Počet bankrotů podnikatelských subjektů i osobních bankrotů v lednu 2017 vzrostl

20.2.2017
Rubrika: Ostatní

   Počet bankrotů podnikatelských subjektů i osobních bankrotů v lednu 2017 vzrostl

   V lednu bylo vyhlášeno 84 bankrotů obchodních společností (o 27 více než v prosinci) a 594 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 62 více než v prosinci).

   Bankroty obchodních společností

   V lednu bylo zároveň podáno 120 návrhů na bankrot obchodních společností (o 13 méně než v prosinci), což je nejnižší počet podaných návrhů za posledních 9 let. Zároveň bylo podáno 626 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 52 méně než v prosinci).

   V období od února 2016 do ledna 2017 bylo vyhlášeno 930 bankrotů obchodních společností. To je o 42 méně než v předchozím období. V posledních 12 měsících bylo dále vyhlášeno 6 986 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 915 méně než v předchozím období). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 4 % a počet bankrotů fyzických osob podnikatelů o 12 %. Počet oddlužení fyzických osob podnikatelů za posledních 12 měsíců se meziročně snížil o 10 % na 6 439 (pokles o 682). Počet bankrotů fyzických osob po odpočtu oddlužení se meziročně snížil o 30 % na 547 bankrotů oproti 780 bankrotům v předešlém období.

   V posledních 12 měsících bylo podáno 1 757 návrhů na bankrot obchodních společností (o 323 méně než v předchozím období) a 8 798 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 1 152 méně než v předchozím období). Meziročně se snížil počet návrhů na bankrot obchodních společností o 16 %, a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů o 12 %. 

   Z hlediska hlavních odvětví bylo v lednu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodě (20 bankrotů), ve stavebnictví (17 bankrotů) a v průmyslu (16 bankrotů). Nejméně naopak v odvětvích zemědělství a dobývání (2 bankroty), doprava, skladování a cestovní kanceláře (4 bankroty) a v segmentu ostatní služby (4 bankroty).

   V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod (244 bankrotů) a průmysl (156 bankrotů), nejméně to bylo v odvětví zemědělství a dobývání (30 bankrotů) a ubytování a stravování (40 bankrotů).

   Meziročně se počet bankrotů obchodních společností ve většině odvětví snížil. Jejich počet vzrostl ve čtyřech odvětvích. Jsou jimi nemovitosti a pronájem strojů (+21 %), doprava, skladování a cestovní kanceláře (+20 %), stavebnictví (+11 %) a obchod (+ 8 %). Nejvíce se počet bankrotů snížil v průmyslu (- 25 %) a v ostatních službách (-23 %).

   Na 10 000 obchodních společností připadlo v posledních 12 měsících 19,5 bankrotu. Nejvíce to bylo ve stavebnictví (37,7 bankrotu) a v odvětví doprava, skladování a cestovní kanceláře (34,3 bankrotu). Nejméně potom odvětví služby převážně pro podniky (12,5 bankrotu) a v průmyslu (12,9 bankrotu).

   V lednu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (40 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (9 bankrotů). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v Karlovarském, Olomouckém a Zlínském kraji.

   V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (372 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (124 bankrotů). Nejméně to bylo v Karlovarském kraji (16 bankrotů) a v kraji Vysočina (20 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech krajích s výjimkou Vysočiny (+ 43 %), Prahy (+ 8 %), Ústeckého kraje (+ 3 %) a Královéhradeckého kraje, kde se jejich počet nezměnil. Nejrychleji se počet bankrotů snížil ve Zlínském kraji (- 32 %) a v Plzeňském kraji (- 24 %).

   Po přepočtu na 10 000 obchodních společností bylo v uplynulých 12 měsících nejvíce bankrotů vyhlášeno v Královéhradeckém kraji (28,4 bankrotu) a v Jihočeském kraji (27,9 bankrotu). Nejméně naopak v Plzeňském kraji (15,6 bankrotu) a v Karlovarském kraji (15,8 bankrotu).

   Bankroty fyzických osob

   Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v lednu nejčastěji vyhlašovány v Moravskoslezském kraji, kde jich bylo vyhlášeno celkem 81, a ve Středočeském kraji, kde šlo o 77 bankrotů. Nejméně to naopak bylo v kraji Vysočina (17 bankrotů) a ve Zlínském kraji (24 bankrotů).

   V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů v Moravskoslezském kraji (963 bankrotů) a ve Středočeském kraji (784 bankrotů). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (235 bankrotů) a ve Zlínském kraji (274 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil ve všech krajích kromě Jihomoravského kraje, kde zůstal stejný. Nejvíce se jejich počet snížil ve Středočeském kraji (‑ 22 %) a v Královéhradeckém kraji.

   Osobní bankroty

   V lednu bylo vyhlášeno 1 286 osobních bankrotů, což je o 176 více než v prosinci. Zároveň bylo podáno 1 233 návrhů na osobní bankrot, tedy o 259 méně než v prosinci.

   Od ledna roku 2016 do ledna roku 2017 bylo vyhlášeno 16 042 osobních bankrotů, což je o 488 bankrotů méně než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 3 %. V posledních 12 měsících bylo podáno 18 726 návrhů na osobní bankrot, a to je o 1 250 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot snížil o 6 %.

   (red)