Reklama

Měsíc: Březen 2017

V loňském roce se Češi zadlužovali rekordním tempem a napůjčovali si celkem 151 miliard. Celková výše jejich dluhu tak dosáhla tém...

25.03.2017 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám a k reformě insolvenčního pr...

25.03.2017 Obsah Zdarma

Hovoříme s vědeckým a odborným asistentem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Cen...

25.03.2017 Placené Rozhovor

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) každoročně zaznamenává značný narůst počtu klientů, kteří mají exekuční srážku, nebo sr...

25.03.2017 Naše téma Placené

Projev prezidentky Vážené dámy, vážení pánové. Jak dostat Čechy z dluhové pasti? To je otázka za všechny peníze. Toho, kdo na ni n...

25.03.2017 Exekuce Placené

Novela zákona o advokacii, kterou připravil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, počítá s tím, že lidem, kteří si nemohou dovolit...

Hovoříme s Mgr. Kateřinou Horákovou z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Bytová družstva...

25.03.2017 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou důsledků...

Na dotaz odpovídá JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, insolvenční správce, prezident Asociace insolvenčních správců V poslední do...

25.03.2017 Insolvence Placené

Ministerstvo spravedlnosti připravilo nový systém postihů vůči insolvenčním správcům. Nová metodika sankcí je dalším nástrojem k d...

25.03.2017 Legislativa Placené

Při pohledu na změny, které nastaly v poslední době na poli insolvenčního práva, mi vyvstává na mysl otázka – skupina Katapult odp...

25.03.2017 Insolvence Placené

S novým rokem přišel převrat. Ano, už je to tady. Rád bych vzpomenul na únorový puč 1948, ale jsem poněkud mladší, takže ho nemohu...

25.03.2017 Placené

1. Úvod do série článků Dne 31. 1. 2017 byla prezidentu České republiky Ing. Miloši Zemanovi doručena novela zákona č. 182/2006 Sb...

25.03.2017 Legislativa Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Prověřování obchodních partnerů se v Česku postupně stává běžnou praxí. Věřitelé již k ...

25.03.2017 Insolvence Placené

V tomto třetím pokračování se s EU na jakési naučné stezce, zabývající se příčinami jejího úpadku, zastavíme u stanoviště, které b...

25.03.2017 Placené Úvaha

Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které j...

25.03.2017 Legislativa Placené

V únoru 2017 bylo vyhlášeno 82 bankrotů obchodních společností (o 2 méně než v lednu) a 513 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o...

25.03.2017 Insolvence Placené

U velké části českých společností, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, se mezi lety 2011 a 2015 zlepšila celková finan...

25.03.2017 Ekonomika Placené

České firmy, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, zaznamenaly v posledních pěti reportovaných letech celkový nárůst trž...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Počet splátkových kreditních karet, které vlastní lidé v České republice, činil na konci roku 2016 celkem 1,84 milionu. Jejich poč...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Česká republika zvítězila v mezinárodní arbitráži, ve které se britská společnost WNC Factoring Ltd. domáhala náhrady škody ve výš...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Do základního kapitálu českých firem podnikatelé investovali 2,65 bilionů korun, z toho 14 procent, tj. 377 miliard korun, pochází...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Plátci daně z přidané hodnoty, kteří dostali pokutu za kontrolní hlášení v roce 2016, budou moci požádat o prominutí dvou pokut be...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies