Měsíc: Leden 2017

Editorial   Rozhovor Mgr. Michal Franěk Hlavním cílem novely je důsledná ochrana práv všech účastníků insolvenčního řízení  ...

21.01.2017 Obsah Zdarma

V roce 2017 se dočkáme několika legislativních změn, které se dotknou insolvencí, exekucí a dražeb. Ne vždy jim však insolvenční s...

21.01.2017 Editorial Zdarma

Nový rok s sebou přináší i některé změny v legislativě. Jednou z nich je návrh novely insolvenčního zákona připravený Ministerstve...

21.01.2017 Placené Rozhovor

Elektronická evidence tržeb - nejnovější regulační krok státu - funguje více jak měsíc a půl. Vláda si od ní slibuje omezení daňov...

21.01.2017 Naše téma Placené

Exekutorská komora ČR zásadně nesouhlasí s novou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR, která významně snižuje odměnu soudních e...

21.01.2017 Exekuce Placené

V letošním roce by měl být novelizován zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Proto jsme se některých dražebníků zeptali: "Jak...

 V České republice bylo, a snad ještě je, příliš mnoho firem s anonymními vlastníky, které soutěží o veřejné zakázky. Další firmy,...

21.01.2017 Placené Rozhovor

V rubrice výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou uspokojení zajiště...

Vnímal jsem rok 2016 jako rok konce boje o pobočky a boj o podobu novely insolvenčního zákona. Dobojováno jest, aspoň doufám, byť...

21.01.2017 Zdarma

Jsem insolvenčním správcem dlužníka, který byl podnikatelským subjektem a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Správce daně přih...

21.01.2017 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů.    V lednovém čísle Konkursních novin předkládáme věřitelům konkrétní příklad dlužníka v ...

21.01.2017 Insolvence Placené

Vstupujeme do roku 2017 a dovolím si připomenout jen tak pro pořádek, že před půltisíciletím vystoupil Martin Luther ve Wittenberg...

21.01.2017 Placené Úvaha

Vážené kolegyně a kolegové, na prvních lednech je dlouhodobě pozoruhodné především to, že na nich není nic zvláštního. S výjimkou...

21.01.2017 Zdarma

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v Če...

21.01.2017 Insolvence Placené

Poslanecká sněmovna v prosinci schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ...

21.01.2017 Legislativa Placené

Hospodaření českého státu skončilo po dvaceti letech v přebytku. Ve státní kase zbylo rekordních 61,8 miliard korun. Je to několik...

21.01.2017 Ekonomika Placené

   (1) Ve věřitelském výboru mají být zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Členů věřitelského výboru navržených nezajištěn...

21.01.2017 Legislativa Placené

Živnostenský list využívá v České republice pouze 129 tisíc lidí mladších 30 let. Podle dříve publikovaných dat portálu www.inform...

21.01.2017 Ekonomika Placené

V roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, 7 022 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 16 144 osobních bankro...

21.01.2017 Insolvence Placené

Poradenská společnost Bisnode udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně uznávané ocenění Top Rating.  Nejlépe hodnocenými ex...

21.01.2017 Ekonomika Placené

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 381 373 uchazečů o zaměstnání. To je o  18 618 více než v listopadu a o 71 745 méně n...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Naobědvat se v Česku za méně než sto korun, to koncem loňského roku dokázali již jen lidé ve třech velkých městech – v Ostravě (98...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Podle Českého statistického řadu (ČSÚ) si Čech za rok v průměru vydělá 344 768 korun. To je více, než na kolik si v průměru přijde...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies