Reklama

Měsíc: Září 2017

Editorial   Rozhovor Ing. Lee Louda Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, což je dobrý předpoklad pro pokračování reorgani...

22.09.2017 Obsah Zdarma

Již léta navštěvuji různé úřady a instituce. Co od nich mohu očekávat mně velmi často neprozradí prohlášení jejich šéfů v novinách...

22.09.2017 Editorial Zdarma

Společnost OKD, která je od loňského května v insolvenci, loni skončila ve ztrátě 1,2 miliardy korun. Letos v prvním pololetí naop...

22.09.2017 Placené Rozhovor

DINO – dluhové inkaso obyvatelstva - je služba České pošty, spojená s účinnou a rychlou pomocí lidem s peněžitými závazky. V širok...

22.09.2017 Insolvence Placené

Policisté vyšetřují střelbu na exekutory, ke které došlo 5. září v Plzni. Kriminalisté zadrželi tři muže, kteří měli exekutory nap...

22.09.2017 Exekuce Placené

Po prázdninách realitní trh většinou ožívá. Protože nás zajímalo, kdo u nás prodej nemovitostí nejčastěji zprostředkuje, jestli to...

O notářích se obvykle mnoho nepíše. Možná proto, že se s nimi člověk setká jednou za život, a to při dědění. Existují však situace...

22.09.2017 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vás tentokrát seznámíme s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který se zabývá otázkou úročení zajiště...

Drobnohled Ministerstva spravedlnosti ČR Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/200...

22.09.2017 Legislativa Placené

Asi snadno uhodnete, které téma v poslední době nejvíce rezonuje mezi členy ASIS. Pokud hádáte, že je to novela  insolvenčního zák...

22.09.2017 Insolvence Placené

Od bílé nepopsané tabule s nadpisem „Hodnoty EU“, u které jsme se zastavili v minulém pokračování, jsme v dnešním devátém zastaven...

22.09.2017 Placené Úvaha

Soudní znalec zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, inst...

22.09.2017 Placené Rozhovor

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V průběhu předchozích měsíců jsme si s věřiteli v insolvenčních řízeních potvrdili nutn...

22.09.2017 Insolvence Placené

Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší...

22.09.2017 Legislativa Placené

Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou silnější. Senát v srpnu schválil vlastní předlohu, díky níž sp...

22.09.2017 Ekonomika Placené

V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 194 osobních...

22.09.2017 Insolvence Placené

Celkový dluh obyvatel činil na konci druhého čtvrtletí letošního roku 2,06 bilionu korun a meziročně tak vzrostl o 9 %. Během stej...

22.09.2017 Ekonomika Placené

Počet nespolehlivých plátců DPH v ČR překonal hranici 10 000. V srpnu jich přibylo 264, nejméně za posledních pět měsíců a současn...

22.09.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies