Trh mimosoudního inkasa meziročně poklesl o 1,1 miliardy

22.4.2016
Rubrika: Ostatní

   Trh mimosoudního inkasa meziročně poklesl o 1,1 miliardy

   Během loňského roku zpracovaly inkasní agentury v České republice pohledávky v objemu přes 21,3 miliard korun, přibližně o 1,1 miliardy méně, než v roce 2014. Průměrná výše pohledávky, kterou se inkasní agentura v roce 2015 zabývala, klesla o 1 005 Kč na 12 792 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 84,5 procent počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, který uskutečnila Asociace inkasních agentur ve spolupráci se společností EY.

   TEXT: KAREL ŽÍTEK, FOTO: KN

   „Po velkém propadu v roce 2013 inkasní trh stagnuje, což potvrdily i výsledky za loňský rok. Některé inkasní agentury ukončily svoji činnost, další se začínají orientovat na jiné oblasti působení. Aktuálně je mimosoudní řešení nesplácených dluhů vystaveno hrozbě omezení novými návrhy zákonů. Je reálné nebezpečí, že věřitelé budou donuceni spory s dlužníky řešit především soudně a exekučně, namísto sjednávání dohod o odložené splatnosti pomocí inkasních agentur,“ tvrdí prezident Asociace inkasních agentur Radek Laštovička.

   Objem pohledávek klesl, jejich počet stoupl

   Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 1,66 milionu nových pohledávek v objemu přibližně 21,3 miliard Kč a vytváří více než 1 300 pracovních míst. Ačkoliv objem nových pohledávek znatelně klesl, jejich počet mírně vzrostl - zhruba o 43 tisíc kusů. Průzkum ukázal dvoutřetinový nárůst počtu odkoupených pohledávek, které činily 15,3 procent z pohledávek přijatých inkasními agenturami v roce 2015. Zároveň však poklesla průměrná velikost odkupovaných pohledávek. Potvrzuje se tak racionalita chování věřitelů, kteří sami řeší své větší pohledávky, zatímco prodávají drobné pohledávky, které se jim nevyplácí řešit interně.
   „Od roku 2012 došlo celkově k propadu pohledávek předávaných inkasním agenturám o 8,7 miliard korun, což je téměř 30 procent. Meziročně inkasní trh přišel o dalších 300 pracovních míst. Počet pohledávek předávaných inkasním agenturám v posledních třech letech však můžeme označit za stabilní,“ vysvětluje partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY Marek Jindra.
   Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti na jednu inkasní agenturu v roce 2015 byla
55,1 milionů korun, počet zaměstnanců byl 35 a při přibližně 700 milionech Kč ročně přijatých pohledávek dokázala v průměru věřitelům zajistit navrácení téměř 200 milionů korun.

   Co přinese zákon o spotřebitelském úvěru?    

   Aktuálním tématem, které může velmi zasáhnout do činnosti inkasních agentur je právě Poslaneckou sněmovnou ČR projednávaný zákon o spotřebitelském úvěru. „Zákon se snaží postihnout a regulovat mnoho věcí najednou, a to včetně mimosoudního inkasa. Hlavní činností inkasních agentur je sjednávání splátkových kalendářů včetně dohod o změně některých podmínek původního spotřebitelského úvěru. Na trhu nyní panuje velká nejistota, zda nechtěným efektem zákona nebude znemožnění některých forem mimosoudních dohod s dlužníky sjednávaných nyní prostřednictvím inkasních agentur, které by vyústilo ve zvýšení soudních a exekučních postihů dlužníků,“ uvedl advokát Weinhold Legal Zbyšek Kordač.

   Členové Asociace inkasních agentur přijali etický kodex

   Inkasní agentury jsou mimosoudní vymahači dluhů – nejedná se o exekutory pověřené soudem. Zatímco činnost exekutorů je regulována zákonem, definice inkasní agentury stále chybí. Inkasní agentury jsou sdruženy Asociace inkasních agentur s vlastním etickým kodexem, která je krom jiného zastupuje na mezinárodní úrovni.

   Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 je členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur.

   Průzkumu se zúčastnili téměř všichni významní hráči na trhu
   Asociace inkasních agentur uskutečnila ve spolupráci se společností EY pravidelný průzkum trhu inkasních agentur. V pořadí již devátého průzkumu se zúčastnil ustálený počet 24 inkasních agentur, mezi kterými byli téměř všichni významní hráči na trhu. Podle odhadu tak průzkum pokrývá 80 procent trhu inkasních služeb v České republice. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v březnu 2016. Inkasní agentury oslovila společnost EY formou elektronického web dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z předchozích let tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2014 a 2015 a na výhled pro rok 2016. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).

   Společnost EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytuje, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa.