Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Jaký vývoj čekat v likvidaci Sberbank? Minulé krachy bank přinesly věřitelům obvykle jen zlomek peněz.

22.07.2022

Sberbank CZ, jejíž matka majoritně patří ruskému státu, zaznamenala koncem února po vpádu Ruska na Ukrajinu, odliv likvidity. Klienti horečnatě vybírali peníze z bankomatů i na pobočkách a banka v reakci na to v pátek 25. 2. neotevřela pobočky, současně s tím také omezila i elektronické transakce. Poslední únorový den přistoupila centrální banka k zahájení procesu odebrání bankovní licence, protože Sberbank nebyla schopna vůči klientům dostát svým závazkům. K jejímu definitivnímu odebrání došlo ke konci dubna, kdy rozhodnutí ČNB nabylo právní moci. Dalším krokem je logicky likvidace banky, proto došlo ke jmenování likvidátora, jímž se stala JUDr. Jiřina Lužová.

Sberbank není první bankou na českém trhu, která přišla o licenci a zamířila do likvidace. V jednom zásadním bodě se ale od naprosté většiny těch předchozích liší. Nejčastějším důvodem pádů bylo v minulosti u bank špatné úvěrové portfolio. Banka zkrátka neměla na aktivech proti vkladům odpovídající hodnotu. Logicky pak fázi likvidace velmi rychle nahradila insolvence.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Sberbank CZ, jejíž matka majoritně patří ruskému státu, zaznamenala koncem února po vpádu Ruska na Ukrajinu, odliv likvidity. Klienti horečnatě vybírali peníze z bankomatů i na pobočkách a banka v reakci na to v pátek 25. 2. neotevřela pobočky, současně s tím také omezila i elektronické transakce. Poslední únorový den přistoupila centrální banka k zahájení procesu odebrání bankovní licence, protože Sberbank nebyla schopna vůči klientům dostát svým závazkům. K jejímu definitivnímu odebrání došlo ke konci dubna, kdy rozhodnutí ČNB nabylo právní moci. Dalším krokem je logicky likvidace banky, proto došlo ke jmenování likvidátora, jímž se stala JUDr. Jiřina Lužová.

Sberbank není první bankou na českém trhu, která přišla o licenci a zamířila do likvidace. V jednom zásadním bodě se ale od naprosté většiny těch předchozích liší. Nejčastějším důvodem pádů bylo v minulosti u bank špatné úvěrové portfolio. Banka zkrátka neměla na aktivech proti vkladům odpovídající hodnotu. Logicky pak fázi likvidace velmi rychle nahradila insolvence.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies