2017-09-22

Obsah

Editorial   Rozhovor Ing. Lee Louda Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, což je dobrý předpoklad pro pokračování reorganizace   Naše téma Obálek s fialovým pruhem se dlužníci ani ...

2017-09-22

Když naši zaměstnanci nemají čas

Již léta navštěvuji různé úřady a instituce. Co od nich mohu očekávat mně velmi často neprozradí prohlášení jejich šéfů v novinách, nebo v televizi, ale to, jak se domluvím ...

2017-09-22

Kdo dnes prodává více nemovitostí?

Po prázdninách realitní trh většinou ožívá. Protože nás zajímalo, kdo u nás prodej nemovitostí nejčastěji zprostředkuje, jestli to jsou dražebníci, nebo realitní makléři, některých dražebníků ...

2017-09-22

Novela insolvenčního zákona (7)

Drobnohled Ministerstva spravedlnosti ČR Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve ...

Načíst více (8)