Insolvence

02/2017
§ 390 insolvenčního zákona    (1) Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení... Číst dál
02/2017
Věřitel a insolvenční řízení      1. Úvod    Mezi věřiteli zjišťujeme následující názory:      I. Věřitelé, kteří nemají risk management.    a) prověřování zákazníků je časově náročné a pracné    b) při zjištění... Číst dál
02/2017
Hovoříme s likvidátorem Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci prof. Ing. Zdeňkem Častorálem, DrSc.    Zastavení legalizace    výnosů z trestné činnosti      a vrácení ukradených    prostředků je mým... Číst dál
02/2017
Insolvenční poradna      Na dotaz odpovídá Mgr. Adam Sigmund, advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením      Jaké jsou odměny insolvenčních správců v oddluženích přeměněných v konkurzy?      Čas od času řešíme spolu... Číst dál
01/2017
Novelu insolvenčního  zákona Poslanecká sněmovna schválila, čeká na ni ještě jedna    Poslanecká sněmovna v prosinci schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a... Číst dál
01/2017
   Věřitel a insolvenční řízení      1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů.    V lednovém čísle Konkursních novin předkládáme věřitelům konkrétní příklad dlužníka v probíhajícím insolvenčním řízení, u něhož měli dodavatelé-věřitelé možnost... Číst dál
01/2017
Insolvenční poradna    Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením    Jsem insolvenčním správcem dlužníka, který byl podnikatelským subjektem a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Správce daně přihlásil... Číst dál
01/2017
   Hovoříme s náměstkem ministra spravedlnosti pro legislativu a justici Mgr. Michalem Fraňkem    Hlavním cílem novely je důsledná ochrana práv všech účastníků insolvenčního řízení    Nový rok s sebou přináší i některé změny v legislativě. Jednou z nich je... Číst dál
01/2017
§ 115 insolvenčního zákona Dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci. § 116... Číst dál
01/2017
Věřitel a insolvenční řízení    1. Úvod    Nyní přinášíme věřitelům další insolvenční případ, který není výjimkou a kopíruje postupy mnoha jiných dlužníků v insolvenčním řízení. Bohužel i konání věřitelů kopíruje stále stejné chyby. Především poskytování služeb a... Číst dál

Stránky