2017 Placené Úvaha

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V tomto říjnovém článku přinášíme další případ insolvenčního řízení, v němž je statutár...

20.10.2017 Insolvence Placené

   (1) Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popř...

20.10.2017 Legislativa Placené

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti významná novela insolvenčního zákona[1]. Touto novelou dochází rovněž k další úpravě pravidel pro...

20.10.2017 Legislativa Placené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 64 bankrotů obchodních společností, 445 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 881 osobních ba...

20.10.2017 Insolvence Placené

   Podle sdružení SOLUS by měly v letošním roce české domácnosti vykázat historicky nejnižší míru potíží se splácením svých závazk...

20.10.2017 Ekonomika Placené

   Nový zákon o spotřebitelském úvěru pročistil trh úvěrových společností. Spotřebitel by tak již neměl narazit na pochybnou „gará...

20.10.2017 Legislativa Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies