Reklama

Měsíc: Říjen 2016

Editorial Rozhovor PhDr. Andrea Matoušková Zadlužení mohou volit i nelegální způsoby jak svoji situaci řešit Naše téma Lze požadovat náhradu škody za chybná rozhodnutí úředníků? Exekuce Situace soudní...

14.10.2016

ObsahZdarma

V minulých dnech dostali mnozí insolvenční správci od Ústavního soudu dárek. Ten tentokráte nerozhodl o jejich provozovnách a nuceném pobytu v jejich prostorách, ale o netradičních praktikách ostravsk...

14.10.2016

EditorialZdarma

Hovoříme s ředitelkou Probační a mediační služby ČR PhDr. Andreou Matouškovou Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s tr...

14.10.2016

PlacenéRozhovor

Pokud stát, kraj nebo obec způsobí škodu jako účastníci soukromoprávních vztahů, odpovídají za ni obdobně jako ostatní právnické osoby i osoby fyzické. Existují však případy, kdy škoda vznikne v důsle...

Situace soudních exekutorů v České republice začíná být kritická, o čemž svědčí hned několik indicií z poslední doby, ale také k tomu hned několik faktorů najednou přispívá. O zhoršujícím se ekonomick...

14.10.2016

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR přivítala verdikt Ústavního soudu, který rozhodl o tom, že soudní exekutor může z částky vymožené v rámci exekuce odečíst doposud vzniklé náklady exekuce a do insolvenčního řízen...

14.10.2016

ExekucePlacené

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti LIQUIDATORS v. o. s. a zrušil opatření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, neboť jím bylo p...

14.10.2016

InsolvencePlacené

Ústavní soudci zkritizovali ostravský krajský soud za nedodržování „kolečka“ při rozdělování případů insolvenčním správcům. Varovali před obcházením zákona a rotačního principu prostřednictvím takzvan...

Hovoříme s generálním ředitelem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ing. Miloslavem Maškem, CSc. V současné době česká ekonomika roste. Tak důležité odvětví, jakým je stavebnictví, však podobně jak...

14.10.2016

PlacenéRozhovor

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme nález Ústavního soudu České republiky, který se věnuje charakteru odměny soudního exekutora jako pohledávky v insolvenčním řízení. Úvodem považuje Ústavn...

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka ASIS, daňová poradkyně Byl jsem ustanoven insolvenčním správcem v konkurzním řízen...

14.10.2016

InsolvencePlacené

V polovině září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) rozeslalo do meziresortního řízení návrh novely zákona o veřejných dražbách. V tomto návrhu MMR zformulovala níže uvedené okruhy, které jso...

14.10.2016

DražbyPlacené

Judikatura obecných soudů v otázkách rozhodčího řízení není v posledních letech k věřitelům disponujícím exekučním titulem v podobě rozhodčího nálezu vydaného nikoli stálým rozhodčím soudem příliš vst...

14.10.2016

InsolvencePlacené

V desátém letošním zamyšlení nad úpadkem si dovolím kacířskou myšlenku na téma, zda to, co vnímáme jako všeobecný úpadek všeho možného, není spíše pouhou atmosférou ve společnosti kombinovanou s našim...

14.10.2016

PlacenéÚvaha

Úvod Nyní přinášíme věřitelům další insolvenční případ, který není výjimkou a kopíruje postupy mnoha jiných dlužníků v insolvenčním řízení. Bohužel i konání věřitelů kopíruje stále stejné chyby. Přede...

14.10.2016

InsolvencePlacené

115 insolvenčního zákona Dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout...

Orgány činné v trestním řízení a další oprávněné instituce mají od začátku října k dispozici systém, který bude evidovat přestupky na jednom místě a pomůže jim tak efektivněji postihovat recidivu. Zač...

Zaměstnanci budou moci podat daňové přiznání již za letošní rok na zjednodušeném tiskopise. Místo čtyř bude mít pouze dvě strany. Informoval o tom generální ředitel Generálního finančního ředitelství...

14.10.2016

EkonomikaPlacené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 77 bankrotů obchodních společností, 532 bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) a 1370 osobních bankrotů. Během třetího čtvrtletí tohoto roku potom bylo vyhlášen...

14.10.2016

EkonomikaPlacené

Počet aktivních subjektů evidovaných v registrech nespolehlivých plátců DPH v České republice a na Slovensku v souhrnu přesáhl 10 tisíc. Celkový počet subjektů, které byly historicky v těchto registre...

14.10.2016

EkonomikaPlacené

Počet firem na seznamu nespolehlivých plátců DPH stále narůstá, i když čím dál pomaleji. Ve třetím kvartálu letošního roku jich přibylo 644 a celkový počet nespolehlivých plátců DPH se ke konci září v...

14.10.2016

EkonomikaPlacené

K 30. 9. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 378 258 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 216 méně než v srpnu, o 63 634 méně než v září 2015 a nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo 352 250. Z celkového...

14.10.2016

EkonomikaPlacené

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v minulých dnech představil návrh druhé novely insolvenčního zákona. Jejím cílem je zbavit dluhů více lidí. Rezort předpokládá, že do osobního bankrotu by se mohli...

14.10.2016

InsolvencePlacené

Aktuální číslo

2023 – 11

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies