Reklama

Měsíc: Červenec 2017

Editorial   Rozhovor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Aktuální novela přináší zejména naprosté rozostření koncepce insolvenčního...

28.07.2017 Zdarma

V polovině července se poslanci konečně dostali k projednávání léta odkládaného tématu, kterým je místní příslušnost exekutorů - t...

28.07.2017 Editorial Zdarma

Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. Etický k...

28.07.2017 Naše téma Placené

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 23,7 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky...

28.07.2017 Placené Úvaha

Ústavní soud dal ve svém nálezu za pravdu muži, proti němuž úvěrová společnost Smart Capital vedla protiprávní exekuci na základě...

28.07.2017 Exekuce Placené

Při zavedení teritoriality by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by, jako doposud, závislá na vůli jedné...

28.07.2017 Exekuce Placené

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. V polovině...

Společnost CCB – Czech Credit Bureau - je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru, dodává řešení pro řízení úvěr...

28.07.2017 Placené Rozhovor

   V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky závazků z po...

Se začátkem července nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení....

28.07.2017 Placené Rozhovor

  Pokud nějaký právní předpis funguje, změňme jej. Bude-li fungovat i poté, zásadně ho novelizujme. Až se praxe s těmito zása...

28.07.2017 Legislativa Placené

V těchto dnech se dostává do rukou nejenom odborné veřejnosti vydání publikace autorů Mgr. Renaty Valešové a Ing. Jaroslava Hradil...

28.07.2017 Legislativa Placené

Nové vyhlášky ministerstva spravedlnosti Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 18...

28.07.2017 Legislativa Placené

Evropské právo ponechávalo oblast insolvenčního práva členským státům. Pro své zásahy do národních právních úprav využívalo prostř...

28.07.2017 Legislativa Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních měsících jsme si na konkrétních insolvenčních řízeních ověřili a potvrdili...

28.07.2017 Insolvence Placené

První letní pokračování našeho průvodce EU po jejím vlastním úpadku bych velmi rád věnoval fenoménu sousedství nebo prostě žití ve...

28.07.2017 Placené Úvaha

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. Poslaneckou...

28.07.2017 Legislativa Placené

(1) Majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem movitých věci a nemovitos...

28.07.2017 Legislativa Placené

V květnu letošního roku vzniklo 2 665 obchodních společností a zároveň začalo podnikat pět tisíc fyzických osob. Ve stejném období...

28.07.2017 Ekonomika Placené

Více než 81 tisíc českých společností je přímo ovládáno jednotlivci či společnostmi ze zahraničí. Více než 13 tisíc přímých zahran...

28.07.2017 Ekonomika Placené

K 30. 6. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 297 439 uchazečů o zaměstnání. To je o 11 082 méně než v květnu a o 86 889 méně než př...

28.07.2017 Ekonomika Placené

Počet nespolehlivých plátců DPH se ke konci června vyšplhal na 9 429, což meziročně představuje nárůst o 71 procent. V průběhu prv...

28.07.2017 Ekonomika Placené

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 901 osobních bankrotů, což je nejméně za posledních šest let. Dále bylo vyhlášeno 58 bankro...

28.07.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies