Reakce Exekutorské komory ČR k údajné slabé kontrole soudních exekutorů

20.2.2017
Rubrika: Exekuce

Reakce Exekutorské komory ČR k údajné slabé kontrole soudních exekutorů

   Exekutorská komora ČR se domnívá, že kritika nedostatečné kontroly soudních exekutorů ze strany ministra spravedlnosti představuje jen laciný populismus, kdy ministr vytváří fiktivního nepřítele v podobě zlovolných exekutorů, kteří systematicky porušují pravidla, proti kterému se pak vymezuje, aby získal politické body. Vyústěním tohoto populismu je i současné snížení exekučního tarifu, které Ministerstvo spravedlnosti ČR realizuje namísto řešení skutečných problémů vymáhacího systému.

   TEXT: EK ČR

   Soudní exekutoři jsou nejkontrolovanější, nejen právnickou, profesí. Kontroly exekutorských úřadů jsou činěny nejen Ministerstvem spravedlnosti ČR, ale také soudy a Exekutorskou komorou ČR. Mnohdy se stává, že jeden exekutorský úřad je kontrolován i několikrát ročně. Není možné kontrolovat každé exekuční řízení, to je absurdní představa – na to by muselo být několik stovek kontrolorů, smyslem kontroly je však hlavně odhalovat systematická pochybení.

   Sankce dle Exekutorské komory ČR odpovídají závažnosti prohřešku a jsou navíc mnohem přísnější než u jiných právnických profesí, zejména u soudců.

   Exekutorská profese se značně zkultivovala. Od roku 2009 došlo k masivnímu nárůstu kontrolního aparátu. Zatímco v roce 2010 bylo podáno 15 kárných žalob, v roce 2011 to bylo 23 žalob a v roce 2016 jen 7.

   Místo nekoncepčních úvah na posílení kontroly exekutorů by se měl ministr zaměřit na co nejrychlejší zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, která by přinesla přímou a systematickou kontrolu všech exekucí každého exekutora jedním exekučním soudem namísto namátkové kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR. 

   Exekutorská komora ČR považuje za zcela nedůstojné, aby se ministr spravedlnosti, jako orgán moci výkonné, vměšoval do práce kárných senátů Nejvyššího správního soudu, ve kterém jsou dva soudci nejvyšších soudů, dva exekutoři, zástupce jiného právního povolání a zástupce Veřejného ochránce práv. Toto opatření skýtá záruku spravedlivého rozhodování.

  

Exekutorská

profese se

značně

zkultivovala

 

 

EXEKUCE + EXEKUCE + EXEKUCE + EXEKUCE + EXEKUCE + EXEKUCE

Exekutorská komora již

zodpověděla 10 000

dotazů. Jen loni využilo

poradny téměř 1600 lidí

   Bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR, které fungují již osm let, zvyšují svou aktivitu, jen za loňský rok se na ně obrátilo 1587 tazatelů. Rostoucí oblíbenost lze vysledovat především u on-line poradny, která běží od roku 2014, loni tato poradna pomohla takřka osmi stovkám tazatelů. Nejnavštěvovanější kamennou pobočkou mezi bezplatnými poradnami byla Praha, ta v loňském roce obsloužila 437 zájemců o radu. K nejčastějším otázkám návštěvníků poraden patřily například dotazy na splátkové kalendáře, odklady exekuce či výpočet srážek ze mzdy.

   TEXT: EK ČR

   Exekutorská komora ČR (EK ČR) eviduje stabilně vysoký zájem o bezplatné poradny. Kamenné poradny v loňském roce zodpověděly přes 800 dotazů – nejnavštěvovanější pobočkou je Praha s 437 návštěvami a následuje Brno s 229 dotazy. On-line poradna v roce 2016 zpracovala 786 podání. Celkově od počátku působení bezplatných poraden poskytla EK ČR v kamenných poradnách podporu přibližně 7500 lidem. Velmi oblíbená je on-line poradna, která za tři roky svého působení vyřídila takřka 2500 dotazů.

 „Naše poradny se staly nedílnou součástí systému právního a sociálního poradenství v ČR a dokáží efektivně pomoci mnoha občanům v jejich tíživé životní situaci. Jsme velmi rádi, že poradny vykazují vysoký zájem občanů, snažíme se proto poradenské aktivity navyšovat, jak kapacitou, tak i dosahem poraden – loni jsme kamenné poradny rozšířili o pobočku v Ostravě a Hradci Králové,“ uvedla prezidentka EK ČR Pavla Fučíková a dodala: „Zvyšování informovanosti veřejnosti o exekučním řízení představuje důležitou součást prevence před úpadkem do dluhové spirály. Koncept bezplatných poraden logicky zapadá do systému odpovědného vymáhání, který Exekutorská komora ČR dlouhodobě podporuje.“

   Spektrum dotazů, které EK ČR ve svých poradnách zodpovídá, je velmi široké. Nejčastějšími otázkami jsou kromě obecných způsobů řešení špatné finanční situace například ty, které se týkají splátkových kalendářů, průběhu mobiliárních exekucí, odkladů exekuce, výpočtu srážek ze mzdy, postihu manžela v exekuci či kolize různých způsobů provedení exekuce – časté jsou například střety s insolvenčním řízením.

   Cílem bezplatných poraden EK ČR je zejména snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a přispět k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního řízení. Bezplatné poradny jsou součástí širší edukační činnosti Exekutorské komory ČR, do které spadají například školení pro laickou veřejnost ve školách, dětských domovech či domovech pro seniory. Spolupráce s odbornou veřejností pak probíhá kupříkladu při vzdělávání studentů právnických fakult, EK ČR intenzivně spolupracuje s katedrou občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Rovněž letos EK ČR plánuje v rámci Mezinárodního dne soudních exekutorů, který se uskuteční na počátku června, otevřít své úřady a poskytovat poradenství.

   EK ČR poskytuje poradenství zcela zdarma a několika způsoby, díky čemuž je dostupné komukoliv v České republice. Osobní konzultace komora nabízí v pěti městech – Praze, Brně, Plzni, Ostravě (únor 2016) a Hradci Králové (září 2016). Další možností pro získání rady je on-line poradna Exekutorské komory ČR, která je v současné době k dispozici na webu www.ekcr.cz každé úterý v čase od 9 do 12 hodin. Poradenství poskytují výhradně kvalifikovaní právníci, kteří se s exekuční problematikou setkávají denně – soudní exekutoři, právníci Exekutorské komory ČR, exekutorští kandidáti a koncipienti.