Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2014 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2014 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email pachl@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comČlánky ze staršího vydání

2.12.2013

   Čeští zaměstnanci stále silněji prosazují své individuální zájmy, a to i na úkor společnosti a kolegů. Osobní užitek je dnes mnohem důležitější než týmová práce a společné hodnoty firmy. Ještě v roce 2008 byl tento poměr vyvážený, pracovních aktivit a rozhodnutí pro vlastní prospěch bylo „pouze“ 50 %. Od vypuknutí ekonomické krize ale sdílení firemních hodnot stále klesá. To jsou výsledky analýzy více než 6500 zaměstnanců českých firem o průměrném věku 36 let.

2.12.2013

Proč to nejde…?!?
   Už je to tady zase. Blbá nálada, frustrace, deprese. Dokonce i národní ikona Zdeněk Svěrák naříká nad pokleslou každodenní realitou. Říká, že mu je líto že: „ta většina, která u voleb rozhoduje, má mentalitu čtenářů bulváru.“

2.12.2013

   Spotřebitele, kteří se dostanou do víru nevyžádaných prémiových SMS, vyúčtování nemile překvapí Sdružení Spotřebitel net zaznamenalo zvýšený počet stížností na neseriozní chování poskytovatelů některých telefonních služeb, konkrétně od uživatelů, kteří obdrželi draze zpoplatněné  nevyžádané prémiové SMS.

2.12.2013

Výběr z judikatury
   Ve Výběru z judikatury vám v tomto čísle Konkursních novin přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se velmi podrobně zabývá problematikou platnosti rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách.
   NS ČR – ochrana spotřebitele a rozhodčí doložka

2.12.2013

   Úprava převodu podniku má i v insolvenčních poměrech tradici. Stále však existují výkladové problémy týkající se podmínek uzavření smlouvy o převodu dlužníkova podniku, nabytí její účinnosti a vymezení závazků, které nabyvatel přebírá. Insolvenční správce tak při zpeněžování provozovaného dlužníkova podniku podstupuje řadu právních rizik.