Záměr ministerstva ohrozí vymáhání práva v České republice

20.4.2016
Rubrika: Exekuce, Ostatní

Záměr ministerstva ohrozí vymáhání práva v České republice

   Soudní exekutoři jsou vážně znepokojeni zprávou ministra spravedlnosti, že hodlá radikálně snížit odměny a náhrady náležející soudním exekutorům.

   TEXT: MGR. PETR VORLÍČEK, TISKOVÝ MLUVČÍ EK ČR, MGR. DAVID SAHULA, MEDIÁLNÍ ZÁSTUPCE EK ČR

  Již několik měsíců Exekutorská komora ČR upozorňuje ministerstvo, odborníky i veřejnost na dramatický pokles vymahatelnosti u zahájených exekucí a výrazný a nijak nekompenzovaný nárůst nákladů. Fakta však jednoznačně prokazují, že tu není žádný prostor pro snížení exekutorského tarifu. Pokud by skutečně došlo ke snížení exekutorského tarifu hrozí, že exekutorské úřady nebudou schopny financovat svůj provoz, dostanou se do platební neschopnosti a s výkonem exekuční činnosti skončí. Nová ani běžící exekuční řízení nebude tedy mít kdo provádět, což bude znamenat konec vymahatelnosti pohledávek v České republice. Situace se vrátí před rok 2001, kdy rozhodnutí soudu bylo pouze prázdným kusem papírů, neboť vymahatelnost se pohybovala jen kolem 2 %. Toto dokonce hrozí i při zachování současné výše exekutorského tarifu, pokud nebude řešena úhrada nákladů u bezvýsledných exekucí například formou povinných záloh placených věřiteli.