Obětem trestných činů pomohou nejen poradny, ale i nový zákon

1.2.2012

Nárok na náhradu škody bude nově přecházet na stát

Ministerstvo spravedlnosti usiluje nejen o posílení hmotných a procesních práv obětí trestných činů, ale rovněž o životaschopnost projektů, jež obětem poskytují okamžitou podporu a poradenství. Plnou podporu má proto i aktuální projekt uskutečněný Probační a mediační službou ČR (PMS ČR) a Asociací občanských poraden.

„Oběti trestných činů se potýkají s celou řadou problémů. Není to jen způsobené trauma, může jít i o omezení pracovních možností, oběti potřebují právní poradenství,“ uvedl na tiskové konferenci ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Pomáhá již 40 poraden

Poradny v České republice vznikají od roku 2006. V předchozích letech začalo fungovat 20 poradních míst v deseti městech. V rámci projektu Restorativní justice, který odstartoval již loni, se jejich počet zdvojnásobil. Oběti trestných činů mohou nově žádat o bezplatnou pomoc například v Praze, Jihlavě, Písku, Uherském Hradišti, Ostravě nebo Hradci Králové.

     V každém městě působí dvě poradny – jedna ve středisku PMS ČR a druhou je občanská poradna.

     Takzvaná restorativní justice na trestný čin hledí jako na konflikt mezi jednotlivci, kdy jsou zdůrazněna práva oběti. Její snahou je konflikt způsobený spáchaným činem za účasti pachatele urovnat.

„Poradny fungují vždy v rámci příslušného střediska probační a mediační služby a místní občanské poradny. Nově vzniklá centra v deseti lokalitách kontaktovalo od dubna do prosince loňského roku již 1625 osob, z toho 1101 požádalo o zaevidování a získalo tak status klienta,“ uvedl ředitel PMS ČR Pavel Štern.

     Podle Šterna v České republice dnes působí 37 vyškolených poradců z PMS a Asociace občanských poraden. Od dubna do prosince loňského roku poradny registrovaly 1101 klientů, z toho 808 nových.

     Začátkem ledna byla spuštěna informační kampaň „My se k Vám zády neotočíme“, jejímž cílem je upozornit veřejnost na možnosti bezplatného poradenství v této oblasti.

Oběti se potřebují zorientovat

„Podíváme-li se do standardních zemí západní Evropy, pak opravdu vedle potrestání pachatele se trestní politika v těchto zemích v poslední době zaměřuje právě na to, jak pomoci oběti trestného činu, a jak oběť zařadit zpátky do normálního, běžného, civilního života,“ řekl novinářům ministr Pospíšil. Dále vedl, že oběti kriminálních činů se často potřebují zorientovat v právní problematice, mohou mít psychické, finanční nebo další problémy.

     Podle ředitele PMS ČR Šterna je novinkou zavádění koordinátora služeb pro oběti. „Jde nám o to, aby někdo v té lokalitě mapoval, monitoroval, zjišťoval s jakými problémy se oběti trestných činů potýkají, jaká trestná činnost převažuje v té dané lokalitě, a tato data vyhodnotil a analyzoval a ve spolupráci s dalšími organizacemi v té dané lokalitě domlouval, jak by mohly těm obětem pomoci,“ uvedl Štern. Inspiraci PMS nalezla v zahraničí, zkoušení nové služby se podle něho účastní zástupci probační služby Anglie a Walesu. Koordinátoři zatím působí v Hradci Králové a Havířově.

Školení podpoří profesionální přístup

Další část projektu se podle ředitele PMS ČR Šterna týká snahy o profesionálnější přístup k obětem. Součástí projektu bude školení vybraných zástupců policie, státních zástupců a soudců s cílem podpořit jejich profesionální přístup a citlivé zacházení s oběťmi trestných činů. Školení bude probíhat pod záštitou ministra spravedlnosti. „Jsem velice rád, že se daří tento projekt realizovat. V České republice máme ročně přibližně padesát tisíc fyzických obětí trestných činů a spolupráce justice a nevládních organizací přináší velice účinnou podporu a pomoc alespoň některým z těchto obětí,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Nový zákon posiluje práva obětí trestných činů

Ministerstvo spravedlnosti rovněž připravilo nový návrh zákona o obětech trestných činů. Norma si klade za cíl posílit ochranu poškozených a sjednotit roztříštěnou právní úpravu tak, aby byla pro oběti srozumitelnější a jednodušší. Rozšíří práva obětí na poskytnutí peněžité pomoci od státu, právo na respektování lidské důstojnosti oběti trestného činu a právo na informace. V blízké době jej projedná vláda. Podle ministra Pospíšila by mohl být účinný ještě v tomto roce. „Chceme obecně posilovat postavení obětí trestných činů a zlepšovat jejich pozici v reálném životě,“ uvedl ministr. Mezi nejvýznamnější novinky zákona o obětech trestné činnosti patří právo na odškodnění za nehmotnou újmu, například pro oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti jako je znásilnění, sexuální nátlak a podobně. Zvýší se také poskytované paušální částky. Nárok oběti na náhradu škody či nemajetkovou újmu vůči pachateli bude nově přecházet na stát. Poškozený bude moci dále požádat o provedení opatření, které zabrání jeho kontaktu s podezřelým, a při výslechu bude mít právo na doprovod důvěrníka. Zákon klade důraz na povinnost orgánů činných v trestním řízení poskytnout oběti maximum informací a chovat se k ní zdvořile a ohleduplně.

Autor: (kž) KONKURSNÍ NOVINY Č. 03 / 2012