Reklama

Měsíc: Září 2017

Editorial   Rozhovor Ing. Lee Louda Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, což je dobrý předpoklad pro pokračování reorganizace   Naše téma Obálek s fialovým pruhem se dlužníci ani věřitelé bát...

22.09.2017

Zdarma

Již léta navštěvuji různé úřady a instituce. Co od nich mohu očekávat mně velmi často neprozradí prohlášení jejich šéfů v novinách, nebo v televizi, ale to, jak se domluvím s prvním člověkem, kterého...

22.09.2017

Zdarma

Společnost OKD, která je od loňského května v insolvenci, loni skončila ve ztrátě 1,2 miliardy korun. Letos v prvním pololetí naopak dosáhla výrazného zisku a její věřitelé rozhodli o její reorganizac...

22.09.2017

PlacenéRozhovor

DINO – dluhové inkaso obyvatelstva - je služba České pošty, spojená s účinnou a rychlou pomocí lidem s peněžitými závazky. V široké síti jejích poboček získávají příležitost co nejdříve a bez následný...

22.09.2017

InsolvencePlacené

Policisté vyšetřují střelbu na exekutory, ke které došlo 5. září v Plzni. Kriminalisté zadrželi tři muže, kteří měli exekutory napadnout a vystřelit z plynové pistole. Jeden člověk byl zraněn. Střelba...

22.09.2017

ExekucePlacené

Po prázdninách realitní trh většinou ožívá. Protože nás zajímalo, kdo u nás prodej nemovitostí nejčastěji zprostředkuje, jestli to jsou dražebníci, nebo realitní makléři, některých dražebníků jsme zep...

O notářích se obvykle mnoho nepíše. Možná proto, že se s nimi člověk setká jednou za život, a to při dědění. Existují však situace, kdy se bez služby notáře neobejdeme. A právě o nich jsme hovořili s ...

22.09.2017

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vás tentokrát seznámíme s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který se zabývá otázkou úročení zajištěné pohledávky v průběhu insolvenčního řízení, kdy je úpadek dlužníka ř...

Drobnohled Ministerstva spravedlnosti ČR Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění...

Asi snadno uhodnete, které téma v poslední době nejvíce rezonuje mezi členy ASIS. Pokud hádáte, že je to novela  insolvenčního zákona 2017, hádáte dobře. Pokud hádáte, že se intenzivně řeší, co musí d...

22.09.2017

InsolvencePlacené

Od bílé nepopsané tabule s nadpisem „Hodnoty EU“, u které jsme se zastavili v minulém pokračování, jsme v dnešním devátém zastavení dorazili ke stanovišti s informační tabulí, která se jmenuje „Pseudo...

22.09.2017

PlacenéÚvaha

Soudní znalec zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Do funkce jej pro konkrétní obor, odvětví a specializaci...

22.09.2017

PlacenéRozhovor

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V průběhu předchozích měsíců jsme si s věřiteli v insolvenčních řízeních potvrdili nutnost aktivní správy přihlášených pohledávek. Věřitelé zjišťují, že do v...

22.09.2017

InsolvencePlacené

Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostřed...

Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou silnější. Senát v srpnu schválil vlastní předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů v bytových domech získají přednostní právo n...

22.09.2017

EkonomikaPlacené

V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 194 osobních bankrotů. Počet návrhů na bankrot se v srpnu zvýšil ve všech kategori...

22.09.2017

InsolvencePlacené

Celkový dluh obyvatel činil na konci druhého čtvrtletí letošního roku 2,06 bilionu korun a meziročně tak vzrostl o 9 %. Během stejného období se výrazně zvýšila částka na jednu otevřenou smlouvu, a to...

22.09.2017

EkonomikaPlacené

Počet nespolehlivých plátců DPH v ČR překonal hranici 10 000. V srpnu jich přibylo 264, nejméně za posledních pět měsíců a současně z registru bylo vymazáno historicky nejvíc subjektů, celkem 125. Mez...

22.09.2017

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 2

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies