Insolvence

06/2017
OMLUVA    V květnovém čísle Konkursních novin jsme otiskli jen úvodní část Komentáře k § 141 insolvenčního zákona. Vlastní komentář k tomuto paragrafu byl z dubnového čísla. Tentokrát by již mělo být vše v pořádku. Čtenářům i autorovi se omlouváme.    Redakce... Číst dál
06/2017
Konference Insolvence    2017, zaměřená na    insolvenční právo,    se i letos vydařila    V Praze se uskutečnil již čtvrtý ročník specializované celodenní Konference Insolvence 2017, zaměřené na problematiku insolvenčního práva. V ... Číst dál
06/2017
Nové kroky insolvenčního správce při přiznávání hlasovacího    práva věřitelům v reorganizaci a konkurzu od 1.7.2017?    Insolvenční zákon před novelou účinnou od 1.7.2017 výslovně v ustanovení § 51, které upravuje přiznání hlasovacího práva v odstavci 3 stanovil, že o... Číst dál
06/2017
Novela insolvenčního zákona (4)   Postavení věřitelů v procesu oddlužení    Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé... Číst dál
06/2017
Věřitel a insolvenční řízení      1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V minulosti jsme v této rubrice popisovali až „fantastické“ úkony dlužníků, kteří se chtěli zbavit, a bohužel se také zbavili zodpovědnosti za vznik pohledávek věřitelů... Číst dál
06/2017
Insolvenční poradna    Na dotaz odpovídá Mgr. Petr Veselý – advokát, insolvenční správce, ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.    Dobrý den, bylo mi povoleno oddlužení a soudem schválen splátkový kalendář. Nyní jsem se dozvěděla, že insolvenční správce chce prodat můj... Číst dál
06/2017
Jak se připravujeme na novelu?    Začátkem července nabude účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení. Protože se jedná o rozsáhlou, složitou a zásadní právní normu, některých insolvenčních správců jsme se zeptali: "Jak se... Číst dál
06/2017
   Novela insolvenčního zákona klepe na dveře    Začátkem  července nabude účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení. V této souvislosti jsme se soudců některých krajských soudů zeptali:    1. Jak... Číst dál
05/2017
Věřitel a insolvenční řízení    1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů    Naše pravidelné příspěvky o autentických případech věřitelů, jejichž dlužníci se ocitli v insolvenčním řízení, částečně potvrzují názor místopředsedy Krajského soudu v Ostravě Rostislava... Číst dál
05/2017
Novela insolvenčního zákona (3)    Úpadek dlužníka a nový systém placení záloh na náklady řízení    Úvodem do dalšího v řadě sérií článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění... Číst dál

Stránky