Mgr. Ing. Štěpán Dražka

Všechny články autora

Mgr. Ing. Štěpán Dražka
12/2015
Zatímco informace o elektronické evidenci hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb, která doposud neprošla přes parlament, plní stránky novin a je předmětem více či méně odborných diskuzí, poměrně stranou zájmu je nová povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty kontrolní hlášení.  ... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
09/2015
Od pondělí 18. 5. 2015 fungují přímé zápisy notářem do obchodního rejstříku upravené zákonem o veřejných rejstřících.    Tato možnost znamená pro podnikatele možnost výrazného zlevnění, v sazebníku zákona o soudních poplatcích výši soudních poplatků placených u notáře upravuje nově... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
08/2015
Nejvyšší správní soud posuzoval ve svém rozsudku pojem dobré péče v zákoně o spotřebitelském úvěru. Vyšel z judikatury Soudního dvora Evropské unie, neboť český zákon je transpozicí evropské směrnice, a dospěl k závěru, že věřitel, který poskytuje úvěr spotřebiteli, musí při přezkumu... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
03/2015
Co se týče náhrady škody, je upřednostňována zásada, že se nahrazuje především uvedením do předešlého stavu, a že peněžitá (relutární) restituce přichází v úvahu jen, žádá-li o to poškozený, anebo není-li uvedení do původního stavu dobře možné. Je-li tedy naturální restituce možná, má nadále... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
07/2014
   Zákon stanoví dvě možnosti vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce, a to jednak v souvislosti s úpadkem obchodní korporace (za přivodění úpadku a za jednání vedoucí ke snížení majetkové podstaty a poškození věřitele) a dále z důvodu porušení péče řádného... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
06/2014
Při zjištění, že občanský zákoník obsahuje i úpravu svěřenského fondu (obdobu například amerického trustu), proběhly médii poplašné zprávy, že tento druh fondu může být zneužíván pro praní špinavých peněz, daňové úniky či korupci. Podívejme se proto, jak je tento institut upraven zcela nově v ... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
05/2014
Úprava likvidace (§ 187 - § 209) se s drobnými úpravami a upřesněními přejímá z dosavadního obchodního zákoníku.    Občanský zákoník zavádí nový pojem „likvidační podstata“ (majetek právnické osoby) - jako termínu párového k pojmu „konkursní podstata“- jejíž vypořádání v souladu se... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
01/2014
Jednou z dalších mnoha změn, které se nás dotknou z důvodu rekodifikace soukromého práva, bude i nový katastrální zákon[1], který pohltil nejen ten starý, ale rovněž i zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.    Základním důvodem přijetí nové... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
08/2013
      Princip samotného darování se v obou úpravách zásadně nemění. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Nový občanský zákoník (NOZ) však... Číst dál
Mgr. Ing. Štěpán Dražka
06/2013
    Spolu s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) se stává účinným i zákon o obchodních korporacích (ZOK), který nahrazuje současný obchodní zákoník. Jednou z novinek tohoto zákona je i zvýšená odpovědnost členů orgánů za případný úpadek obchodní korporace (obchodní... Číst dál