Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

Pozvána VŠE

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.comAktuality

14.5.2015 10:00

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci INSOLVENCE 2015, která se bude konat 12.6.2015 v Konferenčním centru CITY Praha.
 

6.5.2015 12:45

Vážení čtenáři,

srdečně Vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké právnické dny, která se uskuteční ve dnech 21. - 22. 5. 2015 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Elektronické přihlášky naleznete na stránkách www.opdny.upol.cz

20.4.2015 21:15, Lukáš Pachl

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k otázce neplatnosti dražby provedené na návrh insolvenčního správce v průběhu insolvenčního řízení, při níž byl zpeněžen majetek, jehož sepis do soupisu majetkové podstaty byl zpochybněn třetí osobou.
   NS ČR – k otázce neplatnosti veřejné dražby dobrovolné


Články ze staršího vydání

17.3.2015 , (red)

Jedinečnou příležitostí k výměně zkušeností pro specialisty v oblasti nákupu a financí i pro zástupce dodavatelů se stala konference „Purchase Management Forum“, kterou v pražském hotelu Majestic Plaza uspořádala společnost Top Vision. Spolupořadatelem prakticky zaměřeného setkání odborníků s podtitulem „Nové výzvy v nákupu“ byly i Konkursní noviny.

17.3.2015 , Karel Žítek

O fondech Evropské unie jednali s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou
Zástupci sociace krajů ČR a pražská primátorka Adriana Krnáčová. V novém
programovém období má do regionu jít 4,63 miliardy eur - přibližně 127 miliard korun.
Právě tolik je připraveno v Integrovaném regionálním operačním programu, který nahrazuje dosavadní regionální operační programy. 
 

Místní příslušnost
 
   (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.
   (2) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby tvořící s dlužníkem koncern, je vedle soudu uvedeného v odstavci 1 k řízení příslušný také insolvenční soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který s touto osobou tvoří koncern.

17.3.2015 , (zak)

Více než rok se v této rubrice zaměřujeme na problematiku dluhů a sluhů a nazrál čas pokusit se o popis základních trendů, které mají vliv na skutečnost, že velikost dluhů a počet sluhů v našem světě roste a vytváří živnou půdu pro takový způsob správy veřejných věci, na který mají demokratické procesy zprostředkující individuální vůli lidí stále menší vliv. Připomenu jen, že v minulém pokračování byl odhalen jeden významný hybatel tohoto procesu, a tím je morální hazard.

V rámci rekodifikace soukromého práva byl zaveden institut rodinného závodu. Měla jsem za to, že po roce účinnosti této úpravy budeme mít bohaté praktické zkušenosti s účinky insolvenčního řízení na rodinný závod. Já sama jsem dosud v praxi neřešila a ani nezaznamenala případ insolvenčního řízení, ve kterém by byl řešen úpadek rodinného závodu a otázky s tím spojené.