Reklama

Měsíc: Červenec 2017

Editorial   Rozhovor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Aktuální novela přináší zejména naprosté rozostření koncepce insolvenčního zákona   Naše téma Stále je podstatná část dlužníků, kteří věří, že ne...

28.07.2017

Zdarma

V polovině července se poslanci konečně dostali k projednávání léta odkládaného tématu, kterým je místní příslušnost exekutorů - teritorialita. I když o ní hovoří návrh Senátu ČR z roku 2015 a také ná...

28.07.2017

Zdarma

Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. Etický kodex je zavazuje důsledně dodržovat zákony České republiky, chránit os...

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 23,7 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2016 poklesla o 539 Kč na 12 256 Kč. P...

28.07.2017

PlacenéÚvaha

Ústavní soud dal ve svém nálezu za pravdu muži, proti němuž úvěrová společnost Smart Capital vedla protiprávní exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu. Stěžoval si na rozhodnutí Krajského soud...

28.07.2017

ExekucePlacené

Při zavedení teritoriality by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by, jako doposud, závislá na vůli jedné strany - věřitele. Exekutorská komora ČR i ostatní zastánci této změny...

28.07.2017

ExekucePlacené

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. V polovině července totiž Sněmovna schválila poslaneckou novelu exekučního řádu,...

Společnost CCB – Czech Credit Bureau - je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru, dodává řešení pro řízení úvěrových rizik, provozuje nástroje pro ratingová hodnocení různých subjek...

28.07.2017

PlacenéRozhovor

   V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky závazků z podnikání, jako překážky pro povolení oddlužení dlužníka. Podle ustanove...

Se začátkem července nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení. O této novele, o návrhu další novely, který je dnes v Poslanecké sněm...

28.07.2017

PlacenéRozhovor

  Pokud nějaký právní předpis funguje, změňme jej. Bude-li fungovat i poté, zásadně ho novelizujme. Až se praxe s těmito zásahy vypořádá, zrušme ho úplně a nahraďme jiným, který bude říkat na tro...

V těchto dnech se dostává do rukou nejenom odborné veřejnosti vydání publikace autorů Mgr. Renaty Valešové a Ing. Jaroslava Hradila pod názvem „Praktický komentář k zákonu o veřejných dražbách“. Vychá...

Nové vyhlášky ministerstva spravedlnosti Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve z...

Evropské právo ponechávalo oblast insolvenčního práva členským státům. Pro své zásahy do národních právních úprav využívalo prostředků norem kolizních, jak v nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkové...

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních měsících jsme si na konkrétních insolvenčních řízeních ověřili a potvrdili, jak důležitá je aktivní správa přihlášených pohledávek ve formě účas...

28.07.2017

InsolvencePlacené

První letní pokračování našeho průvodce EU po jejím vlastním úpadku bych velmi rád věnoval fenoménu sousedství nebo prostě žití vedle sebe. Začneme ve Velké Británii, kde krátce poté, kdy jsem minulý...

28.07.2017

PlacenéÚvaha

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. Poslaneckou novelu exekučního řádu schválila v minulých dnech Sněmovna. Předlohu...

(1) Majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) p...

V květnu letošního roku vzniklo 2 665 obchodních společností a zároveň začalo podnikat pět tisíc fyzických osob. Ve stejném období došlo k zániku více než 900 obchodních společností a více než tří tis...

28.07.2017

EkonomikaPlacené

Více než 81 tisíc českých společností je přímo ovládáno jednotlivci či společnostmi ze zahraničí. Více než 13 tisíc přímých zahraničních vlastníků českých firem je z Ruska, téměř 10 tisíc ze Slovenska...

28.07.2017

EkonomikaPlacené

K 30. 6. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 297 439 uchazečů o zaměstnání. To je o 11 082 méně než v květnu a o 86 889 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší počet nezaměstnaných od června 1998,...

28.07.2017

EkonomikaPlacené

Počet nespolehlivých plátců DPH se ke konci června vyšplhal na 9 429, což meziročně představuje nárůst o 71 procent. V průběhu prvního pololetí letošního roku se jejich počet zvýšil o 1 972 (o čtyři m...

28.07.2017

EkonomikaPlacené

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 901 osobních bankrotů, což je nejméně za posledních šest let. Dále bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností a 456 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Z...

28.07.2017

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies