Podíl cizinců ve vedení velkých českých firem výrazně vzrostl

24.1.2013
Rubrika: Ostatní

   Cizinců ve vedení nejvýznamnějších českých firem od začátku tisíciletí výrazně přibylo, největší podíl je na pozici jednatelů. Zatímco v roce 2000 působilo ve vedoucích funkcích ve firmách 25,0 % zahraničních manažerů, o dvanáct let později jejich podíl vzrostl na 34,1 %. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Deloitte Corporate Governance Centra ČR, který srovnával podíl cizinců ve statutárních (představenstvo a jednatelé společností) a dozorčích orgánech stovky největších firem (CZECH TOP 100) v letech 2000 a 2012.
    „Výsledky průzkumu svědčí o tom, že pozice zahraničních manažerů v řídících i dozorčích orgánech českých firem výrazně posílila. Nejvíce je to patrné především u členů představenstva, kde se jejich počet zhruba ztrojnásobil, u členů dozorčích rad zdvojnásobil, naopak u jednatelů poklesl,“ říká vedoucí Deloitte Corporate Governance Centra ČR Jan Spáčil.
   Z průzkumu vyplývá, že v roce 2000 zasedalo v představenstvech společností pouhých 11,2 % cizinců. Od té doby jejich podíl stoupl na 33,0 %. „Trend rostoucího obsazování cizinců do představenstev společností je dlouhodobý a souvisí s tím, že oproti roku 2000 je mezi nejvýznamnějšími českými firmami stále více společností v rukách zahraničních vlastníků. Ti pak častěji nominují do nejvyšších řídících orgánů svoje zástupce,“ komentuje výsledky Jan Spáčil.
   Podobný rostoucí trend, i když ne tak dramatický, zažívají i dozorčí rady tuzemských společností. Zatímco tam v roce 2000 zasedalo 15,6 % zahraničních manažerů, v současné době jich přibylo na 30,2 %.
   „Nejnovější studie týkající se správy a řízení společností v ČR potvrzuje, že více než polovina společností dosazuje členy dozorčích rad ze svých mateřských společností. To platí především právě pro společnosti se zahraničními vlastníky. Naopak pouze necelá čtvrtina společností rekrutuje členy dozorčích rad z externích zdrojů mimo svou skupinu,“ vysvětluje možné příčiny advokátka Ambruz & Dark/Deloitte Legal Jaroslava Ignáciková. 
   Naprosto opačná situace panuje u zahraničních jednatelů v českých firmách, kterých ubylo o 9 procentních bodů. Ještě na začátku tisíciletí tvořili téměř polovinu ze všech (48,4 %), o dvanáct let později při celkovém vyšším počtu všech jednatelů klesl jejich podíl na 39,1 %. Jedním z možných důvodů poklesu podílu zahraničních jednatelů může být i nevyhovující legislativa v této oblasti.
   (red)

Czech  Top 100

Podíl cizinců 2000

Podíl cizinců 2012

Členové představenstva

11,2 %

33,0 %

Členové dozorčích rad

15,6 %
 

30,2 %
 

Jednatelé

48,4 %
 

39,1 %
 

Celkem

25,0 %
 

34,1 %
 

 Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR
 
 

Czech  Top 10 - 2012

Představenstvo

Dozorčí rada

Jednatelé

Škoda Auto, a.s.

6 (7) – 85,7 %

3 (6) – 50,0 %

 

ČEZ, a.s.

1 (7) – 16,3 %

0 (11) – 0,0 %

 

RWE Transgas, a.s.

3 (4) – 75,0 %

5 (9) – 55,6 %

 

FOXCONN CZ, s.r.o.

 

 

 2 (2) – 100,0 %

AGROFERT HOLDING, a.s.

0 (9) – 0,0 %

0 (3) – 0,0 %

 

UNIPETROL, a.s.

5 (6) – 83,3 %

7 (9) – 77,8 %

 

MORAVIA STEEL, a.s.

0 (4) – 0,0 %

2 (6) – 33,3 %

 

Telefónica Czech Republic, a.s.

3 (7) – 42,9 %

7 (12) – 58,3 %

 

ČEPRO, a.s.

0 (5) – 0,0 %

0 (10) – 0,0 %

 

ENI Česká republika, s.r.o.

 

 

 3 (3) – 100,0 %

Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR
Poznámka: Číslo před závorkou udává počet cizích státních příslušníků v příslušném statutárním či dozorčím orgánu společnosti. Číslo uvedené v závorce udává celkový počet členů daného orgánu společnosti. 
 (red)

KONKURSNÍ NOVINY Č. 01 / 2013