Premium

Komentář k § 3 odst. 3 insolvenčního zákona

23.9.2017
Rubrika: Insolvence

Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity podle prováděcího právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled

CELÝ ČLÁNEK JEN PRO PŘEDPLATITELE