Insolvence

05/2017
Věřitel a insolvenční řízení    1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů    Naše pravidelné příspěvky o autentických případech věřitelů, jejichž dlužníci se ocitli v insolvenčním řízení, částečně potvrzují názor místopředsedy Krajského soudu v Ostravě Rostislava... Číst dál
05/2017
Novela insolvenčního zákona (3)    Úpadek dlužníka a nový systém placení záloh na náklady řízení    Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění... Číst dál
05/2017
   Insolvenční poradna    Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce    Podal jsem insolvenční návrh, kterým jsem chtěl řešit svou složitou ekonomickou situaci. Návrh byl insolvenčním soudem odmítnut, neboť jsem jej zapomněl ověřeně... Číst dál
05/2017
   § 297 insolvenčního zákona    (1) Nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek a nákladů podle § 296 odst. 1, lze ke krytí odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, pohledávek věřitelů vzniklých za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, pohledávek... Číst dál
05/2017
   § 297 insolvenčního zákona    (1) Nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek a nákladů podle § 296 odst. 1, lze ke krytí odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, pohledávek věřitelů vzniklých za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, pohledávek... Číst dál
05/2017
   Věřitel a insolvenční řízení      1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů    K prověřování svých stávajících i potenciálních zákazníků dnes věřitelé využívají zejména informace jednoduše dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, popřípadě... Číst dál
04/2017
   Novela insolvenčního zákona (2)    2. Podání návrhů na povolení oddlužení    Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o Zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších... Číst dál
04/2017
   Insolvenční poradna    Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce    Dobrý den. Soud mi schválil osobní bankrot. V rozhodnutí, které mi přišlo domů, je napsáno, že celý můj příjem od plátce mzdy (pracuji jako vrátná) i z... Číst dál
04/2017
   Insolvenční poradna    Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce    Dobrý den. Soud mi schválil osobní bankrot. V rozhodnutí, které mi přišlo domů, je napsáno, že celý můj příjem od plátce mzdy (pracuji jako vrátná) i z... Číst dál
03/2017
§ 166 insolvenčního zákona    Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku... Číst dál

Stránky