Insolvence

03/2017
§ 166 insolvenčního zákona    Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku... Číst dál
03/2017
Věřitel a insolvenční řízení      1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů    Prověřování obchodních partnerů se v Česku postupně stává běžnou praxí. Věřitelé již k prověřování spolehlivosti a platební schopnosti svých zákazníků nemusí složitě pátrat v... Číst dál
03/2017
   Novela insolvenčního zákona    1. Úvod do série článků    Dne 31. 1. 2017 byla prezidentu České republiky Ing. Miloši Zemanovi doručena novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění... Číst dál
03/2017
Je insolvenční správce podnikatelem?    Při pohledu na změny, které nastaly v poslední době na poli insolvenčního práva, mi vyvstává na mysl otázka – skupina Katapult odpustí parafrázi: „A co správci, mají si kde hrát?“ Zejména v rámci tolik diskutované problematiky... Číst dál
03/2017
Ministerstvo zavádí přísnější postihy pro insolvenční správce    Ministerstvo spravedlnosti připravilo nový systém postihů vůči insolvenčním správcům. Nová metodika sankcí je dalším nástrojem k dosažení poctivějších insolvencí. Důvodem systematizace postihů je také zprůhlednění... Číst dál
03/2017
Insolvenční poradna    Na dotaz odpovídá JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, insolvenční správce, prezident Asociace insolvenčních správců       V poslední době se při kontrolách provozoven insolvenčních správců objevují požadavky na pověření pro pracovníky... Číst dál
03/2017
Insolvenční poradna    Na dotaz odpovídá JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, insolvenční správce, prezident Asociace insolvenčních správců       V poslední době se při kontrolách provozoven insolvenčních správců objevují požadavky na pověření pro pracovníky... Číst dál
03/2017
   Hovoříme s vědeckým a odborným asistentem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D.    Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám a k reformě insolvenčního práva    Centrum restrukturalizace a... Číst dál
02/2017
§ 390 insolvenčního zákona    (1) Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení... Číst dál
02/2017
Věřitel a insolvenční řízení      1. Úvod    Mezi věřiteli zjišťujeme následující názory:      I. Věřitelé, kteří nemají risk management.    a) prověřování zákazníků je časově náročné a pracné    b) při zjištění... Číst dál

Stránky