Reklama

Měsíc: Říjen 2017

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Pavel Berger Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního řízení   » 7 Naše téma Zákon má jen zpřísnit povinností a sankce. Pracovní...

20.10.2017

Zdarma

Úkol pro novou vládu České ekonomice se daří. Ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,7 procenta a proti předchozímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o 2,5 procenta. Začátkem října Český st...

20.10.2017

Zdarma

Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního řízení    Již déle než čtvrt roku je účinná rozsáhlá novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb., která...

20.10.2017

PlacenéRozhovor

Ministerstvo spravedlnosti ČR chce zavést znovu přísnější pravidla pro soudní znalce a proto až v roce 2016 přichystalo návrh nového zákona o znalcích a tlumočnících. Partnerem ministerstva při přípra...

   Nejvyšší správní soud uložil začátkem října pokutu 50 000 korun prezidentce Exekutorské komory ČR Pavle Fučíkové. Úřad v Ostravě si pod jejím vedením vytvořil vazby nad rámec zákona se společností...

20.10.2017

ExekucePlacené

   Zvlášť ohroženou skupinou našich spoluobčanů, kteří se stávají oběťmi různých podvodníků, bývají senioři. Občas je využívají nebo poškozují i jejich vlastní příbuzní. Motivem jsou většinou peníze a...

   V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká některých aspektů popření a uspokojení pohledávek zajištěného věřitele v rámci oddluž...

   Dražební babí léto, aneb současný stav našeho dražebního trhu    Objem i počet dražeb dlouhodobě klesá. Největší navrhovatelé dražeb, insolvenční správci, stále více zadávají zpeněžování majetku dl...

20.10.2017

PlacenéRozhovor

    Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka Asociace insolvenčních správců, daňová poradkyně    Insolvenční správce mi sdě...

20.10.2017

InsolvencePlacené

   Téměř 8 200 českých firem má vlastníka, který má oficiální trvalé bydliště na adrese, kde sídlí radnice, nebo se takováto osoba nachází ve statutárním orgánu či dozorčí radě firmy. V 81 procentech...

20.10.2017

InsolvencePlacené

   Že ten nadpis nedává smysl a zdá se nelogický? Omyl. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc - takhle nějak by mohl znít parafrázovaný text z filmu Císařův pekař a pekařův císař...

20.10.2017

DražbyPlacené

   Odměňování insolvenčních správců Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, a některé další zákony, ve znění p...

   Je čas voleb, a proto si úvodem desátého zastavení naučné stezky, provázející nejen samotnou EU, ale i řadu dalších návštěvníků po jejím vlastním úpadku, dovolím krátký exkurz do domácího politické...

20.10.2017

PlacenéÚvaha

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V tomto říjnovém článku přinášíme další případ insolvenčního řízení, v němž je statutární orgán a současně také společník personálně i majetkově propojený se...

20.10.2017

InsolvencePlacené

   (1) Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.    (2) Insolvenční správce může při přez...

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti významná novela insolvenčního zákona[1]. Touto novelou dochází rovněž k další úpravě pravidel pro řešení úpadku podnikajících fyzických osob v oddlužení. Novela opět mě...

V září letošního roku bylo vyhlášeno 64 bankrotů obchodních společností, 445 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 881 osobních bankrotů. Počet osobních bankrotů tak byl nejnižší za posledních šest le...

20.10.2017

InsolvencePlacené

   Podle sdružení SOLUS by měly v letošním roce české domácnosti vykázat historicky nejnižší míru potíží se splácením svých závazků. Jen za prvních osm měsíců letošního roku splatilo svůj závazek po s...

20.10.2017

EkonomikaPlacené

   Nový zákon o spotřebitelském úvěru pročistil trh úvěrových společností. Spotřebitel by tak již neměl narazit na pochybnou „garážovku“, protože poskytovatelé úvěrů musejí nově plnit přísnější kritér...

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies