Insolvence

09/2017
Celkový dluh obyvatel činil na konci druhého čtvrtletí letošního roku 2,06 bilionu korun a meziročně tak vzrostl o 9 %. Během stejného období se výrazně zvýšila částka na jednu otevřenou smlouvu, a to v průměru o 15 %. Objem dluhu ohroženého nesplácením meziročně klesl o téměř 14 % na 40,... Číst dál
09/2017
Celkový dluh obyvatel činil na konci druhého čtvrtletí letošního roku 2,06 bilionu korun a meziročně tak vzrostl o 9 %. Během stejného období se výrazně zvýšila částka na jednu otevřenou smlouvu, a to v průměru o 15 %. Objem dluhu ohroženého nesplácením meziročně klesl o téměř 14 % na 40,... Číst dál
09/2017
Vlastníkům bytů již budou moci být hrazeny pohledávky po jejich sousedech dlužnících. Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou silnější. Senát v srpnu schválil vlastní předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů v bytových domech získají přednostní právo na aspoň... Číst dál
09/2017
Vlastníkům bytů již budou moci být hrazeny pohledávky po jejich sousedech dlužnících. Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou silnější. Senát v srpnu schválil vlastní předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů v bytových domech získají přednostní právo na aspoň... Číst dál
09/2017
Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity podle prováděcího právního... Číst dál
09/2017
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V průběhu předchozích měsíců jsme si s věřiteli v insolvenčních řízeních potvrdili nutnost aktivní správy přihlášených pohledávek. Věřitelé zjišťují, že do věřitelských orgánů vstupují také věřitelské subjekty, které jsou majetkově propojeny s... Číst dál
09/2017
Asi snadno uhodnete, které téma v poslední době nejvíce rezonuje mezi členy ASIS. Pokud hádáte, že je to novela insolvenčního zákona 2017, hádáte dobře. Pokud hádáte, že se intenzivně řeší, co musí dělat insolvenční správce osobně, pak jste ještě blíže. Již před vlastní účinností novely,... Číst dál
09/2017
Drobnohled Ministerstva spravedlnosti ČR Úvodem do dalšího v sérii článků o zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zaměřím na rozšíření dohledových pravomocí... Číst dál
09/2017
V rubrice Výběr z judikatury vás tentokrát seznámíme s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který se zabývá otázkou úročení zajištěné pohledávky v průběhu insolvenčního řízení, kdy je úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře.   VS Praha –... Číst dál
09/2017
Obálek s fialovým pruhem se dlužníci ani věřitelé bát nemusí DINO – dluhové inkaso obyvatelstva - je služba České pošty, spojená s účinnou a rychlou pomocí lidem s peněžitými závazky. V široké síti jejích poboček získávají příležitost co nejdříve a bez následných zbytečných nákladů uhradit svůj... Číst dál

Stránky