Reklama

Měsíc: Srpen 2017

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Asociace ve spojení s Českou advokátní komorou, to je koncentrovaná síla!   Naše téma I u nevymahatelné exekuce by soudní exekutor měl mít nárok na minimáln...

21.08.2017

Zdarma

Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel České republiky. Příjmy, v nichž tito lidé žijí, totiž nedosáhly na hranici, která loni pro domácnost jednotlivce činila 10 691 Kč za ...

21.08.2017

Zdarma

Když jsem se propůjčil k tomu, že udělám rozhovor s JUDr. Michalem Žižlavským (článek vyšel v Buletinu KN č. 3 v roce 2016 - pozn. redakce), očekával jsem reakce dvojího typu. První - Jirko nepleť se...

21.08.2017

PlacenéRozhovor

Podle Exekutorské komory ČR u fyzických osob probíhalo v roce 2016 celkem 4,5 milionu exekucí proti 834 tisícům dlužníků. U právnických osob potom 228 tisíc exekucí proti 68 tisícům dlužníků. Celková...

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se o...

21.08.2017

ExekucePlacené

Česká ekonomika roste a počet nezaměstnaných klesá. Protože nás zajímalo, jestli je v této souvislosti i méně zadlužených, případně jestli se mění jejich složení nebo jejich problémy, zástupců některý...

Český statistický úřad (ČSÚ) od letošního roku přestal publikovat údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře. Má to dopad na výpočet platů v řadě profesních skupin. Proč už údaj nemůže být zpracováv...

21.08.2017

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky osvobození dlužníka s dispozičními oprávněními od soudních poplatků. Přijetím zákona...

Ochrana před šikanózními návrhy Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd...

K 31. 7. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  303 074 uchazečů o zaměstnání. To je o  5 635 více než v červnu a o  89 593 méně než před rokem. Zároveň jde o nejtěžší červencovou hodnotu od roku 1997, k...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) částečně vyhověl ústavní stížnosti čtyř stěžovatelů a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno základní právo st...

Druhé letní pokračování provede EU dalším zastavením na naučné stezce o příčinách jejího úpadku. Zatímco minule šlo o to, jak EU nejen pomíjí, ale dokonce systematicky rozvrací dobré vztahy mezi svými...

21.08.2017

PlacenéÚvaha

Příjmovou chudobou bylo vloni ohroženo 9,7 % obyvatel České republiky. Meziročně se tento údaj nezměnil, i když vzrostla hranice příjmů, která míru ohrožení příjmovou chudobou určuje. Data Českého sta...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

Senát na své červencové schůzi podpořil kritické stanovisko své ústavní komise ke sněmovnímu postupu projednávání novely zákona o registru smluv, který jí v minulosti vrátila horní komora. Poslanci o...

   (1) Soupis se předkládá pouze na elektronickém formuláři, jehož náležitosti a formát stanoví prováděcí právní předpis.    (2) Soupis a doplněný soupis zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejst...

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 45 bankrotů obchodních společností, což je nejméně od roku 2008. Zároveň bylo vyhlášeno 678 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 382 osobních bankrotů. Poče...

21.08.2017

InsolvencePlacené

I když se stále více zadlužujeme, naše schopnost splácet závazky se neustále zlepšuje. Například dle informací sdružení Solus je podíl dluhů po splatnosti nejnižší od roku 2008. Lidé jsou totiž díky p...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

Závazek po splatnosti zapsaný v Registru fyzických osob SOLUS mělo ke konci června 7,40 % dospělých občanů ČR (oproti 7,92 % v pololetí 2016). Rychlost poklesu počtu osob v prodlení se sice ve druhém...

V červnu letošního roku vzniklo v České republice 1 910 obchodních společností a zároveň zaniklo 819 obchodních společností. V červnu tak přibylo 1 091 obchodních společností. Během celého 1. pololetí...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

Za první pololetí bylo v ČR registrováno 34 607 nových podnikatelů s živnostenskými listy pro fyzické osoby, což je o 1,5 procenta více než ve srovnatelném období loňského roku. Dvě pětiny nových podn...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

V České republice má živnostenské oprávnění necelých 1,8 milionu osob. Znamená to, že každý pátý Čech starší 15 let vlastní živnostenský list. Svoji živnost však využívá pouze 1,4 milionu lidí, zbytek...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

V červenci se počet firem, které jsou označeny jako nespolehlivý plátce DPH, zvýšil o 345 a jejich celkový počet dosáhl přesáhl 9 429. 44 procent nespolehlivých plátců má registrovanou adresu na takzv...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

Přesto, že se rok 2017 již překlopil do své druhé poloviny, informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 64 procent firem. Přitom základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin z...

21.08.2017

EkonomikaPlacené

21.08.2017

Placené

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies