Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

Pozvána VŠE

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.com

Aktuality

25.3.2015 20:45

Insolvenční poradna
 
Na dotaz odpovídá předseda Rady expertů Asociace insolvenčnch správců JUDr. Michal Žižlavský
 
Co to jsou testy insolvence? Mohou si společníci a členové orgánů obchodní společnosti rozdělit zisk bez provedení testu insolvence, když jim to schválí valná hromada? 
 

25.3.2015 13:00

 

Bulletin advokacie online

Na webových stránkách www.bulletin-advokacie.cz naleznete obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie, který je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012 a 2014, je taktéž recenzovaným časopisem. Dále zde naleznete odborné příspěvky exkluzivně určené jen pro tento portál, denně aktuality ze světa práva, české i zahraniční advokacie, legislativy a judikatury.

 


Články ze staršího vydání

1.12.2014

Harvardský průmyslový holding, a.s. a legalizace výnosů z trestné činnosti (2). Pane profesore, navazuji na náš minulý rozhovor KN 11/2014, který se týkal největšího podvodu v České republice, v rámci kterého dnes odsouzení a uprchlí Viktor Kožený a Boris Vostrý poškodili více jak 240 000 akcionářů HPH.
 
   Jaké je pojetí z hlediska zákonné úpravy legalizace výnosů z trestné činnosti v ČR?
 

15.12.2014

   Úvaha o problematice doručování platebního rozkazu a kvalifikované výzvy k vyjádření týmž soudním rozhodnutím. Soudní praxe přistoupila v poslední době k postupu, kdy spojuje vydaný platební rozkaz podle ustanovení § 172 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), s vydáním kvalifikované výzvy podle ustanovení §114b téhož zákona pro případ (tedy podmíněně), že proti platebnímu rozkazu bude včas podán odpor.

1.12.2014

Potíže pána a otce všech dluhů a jeho sluhů…
 
   Je toho mnoho, o čem bych rád v posledním pokračování této rubriky v roce 2014 napsal. Přidržím se však tématu sluhů a dluhů a navážu na minulá pokračování. Použiji toho tématu k tomu, abych se pokusil vyložit současné změny ve světě jako důsledky globální redistribuce dluhů a přesměrování s tím souvisejících finančních toků. Kupodivu zcela paralelně budeme hovořit i o moci, protože, to je to, oč tady jde až v první řadě, jak říká klasik.
 

1.12.2014

Na dotaz odpovídá advokát, insolvenční správce a prezident Asociace insolvenčních správců, o.s., JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.  
 
   Jaké hlavní změny pro činnost insolvenčního správce přinesla rekodifikace soukromého práva? 
 
   1. Základní rekodifikační předpisy
 

1.12.2014

Stanovisko Asociace insolvenčních správců k návrhu novely vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.
 
   1. Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů