Novela insolvenčního zákona má umožnit, aby se oddlužilo více poctivých dlužníků

20.10.2016
Rubrika: Exekuce, Ostatní

Novela insolvenčního zákona má umožnit, aby se oddlužilo více poctivých dlužníků

   Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v minulých dnech představil návrh druhé novely insolvenčního zákona. Jejím cílem je zbavit dluhů více lidí. Rezort předpokládá, že do osobního bankrotu by se mohli zapojit dlužníci bez ohledu na výši dluhů. Novela by jim měla usnadnit jejich splácení a pomoci z nich vybřednout. Oddlužení by však trvalo tři, pět nebo až sedm let a týkalo by se tedy větší části poctivých dlužníků.

   TEXT: KAREL ŽÍTEK, FOTO: KN

   Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu. „Oddlužení si za více než pět let našlo místo. Je to nástroj, s kterým jsou velmi dobré zkušenosti,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

   "Zjišťujeme stále častěji, že existuje velké množství lidí, kteří na oddlužení nedosáhnou. A to bez své viny, aniž by si napůjčovali více než ti, kteří na oddlužení dosáhnou. Čím je to způsobeno? Je to dáno tím, že dnes tedy platí, že bez souhlasu věřitelů nelze zahájit proces oddlužení, pokud to nevypadá, že se podaří uspokojit alespoň 30 procent nezajištěných pohledávek. Je třeba si uvědomit z čeho se těch 30 procent vypočítává a že se vypočítává z celkové sumy všech pohledávek včetně všech úroků, pokut a tak dále, nikoliv z toho, co ten člověk spotřeboval, ale o kolik mu to později naskákalo," uvedl dále Pelikán.   

   Třicetiprocentní bariéra je nespravedlivá

   Ministerstvo spravedlnosti chce v novele zcela odstranit stávající podmínku, která hovoří o tom, že dlužník má být schopen uhradit v pěti letech 30 procent svých dluhů. Podle Pelikána je tato bariéra nespravedlivá, protože velké množství lidí na oddlužení nedosáhne kvůli výši dluhů. Podotkl také, že podobné podmínky pro oddlužení nejsou ani v zahraničí.

   "Tímto krokem nesmíme dosáhnout stavu, kdy by lidé ztratili pocit zodpovědnosti, začali si bezhlavě půjčovat a začali mít pocit, že se dluhy platit nemusí. Tak to rozhodně není. Ten nový systém obsahuje celou řadu jiných, a podle našeho názoru lepších pojistek proti lidem, kteří by chtěli systém zneužít," uvedl Robert Pelikán 

   Nepoctivci by měli mít smůlu 

   Do procesu oddlužení bude moci vstoupit každý bez ohledu na výši svých dluhů za podmínky, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr. Podmínkou však bude to, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr. Akcent tedy bude kladen na plnění povinností dlužníka v oddlužení, zejména na snahu získat legální příjem a plnit vyživovací povinnosti. Zároveň dlužníci budou moci do oddlužení vstoupit pouze tehdy, pokud procesem neprošli v předchozích sedmi letech.

   Dlužník přijde o majetek s výjimkou běžné výbavy domácností

   Dlužník při novém způsobu oddlužení přijde o svůj majetek s výjimkou běžného vybavení domácnosti či obydlí, což je podle ministra zpřísnění oproti dosavadnímu stavu, kdy soud rozhoduje mezi prodejem majetku či splátkovým kalendářem. Podle Pelikána se dlužníkům bude zabavovat majetek, jen když jeho hodnota přesáhne 100 tisíc korun. Soud ho následně prodá. Lidé pak budou dluh splácet z příjmu. Zůstane jim jen částka, která nejde zabavit.

   Když člověk splatí polovinu dluhů, proces potrvá tři roky. Když splatí 30 procent dluhu, tak potrvá pět let. Nejdelší doba pro oddlužení bude sedm let v případě, když splatí méně než 30 procent dluhů. Dlužníci se tedy budou muset snažit ze všech sil vydělat co nejvíce peněz, aby uhradili co nejvíce dluhů.

   Dohled insolvenčních správců 

   Podle Pelikána se také posílí role insolvenčních správců, kteří budou dlužníky kontrolovat a každoročně připraví zprávu o tom, jak u daného člověka oddlužení postupuje.„Bude důležitá. Když tam insolvenřní správce napíše, že dlužník nespolupracuje, že se nesnaží dosáhnout co největšího uspokojení věřitelů tím, že účinně hledá nějakou práci, tak riskuje, že ho insolvenční soud z procesu oddlužení vyřadí.

   "My nahrazujeme nějakou mechanickou hranici tím, že tady bude skutečně dohled na tím člověkem, nad tím, jak on se poučil ze svých chyb a zařazuje se zpět do toho běžného a ekonomického života. Poté bude moci v tom procesu zůstat a nakonec dosáhnout zbavení zbytků dluhů nejpozději po sedmi letech,” uzavřel Pelikán.

   Novela je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.

   První novela

   Ministr Robert Pelikán se zmínil rovněž o první novele insolvenčního zákona, která čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Ta by měla mimo jiné chránit poctivé podnikatele před šikanózními insolvenčními návrhy tím, že tyto návrhy nebudou zveřejňovány. Ztíží také fungování podvodných oddlužovacích agentur tím, že služby v oblasti oddlužení budou moci poskytovat výlučně kalifikované osoby. Tato první novela také pomůže snížit administrativní náročnost insolvenčních řízení pro soudy, protože zprávu pro oddlužení by měli pořizovat insolvenční správci. Rozšířením kompetenci ministerstva spravedlnosti obsažené v této novele má také posílit jeho dohled nad insolvenčními správci.