Reklama

Měsíc: Červen 2017

Editorial   Rozhovor Doc. ing. Luboš Smrčka, CSc. Šlo o to zjistit, nakolik nové právní prostředí ovlivnilo efektivitu vymáhání po...

23.06.2017 Obsah Zdarma

Česká ekonomika roste, klesá nezaměstnanost, jsou vyšší platy a více pracovních příležitostí. Roste však i zadlužení obyvatel Česk...

23.06.2017 Editorial Zdarma

Na konci května se v Praze uskutečnila mezinárodní vědecká konference Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vy...

23.06.2017 Placené Rozhovor

     Začátkem  července nabude účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního...

23.06.2017 Naše téma Placené

Aktuální, byť nepravomocný rozsudek je výsledkem práce kontrolní činnosti samotné Exekutorské komory ČR. Tímto případem bývalého k...

23.06.2017 Exekuce Placené

Černošická vila uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře, který si momentálně odpykává trest v jihoafrickém vězení, patří do exekuc...

23.06.2017 Exekuce Placené

Začátkem července nabude účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení. Pr...

V souvislosti s vymáháním dluhů se dnes hodně hovoří o insolvenčních správcích, exekutorech a také povinných - dlužních. Tak troch...

23.06.2017 Placené Rozhovor

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice oprávněnosti námitek pro...

Dobrý den, bylo mi povoleno oddlužení a soudem schválen splátkový kalendář. Nyní jsem se dozvěděla, že insolvenční správce chce pr...

23.06.2017 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V minulosti jsme v této rubrice popisovali až „fantastické“ úkony dlužníků, kteří se ch...

23.06.2017 Insolvence Placené

  Postavení věřitelů v procesu oddlužení    Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č....

23.06.2017 Legislativa Placené

Insolvenční zákon před novelou účinnou od 1.7.2017 výslovně v ustanovení § 51, které upravuje přiznání hlasovacího práva v odstavc...

23.06.2017 Insolvence Placené

Po dvou textech v dubnu a květnu, které byly věnovány v kontextu našeho tématu aktuálnímu dění v EU, vracíme se v červnovém pokrač...

23.06.2017 Placené Úvaha

V Praze se uskutečnil již čtvrtý ročník specializované celodenní Konference Insolvence 2017, zaměřené na problematiku insolvenčníh...

23.06.2017 Insolvence Placené

Přebytek obecních rozpočtů, bez započtení Prahy, vzrostl loni na více než 27 miliard korun z předloňských deseti miliard. Loni hos...

23.06.2017 Ekonomika Placené

     Redakce   141 insolvenčního zákona    (1) Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka ne...

23.06.2017 Legislativa Placené

  Celkový dluh obyvatel přesáhl na konci prvního čtvrtletí letošního roku poprvé v historii výši dvou bilionů korun a meziroč...

23.06.2017 Ekonomika Placené

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která organizuje Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI a NRKI), spustil...

23.06.2017 Ekonomika Placené

  Celkem 56 % občanů ČR stále neví, že se případným zamlčením závazku po splatnosti může dopustit úvěrového podvodu. Vyplývá...

23.06.2017 Placené Úvaha

K 31. 5. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 521 uchazečů o zaměstnání. To je o  18 678 méně než v dubnu a o  86 268 méně než  ...

23.06.2017 Ekonomika Placené

V dubnu letošního roku vzniklo téměř 2,5 tisíce nových obchodních společností a zároveň začalo podnikat přes 4,7 tisíce fyzických...

23.06.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies