Reklama

Měsíc: Duben 2017

Před lety stát zákonem č.120/2001 umožnil exekutorům, aby se ujali vymáhání dluhů, protože on sám na tento úkol nestačil. Exekutoři se tak stali jeho prodlouženou rukou a jak se později ukázalo, byli,...

25.04.2017

Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Michal Kuděj Mezera krytí - nové ekonomické kriterium pro posuzování úpadku Naše téma Klienti často neumí s kreditními kartami příliš dobře pracovat Exekuce Vyjádření prezidia...

25.04.2017

Zdarma

Hovoříme s členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) na Vysoké škole ekonomické v Praze Ing. Michalem Kudějem Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Polla...

25.04.2017

PlacenéRozhovor

Kreditní karta je jeden z typů úvěru. Banka nebo nebankovní společnost schválí klientovi určitý úvěrový rámec, založí ke kartě účet a on používáním karty čerpá peníze. Banky nebo finanční instituce si...

Prezidium Exekutorské komory ČR konstatuje k reportáži pořadu Reportéři ČT spojenému s prezidentkou EK ČR Pavlou Fučíkovou: 1. Odkaz na probíhající prověřování dražby z roku 2015 ze strany Policie ČR,...

25.04.2017

ExekucePlacené

Od 1. dubna se snižuje exekuční tarif o jednu třetinu. Proto jsme se některých exekutorů zeptali: "Co to pro práci vašeho exekutorského úřadu znamená?” Tady jsou jejich odpovědi: JUDr. Lukáš Jícha, so...

Smyslem divadla je, jak tvrdí klasik, nastavovat životu zrcadlo. Protože dramat i komedií ze žhavé současnosti je na prknech, která znamenají svět, nemnoho, předkládáme čtenářům Konkursních novin scén...

25.04.2017

Placené

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká otázky posouzení nároku na náhradu škody dlužníka, vůči němuž byl zamítnut insolvenční n...

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce Dobrý den. Soud mi schválil osobní bankrot. V rozhodnutí, které mi přišlo domů, je napsáno, že celý můj příjem od plátce mz...

25.04.2017

Insolvence

Hovoříme s ředitelem dražební společnosti PROKONZULTA, a.s. Jaroslavem Hradilem Přinášíme krátký rozhovor s největším dražebníkem v České republice. Statutární ředitel dražební společnosti PROKONZULTA...

25.04.2017

PlacenéRozhovor

2. Podání návrhů na povolení oddlužení Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o Zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zně...

V březnu Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z v...

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K prověřování svých stávajících i potenciálních zákazníků dnes věřitelé využívají zejména informace jednoduše dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin,...

25.04.2017

InsolvencePlacené

Toto pokračování našeho Průvodce vzniká ve dnech, kdy se v Římě sešel mimořádný summit EU u příležitosti 60. výročí uzavření tzv. Římských smluv, tedy smluv o Evropských společenstvích, které jsou při...

25.04.2017

PlacenéÚvaha

(1) Nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek a nákladů podle § 296 odst. 1, lze ke krytí odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, pohledávek věřitelů vzniklých za trvání moratoria ze sm...

Vláda schválila návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě. Nová právní norma má pomoci rodinám s dětmi v situaci, kdy druhý rodič neplatí soudem uložené výživné. V takovém případě stát...

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 559 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 126 návrhů na bankrot obchodních spole...

25.04.2017

InsolvencePlacené

K 31. 3. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  356 112 uchazečů o zaměstnání. To je o  24 096 méně než v únoru a o  86 997 méně než  před rokem. Zároveň jde o nejnižší březnovou hodnotu od roku 2008, kd...

25.04.2017

EkonomikaPlacené

V únoru letošního roku vzniklo 3 171 obchodních společností a 5 294 fyzických osob podnikatelů. Zároveň došlo k zániku 855 obchodních společností a 3 833 fyzických osob podnikatelů. Celkově tedy v úno...

25.04.2017

EkonomikaPlacené

V prvním kvartálu letošního roku přibylo 1 034 nespolehlivých plátců DPH a jejich celkový počet dosáhl 8 491. Březnový přírůstek ve výši 284 subjektů je nejnižší za posledních šest měsíců. Statistiky...

25.04.2017

EkonomikaPlacené

V oblasti spotřebitelských úvěrů se lze setkat s nepřeberným množstvím různých produktů a běžný člověk se v nabídce často ztrácí. Nová legislativa má ambici pročistit trh především od nepoctivých posk...

25.04.2017

EkonomikaPlacené

Předat otěže rodinné firmy svému nástupci je pravděpodobně nejtěžší obchodní transakcí v životě podnikatele. Svědčí o tom fakt, že přestože jsou rodinné podniky jedním z pilířů evropské ekonomiky, pře...

25.04.2017

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies