Reklama

Měsíc: Duben 2017

Před lety stát zákonem č.120/2001 umožnil exekutorům, aby se ujali vymáhání dluhů, protože on sám na tento úkol nestačil. Exekutoř...

25.04.2017 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Michal Kuděj Mezera krytí - nové ekonomické kriterium pro posuzování úpadku Naše téma Klienti často neumí...

25.04.2017 Obsah Zdarma

Hovoříme s členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) na Vysoké škole ekonomické v Praze Ing....

25.04.2017 Placené Rozhovor

Kreditní karta je jeden z typů úvěru. Banka nebo nebankovní společnost schválí klientovi určitý úvěrový rámec, založí ke kartě úče...

25.04.2017 Naše téma Placené

Prezidium Exekutorské komory ČR konstatuje k reportáži pořadu Reportéři ČT spojenému s prezidentkou EK ČR Pavlou Fučíkovou: 1. Odk...

25.04.2017 Exekuce Placené

Od 1. dubna se snižuje exekuční tarif o jednu třetinu. Proto jsme se některých exekutorů zeptali: "Co to pro práci vašeho exekutor...

Smyslem divadla je, jak tvrdí klasik, nastavovat životu zrcadlo. Protože dramat i komedií ze žhavé současnosti je na prknech, kter...

25.04.2017 Placené

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká otázky posouzení n...

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce Dobrý den. Soud mi schválil osobní bankrot. V rozhodn...

25.04.2017 Insolvence

Hovoříme s ředitelem dražební společnosti PROKONZULTA, a.s. Jaroslavem Hradilem Přinášíme krátký rozhovor s největším dražebníkem...

25.04.2017 Placené Rozhovor

2. Podání návrhů na povolení oddlužení Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o Zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/...

25.04.2017 Legislativa Placené

V březnu Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsob...

25.04.2017 Legislativa Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K prověřování svých stávajících i potenciálních zákazníků dnes věřitelé využívají zejmé...

25.04.2017 Insolvence Placené

Toto pokračování našeho Průvodce vzniká ve dnech, kdy se v Římě sešel mimořádný summit EU u příležitosti 60. výročí uzavření tzv....

25.04.2017 Placené Úvaha

(1) Nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek a nákladů podle § 296 odst. 1, lze ke krytí odměny a hotových výdajů insolven...

25.04.2017 Legislativa Placené

Vláda schválila návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě. Nová právní norma má pomoci rodinám s dětmi v situaci, k...

25.04.2017 Legislativa Placené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 559 osobníc...

25.04.2017 Insolvence Placené

K 31. 3. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  356 112 uchazečů o zaměstnání. To je o  24 096 méně než v únoru a o  86 997 méně než...

25.04.2017 Ekonomika Placené

V únoru letošního roku vzniklo 3 171 obchodních společností a 5 294 fyzických osob podnikatelů. Zároveň došlo k zániku 855 obchodn...

25.04.2017 Ekonomika Placené

V prvním kvartálu letošního roku přibylo 1 034 nespolehlivých plátců DPH a jejich celkový počet dosáhl 8 491. Březnový přírůstek v...

25.04.2017 Ekonomika Placené

V oblasti spotřebitelských úvěrů se lze setkat s nepřeberným množstvím různých produktů a běžný člověk se v nabídce často ztrácí....

25.04.2017 Ekonomika Placené

Předat otěže rodinné firmy svému nástupci je pravděpodobně nejtěžší obchodní transakcí v životě podnikatele. Svědčí o tom fakt, že...

25.04.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies