Reklama

Měsíc: Srpen 2017

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Asociace ve spojení s Českou advokátní komorou, to je koncentrovaná síla!   Naše téma...

21.08.2017 Obsah Zdarma

Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel České republiky. Příjmy, v nichž tito lidé žijí, totiž nedosáhly...

21.08.2017 Editorial Zdarma

Když jsem se propůjčil k tomu, že udělám rozhovor s JUDr. Michalem Žižlavským (článek vyšel v Buletinu KN č. 3 v roce 2016 - pozn....

21.08.2017 Placené Rozhovor

Podle Exekutorské komory ČR u fyzických osob probíhalo v roce 2016 celkem 4,5 milionu exekucí proti 834 tisícům dlužníků. U právni...

21.08.2017 Naše téma Placené

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exe...

21.08.2017 Exekuce Placené

Česká ekonomika roste a počet nezaměstnaných klesá. Protože nás zajímalo, jestli je v této souvislosti i méně zadlužených, případn...

Český statistický úřad (ČSÚ) od letošního roku přestal publikovat údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře. Má to dopad na výp...

21.08.2017 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky osvobození dluž...

Ochrana před šikanózními návrhy Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb...

21.08.2017 Legislativa Placené

K 31. 7. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  303 074 uchazečů o zaměstnání. To je o  5 635 více než v červnu a o  89 593 méně než...

21.08.2017 Ekonomika Placené

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) částečně vyhověl ústavní stížnosti čtyř stěžovatelů a zrušil rozsu...

21.08.2017 Legislativa Placené

Druhé letní pokračování provede EU dalším zastavením na naučné stezce o příčinách jejího úpadku. Zatímco minule šlo o to, jak EU n...

21.08.2017 Placené Úvaha

Příjmovou chudobou bylo vloni ohroženo 9,7 % obyvatel České republiky. Meziročně se tento údaj nezměnil, i když vzrostla hranice p...

21.08.2017 Ekonomika Placené

Senát na své červencové schůzi podpořil kritické stanovisko své ústavní komise ke sněmovnímu postupu projednávání novely zákona o...

21.08.2017 Legislativa Placené

   (1) Soupis se předkládá pouze na elektronickém formuláři, jehož náležitosti a formát stanoví prováděcí právní předpis.    (2) S...

21.08.2017 Legislativa Placené

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 45 bankrotů obchodních společností, což je nejméně od roku 2008. Zároveň bylo vyhlášeno 6...

21.08.2017 Insolvence Placené

I když se stále více zadlužujeme, naše schopnost splácet závazky se neustále zlepšuje. Například dle informací sdružení Solus je p...

21.08.2017 Ekonomika Placené

Závazek po splatnosti zapsaný v Registru fyzických osob SOLUS mělo ke konci června 7,40 % dospělých občanů ČR (oproti 7,92 % v pol...

21.08.2017 Legislativa Placené

V červnu letošního roku vzniklo v České republice 1 910 obchodních společností a zároveň zaniklo 819 obchodních společností. V čer...

21.08.2017 Ekonomika Placené

Za první pololetí bylo v ČR registrováno 34 607 nových podnikatelů s živnostenskými listy pro fyzické osoby, což je o 1,5 procenta...

21.08.2017 Ekonomika Placené

V České republice má živnostenské oprávnění necelých 1,8 milionu osob. Znamená to, že každý pátý Čech starší 15 let vlastní živnos...

21.08.2017 Ekonomika Placené

V červenci se počet firem, které jsou označeny jako nespolehlivý plátce DPH, zvýšil o 345 a jejich celkový počet dosáhl přesáhl 9 ...

21.08.2017 Ekonomika Placené

Přesto, že se rok 2017 již překlopil do své druhé poloviny, informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 64 procent firem. P...

21.08.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies