Reklama

Měsíc: Březen 2017

V loňském roce se Češi zadlužovali rekordním tempem a napůjčovali si celkem 151 miliard. Celková výše jejich dluhu tak dosáhla téměř dvou bilionů korun. I když si mnozí půjčují stále více, loni jich t...

25.03.2017

Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám a k reformě insolvenčního práva   Naše téma Exekuce se nevyhýbají ani důchodcům. Loni jich by...

25.03.2017

Zdarma

Hovoříme s vědeckým a odborným asistentem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) na Vysoké šk...

25.03.2017

PlacenéRozhovor

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) každoročně zaznamenává značný narůst počtu klientů, kteří mají exekuční srážku, nebo srážky z důchodu. Je tomu tak v případech, kdy byl nařízen výkon rozhodn...

Projev prezidentky Vážené dámy, vážení pánové. Jak dostat Čechy z dluhové pasti? To je otázka za všechny peníze. Toho, kdo na ni najde odpověď a potřebné řešení, bychom měli ocenit třeba něčím jako „f...

25.03.2017

ExekucePlacené

Novela zákona o advokacii, kterou připravil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, počítá s tím, že lidem, kteří si nemohou dovolit advokáta, pomohou s právními konzultacemi pouze registrovaní advokáti...

Hovoříme s Mgr. Kateřinou Horákovou z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Bytová družstva a společenství vlastníků musí vedle plateb dodavatelům služeb také dům...

25.03.2017

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou důsledků postoupení pohledávky na věřitele, které sídlí v jiném členském státě...

Na dotaz odpovídá JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, insolvenční správce, prezident Asociace insolvenčních správců V poslední době se při kontrolách provozoven insolvenčních správců objevují požadav...

25.03.2017

InsolvencePlacené

Ministerstvo spravedlnosti připravilo nový systém postihů vůči insolvenčním správcům. Nová metodika sankcí je dalším nástrojem k dosažení poctivějších insolvencí. Důvodem systematizace postihů je také...

Při pohledu na změny, které nastaly v poslední době na poli insolvenčního práva, mi vyvstává na mysl otázka – skupina Katapult odpustí parafrázi: „A co správci, mají si kde hrát?“ Zejména v rámci toli...

25.03.2017

InsolvencePlacené

S novým rokem přišel převrat. Ano, už je to tady. Rád bych vzpomenul na únorový puč 1948, ale jsem poněkud mladší, takže ho nemohu pamatovat. Nicméně obsah je tak nějak stejný. Pohlaváři se usnesli, ž...

25.03.2017

Placené

1. Úvod do série článků Dne 31. 1. 2017 byla prezidentu České republiky Ing. Miloši Zemanovi doručena novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd...

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Prověřování obchodních partnerů se v Česku postupně stává běžnou praxí. Věřitelé již k prověřování spolehlivosti a platební schopnosti svých zákazníků nemusí...

25.03.2017

InsolvencePlacené

V tomto třetím pokračování se s EU na jakési naučné stezce, zabývající se příčinami jejího úpadku, zastavíme u stanoviště, které bude ukazovat neblahý přístup této nadnárodní organizace k problematice...

25.03.2017

PlacenéÚvaha

Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehd...

V únoru 2017 bylo vyhlášeno 82 bankrotů obchodních společností (o 2 méně než v lednu) a 513 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 81 méně než v lednu). Uvedla to společnosti CRIF – Czech Credit Burea...

25.03.2017

InsolvencePlacené

U velké části českých společností, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, se mezi lety 2011 a 2015 zlepšila celková finanční stabilita, což je možné vysledovat ze zlepšení řady klíčových para...

25.03.2017

EkonomikaPlacené

České firmy, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, zaznamenaly v posledních pěti reportovaných letech celkový nárůst tržeb o více než 22 % a nárůst čistého zisku o 38 %. Vyplývá to z analýzy...

25.03.2017

EkonomikaPlacené

Počet splátkových kreditních karet, které vlastní lidé v České republice, činil na konci roku 2016 celkem 1,84 milionu. Jejich počet se tak meziročně snížil o 45 tisíc. Zároveň se snížil počet karet,...

25.03.2017

EkonomikaPlacené

Česká republika zvítězila v mezinárodní arbitráži, ve které se britská společnost WNC Factoring Ltd. domáhala náhrady škody ve výši přibližně 2 mld. Kč. Společnost tvrdila, že byla poškozena údajnými...

25.03.2017

EkonomikaPlacené

Do základního kapitálu českých firem podnikatelé investovali 2,65 bilionů korun, z toho 14 procent, tj. 377 miliard korun, pochází od subjektů, které mají registrované sídlo v daňovém ráji. Mezi lety...

25.03.2017

EkonomikaPlacené

Plátci daně z přidané hodnoty, kteří dostali pokutu za kontrolní hlášení v roce 2016, budou moci požádat o prominutí dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení. Letos to bude možné u jedné pokuty. Min...

25.03.2017

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies